APA, PEȘTELE ȘI SĂNĂTATEA NOASTRĂ

Vizitatori unici: 1164
Data:
-
Locul desfasurarii:
online
Categoria:

Vineri, 8 aprilie 2022, începând cu ora 09.00, Institutul de Zoologie organizează workshop-ul „Starea actuală a pisciculturii în bazinul râului Prut și perspectivele ei de ameliorare”.

Manifestarea se va desfășura în Sala de ședințe (bir. 352) a instituției, pe adresa: str. Academiei, 1, mun. Chișinău. Totodată, pentru a participa în format on-line, prin intermediul platformei ZOOM, vă rugăm să accesați link-ul

https://us02web.zoom.us/j/88541085464?pwd=Rm55MGp1OWxLN01KWkliOEkwaXhCQT09

Identificatorul ședinței: 885 4108 5464

Codul de acces: 528000

 

În cadrul evenimentului vor fi prezentate rezultatele cercetărilor privind calitatea apei în unele heleșteie din Republica Moldova, informații privind bolile prevalente caracteristice heleșteielor piscicole, profilaxia și tratamentul acestora, măsuri de ameliorare a heleșteielor și îmbunătățire a rezistenței peștilor.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului TeamUp Healthy Fish, realizat de Institutul de Zoologie în colaborare cu Universitatea  de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, fiind finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate prin Programul Operaţional Comun „România-Republica Moldova 2014–2020”.

 

Programul workshop-ului:

Mesaje de salut:

Elena Zubcov, membru corespondent al AȘM, dr. hab. în științe biologice, profesor, șef al Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei, coordonator științific al proiectului TeamUp HealthyFish, Institutul de Zoologie

Laurenția Ungureanu, dr. hab., prof., director al Institutului de Zoologie, manager administrativ al proiectului

Liviu-Dan Miron, prof., dr., Universitatea Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”, Iași

 

Comunicări:

Prof. Liviu Dan Miron (Universitatea Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași), Diversitatea, diagnosticul, tratamentul și profilaxia celor mai frecvente boli întâlnite la pești în România, inovații în tratamentul bolilor

Ilia Trombițki, dr. în științe biologice (Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului “Eco-Tiras”), Bolile prevalente la peștii din bazinele naturale și heleșteiele din Republica Moldova și măsuri de diminuare a lor

Mem. cor. al AȘM Elena Zubcov (Institutul de Zoologie), Starea calității apelor în heleșteie piscicole, problemele cu care se confruntă piscicultorii. Tehnologii și abordări de sporire a rezistenței peștilor

Nadejda Andreev, dr. în științe biologice (șef al Laboratorului Hidrobiologie și Ecotoxicologie, managerul proiectului TeamUp HealthyFish), Proiectul TeamUp HealthyFish – realizări importante

 

În cadrul mesei rotunde va fi organizată și o conferință de presă

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa persoanelor de contact: membru corespondent al AȘM, prof., coordonator științific de proiect Elena Zubcov, tel/fax: +373 22 737509, 079638311, e-mail: [email protected]; dr. șt. biol., Nadejda Andreev, 069002283.

Înregistrări online