Anunț privind aprobarea listei persoanelor înregistrate drept candidaţi pentru participare la concursul de alegere în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

09.02.2023
Vizitatori unici: 1420

 În temeiul prevederilor articolelor 24, 65, 72 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), pct. 25 al Statutului Academiei de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), punctelor 14-15 ale Regulamentului privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022), precum și în baza avizelor pozitive ale Comisiilor de experți aprobate de Adunările membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ale Secţiilor de Ştiinţe ale AȘM, Prezidiul AȘM prin Hotărârea nr. 63 din 3 februarie 2023 a aprobat lista persoanelor înregistrate drept candidaţi pentru participare la concursul de alegere în calitate de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:

 

Nr. d/o Nume prenume Profil* Denumirea
Secția științe Exacte și Inginerești
1. POPA Mihail 111 Matematică pură
2. LOZOVANU Dmitrii 112 Matematică aplicată
3. URSACHI Veaceslav 133 Fizica sistemelor macroscopice
4. UNGUR Nicon 143 Chimie organică
5. MACAEV Fliur 143 Chimie organică
Secția Științe ale Vieții
1. LUPAȘCU Galina 164 Biologie vegetală
2. POSTOLACHE Gheorghe 164 Biologie vegetală
3. COZARI Tudor 165 Biologia omului și animalelor
4. UNGUREANU Laurenția 166 Ecologie și protecția mediului
5. MEREUȚĂ Ion 321 Medicină generală
6. CEBAN Emil 321 Medicină generală
7. ZAPUHLÎH Grigore 321 Medicină generală
8. SOFRONI Dumitru 321 Medicină generală
9. ȘCIUCA Svetlana 322 Pediatrie
10. REVENCO Ninel 322 Pediatrie
11. FALA Valeriu 323 Stomatologie
12. BOINCEAN Boris 411 Agronomie
13. BALAN Valerian 411 Agronomie
14. STURZA Rodica 451 Siguranța alimentelor
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte
1. ȚÂU Nicolae 521 Economie, business, administrație
2. CIMPOIEȘ Dragoș 521 Economie, business, administrație
3. HÎNCU Rodica 521 Economie, business, administrație
4. RACU Aurelia 531 Pedagogie generală
5. GAGIM Ion 531 Pedagogie generală
6. PÂSLARU Vladimir 531 Pedagogie generală
7. JUC Victor 562 Relatii internaționale
8. COJOCARU Gheorghe 611 Istorie
9. MATEI Valeriu 622 Literatură
10. BURLACU Alexandru 622 Literatură

* Profilurile științifice sunt prezentate conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013 (http://www.cnaa.md/dispositions/2015/02032016/)

 

 

 

Informația despre anunțul concursului privind alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei la locurile vacante de membru corespondent este disponibilă la link-ul https://asm.md/anunt-privind-alegerea-membrilor-corespondenti-ai-academiei-de-stiinte-moldovei.

Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei (aprobat prin Hotărârea Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022), este disponibil pe pagina oficială a AȘM https://asm.md/sites/default/files/2022-11/Regulament_alegeri_aprobat%20AG%2026.10.2022.pdf.

 

Prezidiul AȘM

 

Categorie:

Înregistrări online