Anotimpul octogenar al Doamnei Academician Eva GUDUMAC, un Mare Om, un purtător de infinită primăvară

06.05.2021
Vizitatori unici: 2083

Anotimpul octogenar al Doamnei Academician Eva GUDUMAC, un Mare Om, un purtător de infinită primăvară

În viață întâlnim sau, cel puțin, auzim de Oameni cu „O” mare, chiar dacă a rosti aceste cuvinte azi e o raritate. Și când spunem acest lucru ne alimentăm speranța și certitudinea că nu este totul pierdut și că binele va învinge. Să credem, măcar ca în poveste. Acești Oameni ne fac viața frumoasă doar pentru că sunt în ea, dar și ne fac să ne simțim, cumva într-o anume siguranță. Unui astfel de Om îi spune astăzi cu drag și pios respect La Mulți Ani nu doar comunitatea academică, științifică medicală și universitară, dar și întreaga țară. Și acest Om este Academicianul Eva GUDUMAC, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, chirurgul pediatru principal, am putea spune, din Republica Moldova, Om Emerit, deținătoarea înaltei distincții de stat „Ordinul Republicii”, numeroaselor premii, medalii de onoare și diplome de excelență.

 

Academicianul Eva Gudumac este parte a fondului de aur de medici, medici-chirurgi din țară. Este cunoscută ca un pedagog desăvârșit și savant de renume, cu rezonanță atât în țară, cât și peste hotare. Face onoare corpului academic, dar și comunității universitare prin tot ce realizează, dar mai ales prin implicarea asumată în cele mai dificile, arzătoare și provocatoare probleme din domeniu, or, un om asumat este cea mai mare realizare într-o viață de om. Și face totul de parcă nu ar avea propriul destin sau propriile griji, de parcă nu ar întâmpina greutățile sale. Trăiește în ritmul pe care nimeni și nimic nu-l poate schimba, își continuă drumul cu încredere pentru ea și cu o încurajare pentru alții, împărțind puterea și priceperea ei și cu cei care poate nu au dobândit în viață aceleași virtuți. Compensează din plin cu delicatețea sa, cu pașii lini, cu sensibilitatea sa, dar și umorul fin, transmițând în același timp emoția momentului.

Numai să ne imaginăm, câte vieți de copilași salvate în cei 55 de ani de meserie nobilă, câte lacrimi de deznădejde șterse de pe fața mamelor copilașilor suferinzi, câte vise împlinite și speranțe a putut aduce un sigur Om, Eva Gudumac. Recunoștința o găsim nu doar în vocile zdrobite de durere ale mamelor, iar ulterior în bucuria și fericirea ce le sclipește în priviri, după fiecare operație de succes, succes care poate fi măsurat și în cca 500 operații anual. Și acesta este mai mult decât succes. Este mai curând o confirmare continuă a harului sau a destinului împlinit. Aici vine timpul și unei mici paranteze. Cine a fost măcar o dată în biroul doctorului Eva Gudumac, se pomenește într-o mini-gradină botanică nemaiîntâlnită undeva. Tot ca un gest de recunoștință pentru o viață salvată găsim în fiecare butonaș de floare sau crenguță de plantă care au împânzit tot biroul. Le îngrijește cu drag, vorbește cu fiecare floare pe înțelesul lor, iar drept răsplată sufletul ei culege din mers atâta bucurie, încât ar avea și ea atât de mult de oferit nu doar pentru copilașii vindecați, dar lumii întregi. Nu poate fi recompensă mai mare. N-aș putea omite să precizez că tot așa o poți surprinde și în saloane, în discuțiile cu micuții. Știe cum îl cheamă pe fiecare copilaș din secție și din ce raion sau localitate vine. E atentă, mai ales cu cei veniți din sate, care, pe lângă boală, mai au și multe alte lipsuri. Îi alină și îi mângâie ca o mamă. Iar toate aceasta, alături de mâinile ei de aur, nu pot să nu aducă vindecare și bucurie în suflet.

 

Octogenara crede cu tărie că medicina este o vocație, iar a sta la straja sănătății omului e mai presus ca orice, darămite a unui copil. Deși a fost politician aproape opt ani, mereu a susținut că partidul ei a fost și rămâne a fi partidul medicinei. Rămâne pe poziția fermă că în capul mesei trebuie sa stea educația și medicina.

 

A creat o şcoală ştiinţifică în domeniul chirurgiei pediatrice, instruind cadre cu înalt potențial în domeniu, astăzi, discipolii ei devenind nume de referință în lumea medicală modernă. Fiind ea însăși un discipol demn al școlii de chirurgie pediatrică, fondată de Profesorul Natalia Gheorghiu, impresionează la rândul său, cu palmaresul de discipoli - 10 doctori habilitați și 30 de doctori în științe medicale, ceea ce în limbajul specialiștilor constituie o veritabilă școală științifică în chirurgia pediatrică. Cei care o cunosc susțin că Eva Gudumac reprezintă un exemplu de devotament neobosit și implicare în una dintre cele mai complicate ramuri ale medicinei – chirurgia pediatrică.

 

Medic de mare calibru, cu o largă paletă de calități, acad. Eva Gudumac este un adevărat generator de emoții pozitive, având mereu respectul față de meserie și de sănătatea oamenilor, iar acest lucru a fost doveditor și în această perioadă de grea încercare sanitară prin care trecem, savantul făcând parte din diverse comisii specializate în contextul acestei pandemii planetare. Venind în funcția de coordonator al Secției de Științe ale Vieții (subsecția Medicină) a AȘM, s-a implicat cu toată priceperea în organizarea și desfășurarea unor evenimente științifice dedicate temei Covid-19 și impactul nefast pe care îl are acest virus, dar și în prezentarea celor mai actuale informații din domeniul pe care îl ghidează.

 

Pentru toți cei care o cunoaștem, academicianul Eva Gudumac rămâne a fi un Mare Om care a punctat fericit timpul și spațiul cu evoluțiile sale în știința medicală, în chirurgia pediatrică. Să-i spunem La Mulți Ani omagiatei la acest popas de Florar octogenar și să-i mulțumim pentru toată energia dăruită și consumată, pentru toată implicarea și pentru toată dragostea ce-o are pentru oameni și sănătatea lor, îndreptându-ne speranțele noastre spre mâine, pentru sufletul ei dornic de atitudine. Deși poartă într-o singură inimă și dragostea de meserie, și lumina speranței pentru fiecare pacient, și respectul față de colegi și nemărginita iubire pentru copii, familie, apropiați, nimic nu-i poate umbri aura mereu de sărbătoare. Este ca un purtător de infinită primăvară.

Să-i dorim de ziua ei sănătate, bucuria împlinirilor, satisfacția lucrului bine făcut și să ne facă și pe noi părtași la bucuriile ei. Și chiar daca anii se scurg neîndurători, oricum ne rezervă și bucurii nenumărate, iar câteva din ele le vom găsi în mesaje de felicitare de diverse forme, pe care i le adresează sărbătoritei colegii și prietenii, personalități ale domeniului.

 O consemnare de

Eugenia TOFAN,

Serviciul de Presă al AȘM

 

Academician Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei

 

Doamnei academician Eva Gudumac la o aniversare

 

Studiind filele cărții

Din domeniul sănătății,

O copilă de la sat

Pe Olimp s-a ridicat!

 

În suflet cu credință,

Prin muncă și stăruință,

Cu timpul a devenit

Savant-medic renumit!

 

E-un pilon de temelie

Astăzi la Academie,

Păstrând în propriul genom

Calități fine de OM!

 

Doamna Eva, unde-ar fi,

Viața începe-a clocoti,

Soarele a încălzi

Și Pământul a-înflori!

 

Să trăiți cu bine-un veac,

Stimată doamnă Gudumac,

Să le reușiți pe toate –

La Mulți Ani cu sănătate!

 

Academician Gheorghe GHIDIRIM

 

Chirurg pediatru, distins specialist din pleiada de medici-savanți autohtoni, absolvenți ai USMF „N. Testemițanu”, care se înscrie în elita intelectualilor de marcă a republicii. La 6 mai a anului curent, Doamna Eva Gudumac, Om Emerit al Republicii Moldova, figură notorie a științei în domeniul medicinii naționale, împlinește onorabila vârstă de 80 de ani.  Sub conducerea Domniei Sale Catedra de Chirurgie Pediatrică și-a extins sfera de interese științifico-practice, cuprinzând întregul areal al problemelor din acest domeniu. Mai mult ca atât, fiind un savant talentat,  pedagog iscusit și neobosit promotor al valorilor științifice și a celor general-umane, în scurt timp, a reușit sa amelioreze toți indicii activității chirurgicale, aceștia fiind racordați la standardele europene.

În anul 1972, susține doctoratul în medicină pe tema: „Importanța clinică a activității unor fermenți în boala arșilor la copii”, iar în 1986, la Moscova, susține teza de doctor habilitat în medicină pe tema: „Fundamentarea patogenetică a tacticii diferențiate în tratamentul chirurgical al pneumoniei distructive la copii”. A elaborat o lucrare de pionierat în managementul patologiei chirurgicale, o strategie de studiu al etiopatogeniei, noi algoritme de diagnostic și tratament medico-chirurgical care se constituie în autentice tratate de tehnici chirurgicale cu rezultate funcționale și estetice excelente.

Împreună cu acad. Natalia Gheorghiu, predecesorul său, acad. Eva Gudumac a abordat, continuat și perfecționat în timp o gamă largă de intervenții chirurgicale: operații reconstructive în malformațiile congenitale și cele dobândite ale esofagului, mediastinului, duodenului, intestinului subțire, colo-rectale, toracice, ale ficatului, căilor biliare, pancreasului, glandelor suprarenale, vasculare, oncopediatrice, în arsuri la copii. A oferit soluții eficiente în infecții chirurgicale, în sepsis și în șocul septic. A elaborat în mod preferențial principii și tehnici chirurgicale utilizate în bolile parazitare, hemoragii digestive, osteomielite hematogene, peritonite etc.

A fost decan al Facultății de Pediatrie (1984–1987) al USMF „Nicolae Testemițanu”. În plan științific, a contribuit la dezvoltarea școlii chirurgicale pediatrice, una dintre cele mai numeroase, printre discipolii săi numărându-se 9 doctorii habilitați  și un număr impunător de  doctori în medicină. A publicat peste 400 de lucrări, inclusiv 3 monografii și 3 manuale. Este deținătoarea unui certificat de inovator și a 30 de brevete de invenții.

Acad. Eva Gudumac este înzestrată cu calități ce denotă un spirit dezvoltat de analiză și sinteză și capacitate excepțională de muncă.

Pentru merite deosebite în cercetare, activitate rodnică și rezultate inedite a fost decorată cu „Ordinul Republicii”, Ordinul „Bogdan Întemeietorul”. Este aleasă membru corespondent (2000) și membru titular al AȘM (2007).

Pe parcursul întregii activități profesionale Doamna Eva Gudumac a exercitat și funcții de mare răspundere: Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (2001–2005, 2005–2009); Președinte al Asociației Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu” din Republica Moldova (2002).

La această onorabila aniversare Doamna Academician Eva Gudumac demonstrează o activitate fructuoasă în realizarea noilor proiecte, fiind o neobosită generatoare de idei întru prosperarea științei și practicii chirurgiei pediatrice autohtone.

La Mulți Ani!

 

Academician Mihail POPOVICI

 

Omagiu pios pentru Doamna Academician, Profesor Eva Gudumac

Doamna academician, profesor Eva Gudumac a ajuns în pragul unei aniversări frumoase și cu acest prilej am ținut să aleg cuvintele cele mai vibrante şi luminoase pentru a le adresa cu toată căldura din suflet unei Doamne dăruite de la Dumnezeu cu un chip frumos și care pe tot itinerarul unei ilustre cariere profesionale s-a manifestat ca o personalitate feminină unică în medicina ţării  noastre.

Sunteți, Doamnă Doctor, un discipol demn al recunoscutei școli de chirurgie pediatrică fondată și adusă la culmi de glorie de neuitata doamnă profesor dr. Natalia Gheorghiu. Avem  cu toții dascăli dragi, care ne-au deschis orizonturi de carieră, dar puțini ajungem să ne afirmăm ca fiind de cea mai înaltă probitate profesională, să devenim savanți tenace și cutezători, asemeni mentorului  nostru spiritual.

Ajunsă la acest popas aniversar, Distinsă Doamnă, credem că puteți etala o serie întreagă de realizări şi iniţiative de înaltă valoare care au emers din cadrul școlii  științifice pe care  o ghidați. Mândria acestei școli sunt și  discipolii care  au realizat studii disertaționale ancorate în probleme de mare actualitate - 30 doctori şi 11 doctori habilitați în medicină, îndrumați de Dumneavoastră, apoi și numeroasele publicații științifice inserate în ediții de nivel național și internațional, cât și rapoarte la multe întruniri de specialitate. 

Ne cunoaștem de ani mulți, îndrăznesc să afirm că ne-au legat  mereu  calde relații prietenești și că multe din realizările vieților noastre sunt rodul unor colaborări absolut speciale pe care le-am avut cu minunata Dumneavoastră familie de medici savanți. 

Frumoasa Dumneavoastră aniversare o va celebra la sigur toată comunitatea medicală din țară, care astfel va consemna admirabila carieră a unui medic desăvârșit cu multiple şi valoroase  valenţe umane, a unui savant şi cadru universitar de renume şi în final – a unei doamne – parlamentar, a cărei convingeri au fost mereu orientate spre munca de consolidare a unei societăţi de factură şi ţinută  europeană. 

Cunoaştem şi  apreciem la modul superlativ calităţile de esenţă ale personalităţii Dumneavostră marcante. Aveţi în palmares  numeroase şi strălucite realizări care  V-au făcut înalt apreciată în ţară şi  recunoscută fără nici o rezervă atât ca  specialist de primă dimensiune în domeniul chirurgiei pediatrice, cât şi ca savant prolific care a creat o şcoală  ştiinţifică cu stil şi manieră proprie de abordare a problemelor de ordin practic şi teoretic, şcoală care a instruit atâtea cadre de valoare în domeniul chirurgiei pediatrice, inclusiv savanţi perfect ancoraţi în realitatea lumii medicale moderne. Sunt mulți, foarte mulți din cei care își vor aminti cu drag de tot ce au învățat din felul Dumneavoastră unic de aborda fiecare caz, fiecare lacrimă a copilului aflat în suferință.

Profesorul, Medicul, Femeia, Doamna sensibilă, neobosita şi inimoasa Eva Gudumac, Vă iubim cu toții și vă dorim să rămâneţi mereu aşa cum aţi fost și sunteți  – frumoasă şi perfectă atât cu bolnavii, cât şi cu toată numeroasa breaslă de medici, savanţi, practicieni care au avut fericirea să Vă cunoască sau au bucuria de a munci alături de Dumneavoastră.

Vă urăm din toată inima tărie şi rezistenţă care să Vă ajute să depășiți toate încercările vieții și să activaţi ani mulți înainte cu acelaşi maxim elan şi cu aceeaşi dăruire, pentru a împlini cu noi realizări de rezonanţă pagina vieţii Dumneavoastră  marcate de chemarea ancestrală de ocrotitor al celui mai de preţ bun social – sănătatea copiilor și deci a viitorului nostru.

La mulţi ani!

 

Doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Emil CEBAN, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

 

Distinsă Doamnă Academician, Profesor, Eva Gudumac,

La cea de-a 80-a primăvară, comunitatea academică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vine cu un buchet de sincere felicitări, mulți ani sănătoși și binecuvântați, pace și liniște sufletească

Această aniversare onorabilă constituie un moment de apreciere a activității profesionale, precum şi a perseverenţei şi responsabilităţii de care daţi dovadă în exercitarea profesiunii nobile de medic, profesor și savant. Prin tot ce ați realizat în cei 55 de ani de activitate prodigioasă la Alma Mater și în sistemul de sănătate, V-ați creat un nume recunoscut prin măiestria chirurgicală și pedagogică. Sunteți parte a generației de aur a USMF „Nicolae Testemițanu” – făuritori de valori și tradiții universitare, contribuind la dezvoltarea și modernizarea continuă a învățământului superior medical, a științelor medicale și a sistemului național de sănătate.

Plină de energie creatoare și mereu dispusă de a completa palmaresul de realizări remarcabile, înregistrate de-a lungul carierei profesionale, ați reușit să deveniți un nume de referință în medicina practică și știința autohtonă, în special în domeniul chirurgiei pediatrice. 

Titlurile științifice de doctor habilitat în științe medicale și academician al Academiei de Științe a Moldovei, științifico-didactic de profesor universitar, funcțiile notabile de decan al Facultății de Pediatrie, șef al Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu” (1986-2017), profesor consultant, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții a Academiei  de Științe a Moldovei, cercetător științific principal în Laboratorul de infecții chirurgicale la copii, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – demonstrează, în mod elocvent, calitățile excepționale de leader, gratitudinea și respectul comunității universitare, a celei științifice și medicale, precum și a instituțiilor statului. Însăși personalitatea Dumneavoastră denotă responsabilitate, verticalitate, dragoste de țară, dorință arzătoare de a ajuta semenii, esențialul fiind – salvarea vieții copiilor.

Activitatea ştiinţifică ați reflectat-o în peste 400 de lucrări științifico-didactice publicate, inclusiv 3 monografii, 4 manuale, un ghid, care au abordat întreaga problematică a chirurgiei pediatrice. Ați pregătit 10 doctori habilitați și 30 de doctori în științe medicale – o veritabilă școală științifică în chirurgia pediatrică. De asemenea, ați participat la numeroase reuniuni ştiinţifice şi congrese din ţară şi din străinătate, în prezent fiind membru al Asociaţiei Chirurgilor Pediatri din România, membru al Uniunii Europene a Asociaţiilor Chirurgilor Pediatri ș.a. 

Grație talentului înnăscut, tenacității, dăruirii de sine și aspirației de afirmare, ați parcurs calea cercetării continue și a perfecțiunii, atingând contururile unui chirurg iscusit, savant eminent, pedagog consacrat și, nu în ultimă instanță, ale unui Om realizat atât în plan profesional, cât și personal. Vă suntem profund recunoscători pentru contribuția substanțială la dezvoltarea învățământului superior medical, precum și la sporirea calității asistenței medicale acordată micilor pacienți în țara noastră. Pentru merite deosebite în activitate, ați fost înalt apreciată cu distincția de stat „Ordinul Republicii”, titlul onorific „Om Emerit” al Republicii Moldova, Ordinul „Bogdan  Întemeietorul” și medaliile „Nicolae Testemiţanu” și „60 de ani ai Academiei de Științe a Moldovei”.

Stimată Doamnă Academician Eva Gudumac, în numele Senatului și a întregii comunități universitare avem onoarea să Vă exprimăm înaltă considerație și gratitudine pentru devotamentul, profesionalismul și responsabilitatea Dumneavoastră în formarea a zeci de generații de medici specialiști. Vă dorim să Vă bucurați de aprecierea și respectul colegilor, discipolilor, dar și al pacienților Dumneavoastră. Să trăiți mulți ani în bunăstare și împliniri alături de oamenii dragi. 

La Mulți Ani!

 

Dr.hab. Sergiu GLADUN,  director al IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

Distinsă Doamnă Academician  Eva Gudumac, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, director-coordonator al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, cu ocazia onorabilului jubileu de 80 de ani, Vă urăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine, alături de sănătate, fericire și prosperitate! Ne exprimăm admirația și recunoștința profundă pentru întreaga Dumneavoastră activitate profesională care reprezintă un exemplu de devotament neobosit și implicare în una dintre cele mai complicate ramuri ale medicinei – chirurgia pediatrică. Datorită calităților personale remarcabile, dedicației și consecvenței, ați devenit un om de știință proeminent, recunoscut pe plan național și internațional ce a contribuit semnificativ la dezvoltarea medicinii din țara noastră. Aportul deosebit, realizat pe parcursul timpului, a avut drept rezultat, tratarea și salvarea a mii de copii și educarea profesională a tinerilor generații de medici.

Vă apreciem înalt ca un profesionist cu renume la nivel internațional, cu realizări științifico-practice remarcabile, în domeniul chirurgiei-pediatrice.

Stimată Doamnă  Eva Gudumac,

La acest frumos popas aniversar, Vă dorim sănătate, optimism, forță de muncă și perseverență în realizarea obiectivelor. Să aveți parte de multe bucurii și împliniri alături de familie și prieteni, să Vă păstrați spiritul de militant activ pentru cauza științei medicale și să simțiți mereu umărul și sprijinul colegilor IMSP Institutul Mamei si Copilului.

La Mulți Ani!

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: