ANACEC apreciază contribuțiile membrilor AȘM în pregătirea cadrelor de înaltă calificare

26.04.2024
Vizitatori unici: 962

La 25 aprilie 2024, Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare a organizat ceremonia festivă de înmânare a diplomelor laureaților Concursului național „Teza de excelență a anului 2023”, organizat în conformitate cu Regulamentul de desfășurare a competiției.

Ca urmare a concursului, au fost desemnate 2 teze de doctor habilitat de excelență și 9 teze de doctorat de excelenţă în trei domenii: știinţe ale naturii și vieții; știinţe reale și tehnice; științe socioumane. Conducătorii și consultanţii ştiinţifici ai tezelor laureaţilor s-au învrednecit de Diplome de merit ale ANACEC.

Aducem sincere felicitări pentru rezultatele științifice obținute membrilor AȘM:

- Premiul „Valeriu Canțer” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL III „Rețele de nano-membrane și structuri tubulare din GaN și TiO2 pentru aplicații în sisteme memristive și biomedicină”, specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor, autor – Vladimir CIOBANU, doctor în științe fizice, Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător științific acad. Ion TIGHINEANU.

- „Premiul „Sergiu Rădăuțanu” pentru Teza de doctor de excelență GRADUL II „Structuri clay-polimer nanocompozite pentru ambalaje alimentare”, specialitatea 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară, autor – Nikita SIMINEL, doctor în științe inginerești, Universitatea Tehnică a Moldovei, conducător științific mem. cor. al AȘM Rodica STURZA.

- „Premiul „Eugen Grebenicov” pentru Teza de doctor de excelenţă GRADUL I „Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea și procesarea textelor din patrimoniul istorico-cultural”, specialitatea 121.03. Programarea calculatoarelor, autor –Tudor BUMBU, doctor în informatică, Universitatea de Stat din Moldova, conducător științific mem. cor. al AȘM Svetlana COJOCARU.

- „Premiul „Vasile Anestiadi” pentru Teza de doctor habilitat de excelență „Produse inovaționale cu acțiune antifungică asupra unor agenți cauzali ai micozelor umane”, specialitatea 313.02. Microbiologie, virusologie medicală, autor – Olga BURDUNIUC, doctor habilitat în științe medicale, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, consultant științific acad. Aurelian GULEA.

 

Sursa foto: https://www.facebook.com/www.anacec.md

 

Categorie:

Înregistrări online