Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Africa de Sud în Republica Moldova cu reședința la Kiev, E.S. Andre Johannes Groenewald, a vizitat Academia de Științe a Moldovei

05.09.2020
Vizitatori unici: 288

În cadrul vizitei în Republica Moldova, unde mai mulți ambasadori străini și-au prezentat scrisorile de acreditare, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Africa de Sud în Republica Moldova cu reședința la Kiev, E.S. Andre Johannes Groenewald, a vizitat Academia de Științe a Moldovei, unde s-a întâlnit cu conducerea AȘM, precum și cu reprezentanți ai Aparatului Prezidiului AȘM.

În cadrul întrevederii, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a făcut o prezentare generală a ceea ce reprezintă actualmente Academia de Științe a Moldovei, în rezultatul reformelor implementate, începând cu anul 2017, rolul de consultat strategic al Guvernului pe care îl exercită, precum și stabilirea priorităților în domeniul cercetărilor fundamentale și aplicative.  Președintele Ion Tighineanu a specificat că la ora actuală Academia de Ştiinţe întrunește 70 de membri titulari și membri corespondenți, personalități cu realizări deosebite în domeniile cercetării, inovării şi culturii. Președintele AȘM a ținut să specifice, că în pofida situației dificile, generate de coronavirusul de tip nou SARS-CoV-2, Academia de Științe și-a continuat activitatea, organizând mai multe evenimente științifice online, în cadrul cărora au fost abordate subiecte de actualitate. În context, a fost menționată susținerea unor prelegeri publice din seria de Lecturi academice, protagoniștii cărora au fost personalități de notorietate din Republica Moldova, România, Belarus, o premieră fiind susținerea prelegerii academice de către Laureatul Premiului Nobel, Prof. Randy Schekman din SUA, cu genericul „Importanța științei fundamentale în descoperirile medicale”, care a avut o rezonanță deosebită.

Președintele AȘM a menționat, de asemenea, o serie de rezultate obținute de membrii AȘM, reprezentanți ai comunității științifice, trecând în revistă relațiile de cooperare științifică și acordurile de cooperare cu mai multe țări, participarea cu succes în Programul ORIZONT-2020, în proiecte europene a grupurilor de cercetători moldoveni, succesele acestora, care contribuie nemijlocit la promovarea științei autohtone în plan european și internațional. În context, președintele AȘM a subliniat doleanța Academiei de Științe a Moldovei de a iniția relații de colaborare, a identifica oportunități de cooperare științifică cu cercetătorii din Africa de Sud pe mai multe domenii. 

E.S. Andre Johannes Groenewald a mulțumit pentru primirea caldă și prietenoasă la Academia de Științe a Moldovei, pentru informațiile pertinente oferite de președintele AȘM despre cel mai înalt for științific din Republica Moldova, făcând la rândul său o succintă prezentare a țării sale, în care a menționat ramurile de bază ale economiei, industriei, patrimoniu, relații externe etc. Totodată, diplomatul sud-african a subliniat deschiderea Ambasadei Africii de Sud și a sa personal, privind inițierea și identificarea unor oportunități de colaborare cu cercetătorii din Republica Moldova, în special în proiecte de IT și industrie vitivinicolă, interesul de a promova aceste domenii fiind sporit.

M.c. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, a relevat că pe parcursul activității sale de cercetător în domeniul matematicii a avut contact cu experți din Africa de Sud, care s-a soldat cu experiență foarte bună. Folosind frumosul prilej al vizitei la AȘM, vicepreședintele Cojocaru a exprimat speranța că, grație implicării și deschiderii Excelenței Sale, relațiile pe dimensiunea cercetării ar putea fi continuate, fiind identificate domeniile de interes reciproc avantajos.

Acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM s-a arătat interesat de industria vitivinicola din Africa de Sud și posibilitatea de a colabora cu specialiști, experți din domeniu de acolo, fiind cunoscut volumul de producere a vinului, dar și interesul major de intensificare a colaborării pe acest domeniu, schimburilor comerciale și inițierea proiectelor de interes reciproc.

E.S. Andre Johannes Groenewald a făcut promisiunea de a identifica grupuri de cercetare din Africa de Sud, cointeresate în colaborare cu savanți din Republica Moldova și a propus organizarea, în timpul apropiat, a unei mese rotunde online cu participarea reprezentanților Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei de Științe din Africa de Sud, propunere ce a fost acceptată cu plăcere și onoare de conducerea AȘM.

Pentru o mai bună cunoaștere a Republicii Moldova, conducerea AȘM a pregătit o prezentare generală despre Republica Moldova, din trecut sper viitor, pas cu pas, expusă de dr. Ghenadie Sîrbu.

Ambasadorul sud-african a mulțumit pentru aceste informații utile, reiterând expresia înaltei gratitudini pentru primirea caldă la AȘM, în speranța că aceasta nu va fi ultima sa vizită la Chișinău și la Academia de Științe a Moldovei.

Și pentru că aceasta este prima vizită și prima întrevedere la AȘM, președintele Ion Tighineanu i-a urat succes în activitate diplomatului, oferindu-i un suvenir ce îi va aminti de țara noastră, de Academie și de prima sa vizită, pe care o dorește a fi una de bun augur.

În vizita sa de curtoazie, Ambasadorul a fost însoțit de fiul său, Josua Henri Groenewald, care, de asemenea, a primit un suvenir.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM
 

Curriculum Vitae E.S. Andre Johannes Groenwald

Categorie: