Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești

14.09.2021
Vizitatori unici: 849

Luni, 13 septembrie 2021, a avut loc Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești (SȘEI) și Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai SȘEI.

La Adunarea generală a Secției Științe Exacte și Inginerești au fost aleși doi membri noi ai Biroului SȘEI. În urma consultărilor cu membrii Secției, au fost propuse candidaturile domnului membru corespondent Constantin Gaindric și a doamnei doctor habilitat, profesor universitar Rodica Sturza. În luările de cuvânt, acad. Ion Bostan a menționat contribuția dlui membru corespondent Constantin Gaindric la dezvoltarea domeniului matematicii și informaticii, activitatea managerială de fortificare a Institutului de Matematică și Informatică și la reorganizarea sistemului național de atestare și acreditare în beneficiul institutelor de cercetare și al universităților. A fost menționată, de asemenea, contribuția dnei profesor universitar Rodica Sturza la dezvoltarea domeniului legat de securitatea alimentară, coordonarea platformei științifice „Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor”, lansate în cadrul AȘM, și activitatea didactică prodigioasă de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare.

Membrii Adunării generale a SȘEI au votat unanim alegerea domnului membru corespondent Constantin Gaindric și a doamnei doctor habilitat, profesor universitar Rodica Sturza în componența Biroului Secției.

În ședința Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Secției Științe Exacte și Inginerești au fost propuse candidaturile dlui profesor Konstantin Novoselov, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, și a dlui dr. ing. Aurel Câmpeanu pentru alegere în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei.

Informația despre activitatea dlui Konstantin Novoselov, profesor la Centrul pentru Materiale Avansate 2D al Universității Naționale din Singapore și profesor Langworthy la Școala de Fizică și Astronomie a Universității din Mancester, a fost prezentată de subsemnatul, iar activitatea de cercetare științifică și didactică, de colaborare în decurs de peste 30 de ani cu mediul academic și științific din Republica Moldova a dlui dr. ing. Aurel Câmpeanu, profesor la Universitatea din Craiova, Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei, a fost reflectată de dl acad. Ion Bostan. Rezultatele activității acestor remarcabile personalități au fost înalt apreciate în luările de cuvânt ale acad. Ion Tighineanu, acad. Isaak Bersuker, mem. cor. Svetlana Cojocaru, mem. cor. Constantin Gaindric.

Membrii Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Secției Științe Exacte și Inginerești au votat unanim pentru ambele candidaturi, pentru a fi alese în calitate de membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei.

De asemenea, în ședința Adunări Generale a Secției Științe Exacte și Inginerești au fost înmânate Medalia „Meritul Științific” clasa I a AȘM dlui acad. Isaak Bersuker, căruia i-a fost conferită și Diploma aniversară de gratitudine, însoțită de albumul enciclopedic „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție. Instituționalizare. Personalități (1946–1961–2021)”, precum și Medalia „Meritul Științific” clasa a II-a a AȘM dlui mem. cor. Constantin Gaindric cu prilejul pășirii pragului octogenarilor.

Dr. hab. Veaceslav Ursachi

Categorie: