Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei

27.06.2020
Vizitatori unici: 136

Stimați membri titulari, membri corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM

Marți, 30 iunie 2020, ora 10.00, va avea loc sesiunea a V-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei.

Agenda ședinței:

  1. Cu privire la Raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2019, raportor – acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM;
  2. Cu privire la Raportul de activitate a Academiei de Științe a Moldovei în anul 2019, raportor – mem. cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM.

Sesiunea a V-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei se va desfășura în regim ONLINE cu utilizarea platformei de comunicare ZOOM.

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Categorie: