Activitatea Academiei Tinerilor Cercetători din Moldova – în ascensiune

06.02.2023
Vizitatori unici: 949

La 21 martie 2022, la Academia de Științe, a avut loc ședința de constituire a Academiei Tinerilor Cercetători din Moldova (ATCM). Inițiativa creării acestei noi structuri a venit din partea conducerii AȘM, iar dr. Tudor Braniște, șef al Secției management academic și relații externe a format echipa de fondatori în număr de 17 persoane – reprezentanți ai institutelor de cercetare, UTM, USMF și USM. La crearea Academiei Tinerilor și-au exprimat entuziasmul și susținerea deplină președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și membrul corespondent Alexandru Stratan, la acel moment președinte al Consiliului directorilor institutelor de cercetare.

Scopul creării ATCM este de a reprezenta vocea tinerilor în domeniul științei, contribuind astfel la dezvoltarea cercetării științifice în beneficiul societății. Academia Tinerilor își propune să devină o platformă de comunicare, care va contribui la promovarea excelenței științifice în activitatea masteranzilor, doctoranzilor, celor interesați de cercetare, stabilirea legăturilor dintre generații prin promovarea științei în rândurile elevilor și studenților, interconectarea tinerilor specialiști din diferite domenii, valorificarea noilor oportunități pentru tinerii cercetători, precum și exprimarea punctului de vedere în mod focusat și colectiv ș.a.

La nivel internațional nu există un model stabilit pentru activitatea unei Academii a Tinerilor, unele dintre ele fiind părți componente ale Academiilor de Științe naționale, altele având statut de structură independentă, însă ele toate reprezintă același tip de platformă a tinerilor pentru a dialoga, a-și face auzită vocea în vederea necesităților de dezvoltare continuă a generației lor. Academia Globală a Tinerilor (Global Young Academy) și Academia Tinerilor din Europa (Young Academy of Europe) sunt implicate pe larg în diverse activități, ca, de exemplu, organizarea workshop-urilor pe diverse tematici: pandemia COVID-19, particularități în procesul de pregătire a dosarelor pentru burse și granturi internaționale, etica în procesul investigației științifice, ca fiind una  de mare responsabilitate ș.a.

Pe parcursul anului 2022 membrii ATCM au fost implicați în mai multe activități de promovare a cercetării științifice în rândul elevilor și studenților. Bunăoară, tinerii cercetători Tudor Braniște (AȘM), Roman Rusnac (USM), Elena Culighin (Institutul de Chimie), Maria Tabără (Grădina Botanică „A. Ciubotaru”), Vladimir Ciobanu (UTM), Tatiana Malcova (USMF) s-au implicat activ în promovarea interacțiunii cercetătorilor cu elevii din mai multe școli din țară. Activitățile constau în prezentarea unei prelegeri publice pentru elevii și profesorii dintr-o anumită instituție de învățământ liceal sau gimnazial. În cadrul acestei comunicări, tânărul cercetător demonstrează actualitatea domeniului pe care el îl reprezintă, importanța acestuia, precum și problemele științifice la care lucrează și realizările/contribuția personală din ultima perioadă de timp. Prelegerea în clasă este urmată ulterior de o vizită în laboratoarele de cercetare în care activează tânărul cercetător, unde elevii au posibilitatea să vadă și să participe la realizarea anumitor experimente.

Vizitele elevilor din regiuni în laboratoarele de cercetare, precum și deplasările tinerilor cercetători în diferite localități ale republicii sunt posibile grație suportului financiar al Comisiei Europene prin proiectul GreenSCI, în cadrul căruia se organizează și evenimentul “Noaptea Cercetătorilor Europeni”, ediția 2022 și 2023, la care AȘM și UTM sunt parteneri de implementare. Interacțiunea elevilor cu cercetătorii are un efect sinergic pozitiv atât pentru tineri, cât și pentru elevi. Tinerii cercetători își dezvoltă abilitățile de prezentare publică a rezultatelor activității lor într-un limbaj simplu, diferit de cel utilizat în cadrul conferințelor științifice tematice. Elevii, la rândul lor, au posibilitatea inedită de a interacționa cu tinerii cercetătorii, care le oferă o informație actualizată pe anumite teme științifice, dar și suport privind ghidarea lor în carieră. Crearea de noi conexiuni între știință și educație preuniversitară este benefică și pentru profesorii din licee și gimnazii, care vor profita de avantajele creării unor puncte de legătură cu universitățile și centrele științifice.

Totodată, tinerii cercetători din R. Moldova participă la emisiuni Radio și TV, unde își expun opinia cu privire la diverse teme de interes public, acumulând experiență și perfecționându-și abilitățile de comunicare.

Este îmbucurător că reprezentanții ATCM sunt în contact cu conducerea structurilor similare din alte state – s-au întreținut referitor la modul de organizare internă, precum și la modalitățile de cooperare (ex: Asociația Tinerilor Cercetători din Letonia  la 18 octombrie 2022, Academia Tinerilor din Ungaria la 28 ianuarie 2023). Interacțiunea cu colegii lor din alte state permite stimularea dezvoltării profesionale a tinerilor cercetători din Republica Moldova la nivel european, contribuind astfel la creșterea competitivității oamenilor de știință din Moldova.

Tatiana ROTARU

Categorie:

Înregistrări online