ACADEMICIANUL ION TODERAȘ – 75 DE ANI

17.08.2023
Vizitatori unici: 560

Stimate Domnule Academician Ion Toderaș,

La popas aniversar, când marcați împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe ale Vieții a AȘM, Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de sănătate, viață lungă, trăită într-o perpetuă armonie sufletească alături de cei dragi.

Această dată semnificativă ne oferă prilejul de a ne exprima toată considerația față de Domnia Voastră, urându-Vă noi succese în activitatea de cercetare și pregătire a cadrelor tinere, întru consolidarea sistemului de cercetare din țară.

Remarcăm, în mod special, contribuția substanțială pe care ați adus-o pe parcursul activității didactice, de cercetare științifică și managerială. Impresionează vastitatea cercetărilor științifice, ce includ probleme actuale ale zoologiei funcționale, ecofiziologiei, hidrobiologiei, ihtiologiei etc. Printre realizările de anvergură putem menționa dezvoltarea unei noi direcții științifice – Biogeochimia ecofiziologică a animalelor, stabilind noi principii în cuantificarea funcționării populațiilor de animale poichiloterme în ecosistemele acvatice și cele terestre. Este recunoscut aportul Dvs. considerabilul în dezvoltarea școlii științifice a Hidrobiologilor și Ihtiologilor din Moldova. Rezultatele prestigioase obținute la diferite saloane și expoziții internaționale și naționale de invenții reprezintă un bun exemplu de parcurs profesional, construit prin muncă, dedicație, perseverență și pasiune.

Activitatea didactică a fost și este una din preocupările de suflet, prin care nu doar implementați realizările științifice obținute, dar și asigurați continuitatea și menținerea activității în cadrul subdiviziunii științifice pe care o conduceți.

Comunitatea științifică din țară are toată admirația, recunoștința și gratitudinea pentru întreaga activitate profesională a Dvoastră, stimate Domnule academician Ion Toderaș.

Sincere felicitări pentru toate cele bune adunate în cei 75 de ani de activitate prodigioasă. Vă dorim noi performanțe în domeniul consacrat și ca toate lucrurile minunate, care V-au împlinit viața, să cunoască o continuitate frumoasă.

La Mulți Ani, stimate Domnule Academician Ion Toderaș!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Secția Științe ale Vieții a AȘM

Categorie:

Înregistrări online