ACADEMICIANUL ALEXANDRU ROȘCA – NONAGENAR

27.04.2024
Vizitatori unici: 1064

Stimate Domnule Academician Alexandru ROȘCA,

Cu prilejul pășirii în tagma nonagenarilor, Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări și urări de bine.

Filosof, politolog, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, Om Emerit, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegi și discipoli, distinsul academician a demonstrat excepționale capacităţi manageriale, realizând un parcurs deosebit de la şef de sector (1977–1988), director al Secţiei de Filosofie şi Drept (1988–1991), director-fondator al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept (1991–2001), la academician-coordonator al Secţiei de Ştiinţe Umaniste (2000–2008) și preşedinte al corpului academic din cadrul Secţiei de Ştiinţe Umaniste (2008–2012).

Aria tematică a cercetărilor domniei sale include structuri, instituţii, relaţii, procese şi valori sociale, relaţiile dintre individ şi comunitate, problematica dezvoltării libere a individului, probleme social-filosofice privind corelațiile dintre economia de piață, libertatea, egalitatea și echitatea socială, coeziunea socială și dezvoltarea durabilă. Acad. Alexandru Roșca este fondator al concepției proceselor integrative în sistemul „oraș – sat”, subliniind ponderea acestora în crearea condițiilor pentru dezvoltarea potențialului uman. Rezultatele cercetărilor sale au fost valorificate editorial în peste 200 de lucrări științifice, dintre care cinci monografii, prezentate la zeci de conferințe științifice în țară și peste hotare.

Studiind schimbările constituţionale și opțiunea europeană proclamată în anul 2005, a evidențiat o nouă etapă în evoluția sistemului politic din Republica Moldova. Vastitatea cercetărilor și-a găsit reflectare și în coordonarea tezelor de doctorat, sub conducerea acad. A. Roșca fiind susținute 20 de teze de doctor în științe și patru teze de doctor habilitat.

Realizările acad. Alexandru Roșca sunt înalt apreciate prin conferirea titlurilor onorifice, a distincțiilor de stat și academice: Doctor Honoris Causa al Academiei Internaționale de Cultură și Științe Politice din Franța, membru titular al Academiei Central-Europene de Științe și Artă din Timișoara, membru asociat al Institutului Francez de Relații Internaționale din Paris, membru al Academiei Balcanice de Știință, Cultură Liberă și Dezvoltare Durabilă „Denis Jersov” din Sofia, Bulgaria, titlul onorific „Om Emerit”, medalia „Meritul științific” a AȘM ș.a.

Stimate domnule Academician Alexandru Roșca!

La acest popas aniversar de 90 de primăveri, dorim să rămâneți un model de profesionalism şi orizont cultural larg, exemplu de corectitudine, imparțialitate, bunătate și toleranţă. Ne face deosebită plăcere să Vă transmitem cele mai sincere urări de sănătate, liniște sufletească, pace, bucurie și fericire alături de cei dragi!

La Mulţi Ani, stimate Domnule Academician Alexandru ROȘCA!

 

Categorie:

Înregistrări online