Academician Sabina ISPAS, la un popas octogenar, omagiată la Academia de Științe a Moldovei

19.01.2021
Vizitatori unici: 227

Acad. Sabina ISPAS: „Toată viața mi-am dorit să văd laolaltă, să înțeleg și să fac cunoscut mesajul profund al spiritualității românești, pretutindeni acolo unde

întâmplările vieții m-au dus”.

 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei a organizat, la 18 ianuarie 2021 Conferinţa ştiinţifică „Sabina ISPAS: 80 de ani de la naștere”, evenimentul fiind o omagiere adusă Doamnei Sabina ISPAS, academician al Academiei Române, folcloristă.

La conferința omagială, desfășurată în format online, a participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, acad. Mihai Cimpoi, evenimentul întrunind folcloriști și etnologi, reprezentanți ai diferitor centre cultural-științifice atât din Chișinău, cât și din Cluj, Timișoara, Iași.

„E minunat că avem această platformă de conlucrare și comunicare. Sper și sunt sigură că o să avem o conferință memorabilă. Avem prilejul și bucuria să-i adresăm felicitări și toate gândurile noastre bune, doamnei Sabina Ispas, academician, eminent folclorist și etnograf, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române”, a spus în deschiderea manifestării științifice directorul Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, dr.hab. Nina Corcinschi. Directorul IFR a subliniat că evenimentul științific este un gest binevenit de a aprecia o carieră științifică bogată, amplă, o carieră științifică, axată pe cercetarea fenomenului folcloric în întreaga lui complexitate, or, studierea tradițiilor românești sau obiceiurilor este o posibilitate sigură de a ne înțelege pe noi, de a înțelege mentalitatea poporului, de a înțelege cum stau lucrurile cu vechimea noastră. „Fenomenul folcloric poate servi drept un indicator al vectorului în evoluția contemporaneității. Să privim mai departe, să vedem cu ce mergem în Europa, pentru că pe parcursul nostru european, nu putem veni cu mâna goală. Și Doamna academician Sabina Ispas, prin cercetările și studiile realizate, fixează jaloanele științifice ale culturii noastre orale și ne ajută să ne înțelegem și să ne cunoaștem mai bine ca identitate națională și spirituală”, a declarat directorul Nina Corcinschi”. Prezentând aprecierile comunității academice, pentru toată activitatea de cercetări științifice, pentru viața dedicată cercetării, conducătorul instituției științifice de la Chișinău i-a adresat octogenarei Sabina Ispas calde felicitări cu urări de sănătate, bucurii și realizări frumoase în continuare.

În cuvântul său inaugural, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a exprimat bucuria și plăcerea de a participa la conferința științifică aniversară, dedicată dnei academician Cornelia-Sabina Ispas, notorietate în cercetarea etnografică, folclor și patrimoniu cultural imaterial, director al Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, practic, de un sfert de veac. Președintele Tighineanu a salutat, de asemenea, prezența acad. Mihai Cimpoi, Institutului de Filologie Română „B.P. Hașdeu”, a folcloriștilor și etnologilor de pe ambele maluri ale Prutului care reprezintă diferite instituții și centre cultural-științifice, precum și toate personalitățile care participă la acest for important.

În numele comunității științifice din Republica Moldova, președintele AȘM i-a adresat acad.  Sabina ISPAS un mesaj de felicitare, în contextul aniversării pe care o marchează. Făcând o incursiune în itinerarul parcurs de dna academician Ispas, de care a rămas impresionat, președintele Ion Tighineanu a spicuit doar o parte din activitatea de cercetare, care a fost, mai curând, o evocare a unui destin dedicat plenar științei, dar și organizării științei. „Ați început activitatea ca cercetător științific stagiar în anul 1966. Ulterior, ați activat ca cercetător științific, cercetător științific principal gradul III, gradul II și gradul I. Din 1990 – coordonatoare a sectorului Arhiva de Folclor și etnografie din Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”. În decursul următorilor ani ați îndeplinit funcția de secretar științific al aceluiași Institut, iar în 1997 ați fost aleasă director al acestei prestigioase instituții”, a remarcat acad. Tighineanu, subliniind calitatea de membru titular al Academiei Române, în care a abordat mai multe domenii de cercetare, cum ar fi: rolul și locul culturilor orale în cadrul culturilor locale, naționale și regionale; Categorii: genuri și specii, cum ar fi balada, legenda, basmul folcloric, poezia lirică, colindul; cultura orală și tendințele actuale de globalizare, rolul folclorului în definirea identităților; studiul comparat al unor categorii ale folclorului românesc cu cele din cultura orală a sud-estului european, dinamica fenomenului folcloric contemporan, folclor și ecologie, folclor și teologie etc.

 Totodată, președintele AȘM a menționat că mai multe generații de specialiști în domeniul folclorului și al folcloristicii sunt recunoscători pentru cursurile și prelegerile susținute de-a lungul anilor, inclusiv și cercetătorii de la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Chișinău, precum și cadrele de cultură din Republica Moldova pentru care a organizat un stagiu profesional la Institutul pe care îl conduce. Președintele Tighineanu a subliniat, în mod special, implicarea acad. Sabina Ispas în probleme de cercetare internațională și națională, contribuind la protecția  și conservarea colecțiilor de fonoteci. „Apreciem faptul că în lucrările Dumneavoastră figurează și exemple ale culturii populare din Republica Moldova”, a rezumat acad. Tighineanu.

Și pentru că activitatea științifică și editorială a dnei acad. Sabina Ispas a fost înalt recunoscută prin conferirea mai multor distincții importante, președintele AȘM a exprimat certitudinea că la distincțiile prestigioase pe care le are, astăzi se mai alătură una: Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”, oferită de Academia de Științe a Moldovei. „Iată brevetul și iată cum arată această medalie, care sperăm să ajungă cât mai curând la Dumneavoastră, chiar în pofida pandemiei. Vă felicităm și vă dorim multă sănătate și să Vă bucurați de noile rezultate, de succesele discipolilor Dumneavoastră și să avem ocazii să ne întâlnim, nu numai în spații online, dar și pe viu”, a spus președintele Ion Tighineanu, adresându-i tradiționalul La Mulți Ani omagiatei Sabina Ispas.

„Mulțumesc mult pentru prezență, pentru că ați găsit timp pentru un asemenea eveniment. Este o onoare cu totul și cu totul deosebită. De asemenea, sigur trebuie să Vă mulțumesc, chiar sunt deosebit de onorată, impresionată, nu mă așteptam, de distincția pe care mi-ați acordat-o”, a spus, la rândul său, acad. Sabina Ispas, precizând că distincția se adaugă celor care vin din România sau din altă parte, fiind de fapt un stimul deosebit, considerând a fi, totodată, un exemplu de mulțumire pentru faptul că cineva recunoaște că a făcut ceva, cât s-a putut, în aceste vremuri pentru spiritualitatea românească. A mărturisi că abia așteaptă să se revadă cu colegii de la Chișinău. Așteaptă să încheie niște contacte frumoase cu manifestări științifice, la care să participe colegii din Republica Moldova, care au fost prezenți atât la „Constantin Brăiloiu” cât și la „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, aceasta însemnând o activitate de peste 20 de ani, neîntreruptă.  

Conferința omagială a continuat cu prezentarea comunicărilor științifice. Acad. Cimpoi a vorbit despre acad. Sabina Ispas, drept personalitate notorie a culturii românești. Dr. Tudor Colac a prezentat-o pe Dna academician, ca promotoare a unei folcloristici militante sau recurs la model. Omagiu celei mai statornice folcloriste, cercetătoare a patrimoniului românesc, a fost adus de dr. Ion Cuceu, de la Cluj. Dr. Otilia Hedeșan, de la Timișoara a vorbit despre etnologia română: contingentul 1941, iar despre rolul arhivelor neconvenționale de folclor în culegerea, documentarea și conservarea patrimoniului cultural, a conferențiat dr. Mariana Cocieru.

Relevanța câmpului operațional al culturii folcloristice în sistemul universaliilor de către acad. sabina Ispas, a fost subiectul expus de dr. Varvara Buzilă. Despre distinsa personalitate a folcloristicii românești a conferențiat dr. Ion H. Ciubotaru de la Iași, iar despre conceptele și emblemele culturale în cercetarea creației populare (în viziunea Sabinei Ispas) a relatat dr. Tatiana Butnaru.

Acad. Sabina Ispas a mulțumit pentru cuvintele frumoase și nobile, care au emoționat-o. „Toată viața mi-am dorit să văd laolaltă, să înțeleg și să fac cunoscut mesajul profund al spiritualității românești, pretutindeni acolo unde întâmplările vieții m-au dus, pentru că ne aflăm în fața unui sistem cultural cu o vechime apreciabilă, chiar unul din cele mai vechi”, a mărturisit acad. Ispas specificând că atunci când spune sistem, înțelege că este vorba de un complex de evenimente și fenomene care acoperă întreaga existență spirituală și materială a unei comunități unite prin limbă, folclor. Și asta pentru că, susține Domnia Sa, cultura tradițională face parte din acest sistem, prin evenimente comune fericite sau dramatice, dar nu asta este cel mai important. Important este ca s-a păstrat conștiința și acest sistem de referință culturală. „Acest sistem de referință culturală, de demnitate, mândria de a aparține acestei culturi, o formă de unitate, pe care mai puțină lume o înțelege, dar pe care fiecare dintre noi o trăim atunci când este nevoie, știm să recunoaștem ce trebuie și ce este bine să facem”, a menționat savantul, precizând că toate aceste lucruri, s-a străduit să le înțeleagă, să le facă cunoscute și celorlalți și mai ales, să le iubească lumea, lume care nu este țara noastră, dar care trebuie să ne cunoască și să colaboreze cu noi. „Avem contribuții remarcabile la istoria Europei și să nu uităm că împreună cu echipe de specialiști din Republica Moldova și România, am colaborat și am realizat cele două dosare (acum este în curs de realizare cel de-al treilea), au fost acceptate în patrimoniul universal al umanității. Este mult, iar colaborarea noastră a fost întotdeauna frumoasă, spornică și înțeleaptă și vă mulțumesc mult pentru asta”, a spus la finele evenimentului acad. Sabina Ispas.

Cuvinte de gratitudine i-a fost adresate dnei acad. Sabina Ispas și din partea conducerii Institutului de Filologie Română de la Chișinău, colegii fiind recunoscători savantului, pentru că ne face cunoscuți lumii, pentru efortul și vocația Domniei Sale de a cerceta tot patrimoniul cultural și a identifica aspectele fundamentale ale patrimoniului cultural. Să înțelegi partea care ține de trecut și cea care ține de prezent și care trimite o punte spre viitor nu e puțin lucru, susține directorul instituției.

Aparițiile editoriale ale acad. Sabina Ispas: Lirica populară de dragoste, 1985; Flori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă, 1987; Sub aripa cerului, 1998; Omul românesc, 2000; Povestea cântată, 2001; Siminoc și busuioc. Basme românești, 2005; Rituri și moravuri de odinioară, 2012; Etnologie românească: tradiție, cultură, civilizație, 2018 ș.a.  

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: