Academician Mircea BOLOGA: „Institutul de Fizică Aplicată este casa mea științifică, Academia - PATRIA noastră științifică” Interviu în exclusivitate

26.08.2021
Vizitatori unici: 1117

În contextul aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova,  am realizat și câteva interviuri cu personalități notorii din domeniul științei. Academicianul Mircea Bologa, somitate cu renume mondial în domeniul fizicii, savant care a fost la începuturile creării institutelor de cercetare de tip academic, dar și fondării Academiei de Științe, s-a oferit cu amabilitate să ne dezvăluie parcursul în știință, preponderent cea fizică, succesele și dezamăgirile pe care le-a încercat de-a lungul celor 30 de ani de independență. Se consideră un norocos să lucreze „în sistemul Academiei” din anul înființării până în prezent și se laudă cu o singură intrare în cartea de muncă. Ne-a împărtășit din durerile legate de pierderea institutelor de cercetare, dar ne-a dezvăluit și cum vede dezvoltarea științei în următorul deceniu. Am fost curioși să aflăm și prin ce anume oamenii de știință își doresc să devină importanți și respectați în societate. Parcurgând textul acestui interviu, veți redescoperi acel intelectual, echilibrat, binevoitor și optimist, acad. Mircea Bologa, căruia îi mulțumim pentru amabilitatea și deschiderea de a ne oferi acest interviu.  

 

O consemnare de Eugenia TOFAN,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

Acad. Mircea Bologa: „Știința este îngăduitoare și roditoare, ar fi perfect așa să se vorbească

și la noi acasă, să vedem trecutul legănând viitorul, căci aprecierea științei este

și respectul față de țară”.

 

Stimate Domnule academician, ce emoții, sentimente Vă încearcă acum, la aniversarea a trei decenii de independență?

 

Impresionant si sentimental, recent, la „Săptămâna științei” vorbeam despre 60 de ani a Academiei de Științe a Moldovei, despre coincidența fondării Academiei cu nașterea cosmonauticii, dezvoltarea lor vertiginoasă. Acum, cu mari speranțe, accentuez coincidenta și cu cei 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Este ocazia potrivită pentru a motiva și a ne dori viitorul așteptat, binemeritat, triumfător.

Emoțiile împreună cu raționamentul sunt încercări de a pune știința în slujba Țării și suntem mândri când deseori peste hotare se vorbește cu admirație despre știința din Moldova. Faptele sunt oglinda cercetătorului și duc spre bine. Știința este îngăduitoare și roditoare, ar fi perfect așa să se vorbească și la noi acasă, să vedem trecutul legănând viitorul, căci aprecierea științei este și respectul față de țară. Realizările științifice devin din ce în ce mai semnificative, stabilesc obiective tot mai responsabile. Lumea beneficiază de succes în știință, aici acumularea și generarea de cunoștințe, adaptarea lor la inovație și dezvoltarea tehnologică sunt cele mai înalte criterii.

 

Dumneavoastră sunteți dintre puținii membri ai AȘM care aveți o singură consemnare în carnetul de muncă – Institutul de Fizică Aplicată. Cum au fost acești ani pentru Dumneavoastră, pentru instituția unde V-ați împlinit destinul și cum au fost ultimii 30 de ani, în general pentru știință?

 

Am avut norocul să lucrez în sistemul Academiei din anul înființării până în prezent, cu o singură intrare în cartea de lucru, fără nici o distragere a atenției. Institutul de Fizică Aplicată (IFA) este casa mea științifică, Academia - PATRIA noastră științifică. Viața de cercetare a continuat fără complicații, au fost create tradiții care au făcut posibilă extinderea tematicii, asigurarea dezvoltării accelerate. Principiul activității IFA a fost combinarea cercetării fundamentale și aplicate cu soluționarea problemelor științifice și tehnice, aducând elaborări inovatoare aplicațiilor practice, care  au cunoscut o dezvoltare demnă și o recunoaștere internațională. Fondarea institutului este indisolubil legată de numele academicianului Boris Lazarenko - creatorul faimoasei metode de prelucrare a materialelor prin descărcări electrice. Organizarea revistei „Prelucrarea electronică a materialelor” (EOM, publicată din 1965), bine cunoscută în lume în varianta engleză, a jucat și joacă un rol important în informațiile despre ultimele realizări științifice și tehnice și  în promovarea lor. În anii parcurși la Institut au activat 22 de membri ai Academiei de Științe.

 

Ce s-a întâmplat mai exact în știință în anii 90 și după?

 

Am continuat să lucrăm, respectând tradițiile academiei, dar în anii 90 situația s-a agravat în legătură cu începutul perioadei de tranziție, reformele continue și căutarea unor soluții adecvate care să îndeplinească cerințele vremii. Din această perioadă cooperarea cu Academia Română s-a dezvoltat și extins intens, au început deplasări științifice reciproce, activități comune de cercetare, legăturile științifice au fost întărite invariabil și am simțit un sprijin financiar solid din numeroase proiecte. Au fost stabilite relații științifice cu multe țări, cooperarea tradițională cu academiile de științe din Belarus, Rusia, Ucraina a fost menținută. Am început să participăm la programele internaționale, care au mărturisit relevanța tematicii, importanța proiectelor propuse, stagii, lucrări publicate și a fost o adevărată oportunitate de a asigura un nivel ridicat de cercetare și implementare a rezultatelor obținute.

 

Dumneavoastră ați fost/sunteți, de asemenea, și unul din puținii contemporani ai tuturor președinților Academiei. Care Vă sunt convingerile vizavi de modul în care s-au implicat în viața forului științific suprem și, întorcând paginile vieții, ce lucruri frumoase Vă luminează amintirile din viața academică? Dar și ce V-a durut?

 

Într-adevăr, fiind un contemporan al tuturor președinților, rămân convins că dumnealor sunt lideri speciali, colegii noștri din sistemul Academiei de Științe, care merită o recunoștință sinceră pentru tot ceea ce au adus la altarul științei, participare activă și asistență, pentru preocuparea lor constantă, sprijinul și dăruirea în realizarea așteptărilor. Sunt proaspete în memorie întâlnirile cu președinții Academiei și de fiecare dată   conștientizam că acestea sunt conversații cu cei mai înalți reprezentanți ai științei pe umerii cărora stă o imensă responsabilitate pentru activitatea științifică, pentru ziua de mâine și viitorul unui domeniu uimitor de specific de activitate, a cărei semnificație ar trebui să fie înțeleasă în mod profund, susținută și promovată. Simțim un sentiment de mândrie că am avut norocul să activăm în epoca primului președinte, academicianul Iachim Grosul, om de știință și organizator al științei, care a adus atâta bunătate, căldură și fericire în viața noastră, că am muncit cu fidelitate și continuăm să slujim științei.

Pe pagina web a institutului sunt prezentate evenimentele principale ale activității, revista, rapoartele anuale  ce  permite să ne oprim doar asupra unor date memorabile. Institutul  participă  activ și cu succes la concursuri atât cu finanțare bugetară, cât și externă. O mare atenție se acordă creșterii prestigiului, extinderii cooperării științifice, inclusiv prin organizarea conferințelor internaționale.     

Anul 2004 s-a remarcat prin alegerea unui nou președinte în fruntea Academiei de Științe. Academicianul Gheorghe Duca a venit cu o bogată experiență universitară, ministerială, managerială. Timpul a necesitat reformarea sferei științifice - cadrul legislativ pentru organizarea cercetării științifice și a procesului de inovare. „Codul Republicii Moldova privind știința și inovarea”, adoptat la 15 iulie 2004 de Parlament, a fost un document important care a creat condiții favorabile, stimulatoare pentru dezvoltarea științei și o bază legală pentru extinderea democrației în domeniul științific, care a devenit o prioritate strategică națională.      

Anul 2010 a marcat 100 de ani de la nașterea academicianului Boris Lazarenko și a avut loc cea de-a cincea conferință aniversară MSCMP - fizica materiei condensate, desfășurată în colaborare cu simpozionul privind metodele electrice de prelucrare a materialelor. În anul aniversar, toate numerele revistei EOM conțineau materiale comemorative și a fost pregătită o reușită expoziție pentru conferință, reflectând calea creativă și de viață a fondatorului institutului și metodei electroerozive de prelucrare a materialelor.

În atmosfera prietenoasă a sălii supraaglomerate a Bibliotecii Științifice a Academiei de Științe, în septembrie 2013, a avut loc onorarea academicienilor Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco în legătură cu cea de-a 85-a aniversare. Numeroși participanți au caracterizat eroii zilei, folosind cele mai strălucite epitete, i-au felicitat cu căldură pe creatori și pentru dezvoltarea cu succes a fizicii teoretice în Moldova, frați gemeni, giganți-teoreticieni, colegii noștri la infinit devotați cauzei.

Primăvara anului 2014 a coincis cu a 50-a aniversare a Institutului, care a contribuit la spiritul înălțător și la apariția așteptărilor strălucitoare. Pentru această dată semnificativă a fost publicat numărul aniversar al revistei. A șaptea conferință MSCMP, dedicată celei de-a 50-a aniversări a IFA a avut un  mare succes. Erau esențiale întrebările și îngrijorările cu privire la îmbunătățirea codului  educației și științei, s-au depus eforturi semnificative, s-au ținut numeroase întâlniri la toate nivelurile în Academie și la minister.   

A avut loc concursul pentru alegerea directorului dr. hab. M. Macovei, anul 1915 a fost marcat de a 50-a aniversare a revistei EOM a Institutului, care a devenit un fenomen notabil în rândul periodicelor științifice, asigurând publicarea reglementată și reeditarea constantă a revistei în versiunea engleză (Surface Engineering și Applied Electrochemistry), distribuția pe suport de hârtie și varianta electronică (http: //www.allertonpress. com; http: //www.springerlink.com).

Cea de-a opta conferință MSCMP ( 2016,12-16 septembrie), dedicată aniversării a 70 de ani de cercetare academică și a 55 de ani de la înființarea Academiei de Științe, a 70 de ani de la înființarea Universității de Stat din Moldova, 90 de ani de la nașterea academicianului S. Rădăuțanu, tradițional a trecut cu mare succes. Atelierul „Lumina în viață” a avut loc cu participarea reprezentanților industriei, antreprenoriatului, personalului didactic, reprezentanților mass-media, a fost organizat  cu succes Humboldt Kolleg / Workshop „Multidisciplinaritatea în știința modernă în beneficiul societății” (21-22 septembrie).  De remarcat  organizarea  unui atelier științific pentru școlari și studenți „EUREKA” -  eveniment de popularizare a științei în cadrul programului de stat de subvenții pentru abilitarea femeilor din diasporă.

Colegul nostru Valeriu Canțer ne-a părăsit prea devreme (02.05.1955 – 04.02.2017),  a fost și rămâne un mare patriot al activității științifice și universitare. Întorcând paginile vieții, ne plecăm în fața talentului lui V. Canțer, care a lăsat o amprentă profundă în sufletele noastre și pagini semnificative în domeniile activității sale. Sunt tot mai convins că va fi recunoscut ca un om al științei și al adevărului științific. Este unul dintre puținii fizicieni pentru care Moldova este renumită și îl simțim constant pe Valeriu Canțer cu mare încredere în esența și semnificația științei.

La începutul anului 2018, am suferit încă  o pierdere ireparabilă. A plecat dintre noi academicianul Vsevolod Moscalenco (26.09.1928– 02. 04.2018), un fizician proeminent, profesor, academician, care a adus o contribuție imensă la crearea și prosperarea fizicii teoretice în Moldova. În 1958 V. Moscalenco, primul în lume, a formulat teoria supraconductibilității cu două benzi.

Memorabilă este cea de-a IX-a conferință MSCMP, programată pentru a 90-a aniversare a academicienilor Vsevolod și Sveatoslav Moscalenco (26 septembrie 1928), ale căror vieți sunt exemple de servicii pentru știință. Trecând paginile unei jumătăți de secol de activitate  comună la Institut, care îmbrățișează sentimente de mândrie și recunoștință, mulțumim că am avut norocul de a parcurge un lung drum profesional și de viață alături de colegii -  profesori, academicieni, oameni de știință de înaltă datorie, de mare sârguință și cinste impecabilă.

În aprilie 2019, au avut loc alegerile prezidențiale pentru Academia de Științe și cu o majoritate impresionantă de voturi conducerea Academiei a fost încredințată academicianului Ion Tighinianu. Un început bun s-a concentrat pe responsabilitatea Academiei de a promova și conduce internaționalizarea științei, solicitând dezvoltarea durabilă a domeniilor de cercetare și inovare, integrarea în Spațiul european de cercetare și contribuția semnificativă la creșterea economică, pentru a-și restabili rolul de cel mai înalt forum științific al țării, readucând instituțiile de cercetare în structura ei.

Tot în primăvară,  Institutul  a ajuns la  cea de-a 55-a aniversare, cooperează cu multe centre științifice și universități, practică schimb larg de experiență, stagii, plecarea angajaților pentru a lucra în multe echipe științifice celebre, suntem autori de lucrări citate la scară largă, numeroase publicații cu factor de impact înalt. Se asigură o participare pedagogică utilă la învățământul școlar și universitar. Accentul se pune întotdeauna pe formarea masteranților, doctoranzilor și postdoctoranzilor, protecția priorității intelectuale, participarea la numeroase expoziții, popularizarea științei. Institutul este cunoscut pentru școlile științifice recunoscute, care se disting printr-un număr impresionant de discipoli și sunt înalt apreciate de comunitatea științifică. IFA este acreditat de trei ori (2006, 2011, 2017) cu cea mai înaltă evaluare a activităților sale. Conform clasificării internaționale Clasamentul centrelor de cercetare pentru 2018, elaborat de Consiliul Superior de Investigații științifice din Spania (CSIC), institutul  se află pe primul loc printre instituțiile de cercetare din Moldova.

 

Că tot ați deschis acest interviu cu impresionantul sentiment de la cel mai recent eveniment de anvergură din acest an și anume „Săptămâna științei”. Ați putea deschide o paranteză.

 

Frumusețea lucrurilor, evenimentelor există în sufletele realizatorilor și a celor care le admiră. Mă refer la „Săptămâna științei”, eveniment aniversar de pionierat și rezonanță, care a încununat 60 de ani a Academiei noastre și mult timp va trezi sentimente și aspirații tot mai pronunțate și emoționante. Indiscutabil, viitorul aparține țărilor cu știință dezvoltată și rolul Academiei va fi în ascendență, acesta-i imperativul vremurilor.  A fost  un eveniment important, o sărbătoare științifică, care impresionează trecutul cu momentele și evenimentele evidențiate. A fost săptămâna astrală a celor ce gândesc și procedează în numele progresului și al viitorului. Important este să consolidăm dialogul, să construim împreună o activitate cooperativă, să intensificăm colaborarea, internaționalizarea și parteneriatul, căci promovarea lor este o mare șansă de dezvoltare.

 

Cât de important a fost de a păstra simțul de a bate la ușa timpului și de ce ar fi nevoie acum, pentru ca Academia să fie reabilitată, să revină la imaginea și bunul nume de altă dată?

 

Este necesar să ne unim în cadrul Academiei, în jurul faptelor științifice, să fie unite Academia și institutele într-un întreg, să ne bucure fericirea că putem fi din nou împreună și va fi un mare succes. Prezentul este un simbol al trecutului și viitorului – cheamă la integritate, la lucruri bune, rezultate remarcabile, tehnologii elegante, care devin tezaur. Cercetarea, trebuie să devină mai auzită, mai vizibilă, drumul spre viitor merge prin știință, prin Academie și cea mai bună soluție este să fim uniți, uniți în Academie. Ideile de inspirație se maturizează, se pun subiecte care vor apropia viitorul și vor fi încununate cu rezultate semnificative, care deschid noi orizonturi. Să fim în pas cu ziua și ritmurile vieții, să ne însoțească bucuria prezentului, bunul simț oriunde și oricând, să prevenim problemele și să realizăm obiectivele. Este important să ne mândrim de familia academică, să asigurăm recunoașterea rolului științei și inovării, să vorbim despre Moldova, de Academie, de viitorul pe care-l creăm împreună. Chemarea vieții trezește sentimente tot mai profunde, cere asigurarea îndeplinirii datoriilor profesionale la maximul posibilităților pentru a fi demni de o viață civilizată, de viitorul așteptat. 

Activitatea dătătoare de speranțe, viața dedicată științei este legată de Academie.  Când vom avea nevoie de starea de spirit să ne gândim la Academie, ea ne încurajează, cuprinde activități în multe domenii, le va transmite urmașilor și va menține vii tradițiile. De Academie, de Institutul de Fizică Aplicată  ne leagă cele mai frumoase amintiri, calități omenești și profesionale, marea cerință să rămânem promotori și patrioți ai științei. Important să păstram simțul de a bate la ușa timpului cu mare succes. Avem ediții monumentale, rezultate remarcabile în tot spectrul cercetărilor academice, avem marele comori care s-au adunat de-a lungul anilor. Am știut să investim în specialiști, în special în tineri, în continuatori. Să creăm drumuri spre cele mai mari înălțimi, în cercetare principal  este să prinzi scânteia, lumina ideilor, presimțirea noului, succesului.  Să ne dorim armonie creatoare și sufletească, inspirație, idei și rezultate cât mai originale.     

 

Marcăm trei decenii de independență și în mod firesc vom păși în următorul deceniu. Cum vedeți anii următori în știință? De ce decizii ar trebui să fie caracterizată dezvoltarea științei, punerea în aplicare a inovațiilor cercetătorilor și, în general, esența cercetării?

 

Pășim într-un nou deceniu. Anii următori ar trebui să fie caracterizați de decizii îndrăznețe, dinamism, de promovarea științei academice, este necesar să se demonstreze importanța și punerea în aplicare cu pricepere a oportunităților care determină soarta Academiei, să se asigure rezultate încurajatoare, să se consolideze credința în succes, în viitorul slujitorilor săi și al celor care ne vor înlocui. Cercetarea științifică este  muncă de lungă durată, complexă și completă, este considerată datorie de o viață și  pentru acel care așteaptă totul se împlinește prea târziu. Esența cercetării este de a munci pentru/ și de a avea doar rezultat și să rămânem cu speranța că cele mai importante dintre ele aparțin viitorului. Deci, să fim în pas cu ziua și ritmurile vieții, să ne însoțească bucuria prezentului, bunul simț oriunde și oricând. Academia, IFA este locul nostru, drumurile noastre, din mugurii de altă dată cresc și au crescut rezultate convingătoare, idei, realizări, speranțe, optimism, succesele oamenilor care nu se uită - inteligenți, binevoitori, convingători, oamenii faptelor bune. Din fiecare experiență desprinzi câte ceva și urmașii să meargă pe aceleași drumuri și tradiții, să fie dătători de lumină și continuitate.

 

Prin ce anume vreți să deveniți importanți în societate?

 

Să devenim importanți prin esența și profunzimea cercetărilor și rezultatelor. Să prevenim problemele și să realizăm obiectivele, fie ideile să se transforme în realități, să păstrăm intenția de a semăna în sufletele colegilor, în special, ale tinerilor să fie înaripați, să prelungească tradițiile, să facă lucruri frumoase, să asigure interferențele lucrărilor și rezultatelor, să dea dovadă de dorința de cunoaștere și profesionalism. Este important să ne mândrim de familia academică, să asigurăm  recunoașterea  rolului științei și inovării.

O problemă importantă este viața cercetătorului, ea este complicată și trebuie trăită cu demnitate, cu frumoase împliniri, căldură și lumină în suflet, cu reușite emoționante și sentimentale, speranțe și să fim promotorii succesului, frumosului și esențialului, dorințelor pentru viitor, faptelor bune - demne de urmat. Tradițiile bune nu se uită niciodată, ele arată legăturile timpurilor, deci, să învățăm lecția vieții, să asigurăm promovarea științei, să avem o activitate prestigioasă care să aducă rezultate și realizări noi. Activitatea noastră este în familia Academiei și marea cerință să rămânem patrioți ai științei. Viitorul este promițător și va fi o mare realizare, important să vedem în permanență obiectivul. O faptă măreață se simte emoțional și să prețuim valorile care contribuie la asigurarea viitorului. Să păstram simțul de a bate la ușa timpului cu mare succes. Să transmitem calitățile bunătății, generozității,  cercetarea să ne  poarte cu gândul la mari așteptări. Să ne dorim armonie creatoare și sufletească, inspirație, idei și rezultate cât mai originale.

Când ajungi acolo unde dorești, neapărat privești în viitor la o mai mare responsabilitate, la cercetări inedite, creativitate, idei îndrăznețe, la un viitor calm, frumos, productiv și liniștit. Știința este la o mare intensitate, rezonanța crește, să păstrăm continuitatea și să dedicăm prestigiul Academiei. Trec anii care creează amintiri regăsite în dor, iar speranța este cel mai esențial sentiment. În cercetare permanent trebuie să participe viitorul, în unitate  este puterea noastră și cea mai bună soluție, cel mai bun mod de activitate  este să fim uniți, uniți în Academie.  Să sperăm că, cât mai curând  lucrurile vor reveni la normalitate. Și, dacă aș fi întrebat despre succes, aș spune că acesta este fondarea, dezvoltarea, prosperitatea viitoare a Academiei de Științe, acesta este proclamarea independenței Țării noastre!

 

Vă mulțumesc.

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: