Academia Națională de Științe a Ucrainei apreciază sprijinul și solidaritatea Academiei de Științe a Moldovei

03.03.2024
Vizitatori unici: 831

În contextul cooperării internaționale, Academia Națională de Științe a Ucrainei a venit cu un mesaj de mulțumire în adresa Academiei de Științe a Moldovei, care a consemnat acțiunile întreprinse de comunitatea științifică în susținerea Ucrainei, care luptă împotriva agresiunii Rusiei.

La doi ani de la începerea războiului Rusiei în Ucraina, se arată în comunicatul Academiei Naționale de Științe a Ucrainei „Academia de Științe a Moldovei a fost și rămâne solidară cu poporul ucrainean, cu Academia Națională de Științe a Ucrainei, cu oamenii de știință și de cultură” („Академія наук Молдови була і залишається солідарною з українським народом, з Національною академією наук України, з ученими і діячами культури”).

Textul integral al comunicatului este disponibil la următorul link:

https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11078.

De asemenea, Președintele Academiei Naționale de Științe a Ucrainei academicianul Anatoly Zagorodny a transmis o scrisoare de mulțumire adresată Președintelui Academiei de Științe a Moldovei academicianul Ion Tighineanu: „Dear President Tighineanu, Thank you very much for your message with the information about the activities of the Academy of Sciences of Moldova supporting Ukraine and condemning Russian aggression. The list of events looks impressive. The National Academy of Sciences of Ukraine highly appreciates your support and solidarity. With best regards, Anatoly Zagorodny” („Stimate domnule Președinte Tighineanu, Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajul Dvs. cu informații despre activitățile Academiei de Științe a Moldovei de sprijinire a Ucrainei și condamnare a agresiunii ruse. Lista evenimentelor este impresionantă. Academia Națională de Științe a Ucrainei apreciază foarte mult sprijinul și solidaritatea Dumneavoastră. Cu salutări, Anatoly Zagorodny”.

Materialul AȘM ce reflectă acțiunile realizate la AȘM și cu concursul Academiei de Științe a Moldovei (conferințe științifice, mese rotunde, prelegeri publice, expoziții documentare și fotografice, lansări de carte) poate fi accesat la link-ul https://asm.md/en/node/1682.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online