Acad. Mihai CIMPOI a fost omagiat la Iași, în cadrul celei de-a V-a ediții a manifestării „Unire prin literatură”

20.12.2022
Vizitatori unici: 1271

Acad. Mihai CIMPOI: „La Iași e întotdeauna soare”

 

 

Sala Palatului Braunstein din Iași a găzduit, la 17 decembrie 2022, manifestarea „Unire prin literatură”, ediția a V-a – In Honorem Academician Mihai Cimpoi, care a avut ca generic Simpozionul aniversar „Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, filosof al culturii”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Culturală ,,Feed Back”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Iași, Asociația ,,Dreptul Basarabiei”.

 

La ediția curentă a manifestării au participat oameni de cultură scriitori, critici literari, inclusiv din București, Iași, Huși, Chișinău. Invitați ai manifestării au fost prof.univ.dr. Lucia Cifor, de la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, prof.univ.dr. Simona Modreanu, directorul Editurii „Junimea, Iași, m.c. Ion Hadârcă, membrul de Onoare al AȘM, prof. Theodor Codreanu, scriitorul Ștefan Mitroi, poetul, conf. univ. dr. Paul Gorban, scriitorul Cassian Maria Spiridon, președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. De la București a venit și membrii familiei omagiatului – fiica Raluca Cimpoi-Iordachi cu nepoții Ștefan și Petru-Mihai.

 

Manifestarea a fost moderată de poetul Daniel Corbu care a ținut să specifice în debutul întrunirii că așa cum la fiecare ediție este instituit un In Honorem pentru o personalitate a culturii române din tot cuprinsul țării, ediția a V-a îl are ca protagonist pe academicianul Mihai Cimpoi, figură emblematică a culturii române, un hermeneut cunoscut și apreciat și, desigur, un eminescolog cu studii profunde în cultura națională românească. „Aș spune, cel mai profund eminescolog din ultimii 30 de ani”, a precizat poetul. 

 

Pentru început i-a fost oferit cuvântul amfitrionului evenimentului, dna Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal ,,Regina Maria”. „Cinste academicianului Mihai Cimpoi, cinste pentru tot ceea ce a făcut, cinste pentru că a știut cu mâna a scrie și, totodată, a o întinde spre oamenii care aveau nevoie la un moment dat să-i aducă, să-i promoveze și să-i facă să simtă românește”, a menționat gazda manifestării Aurica Ichim. Chiar dacă pare greu sau chiar foarte greu să poți zugrăvi în cuvinte o asemenea personalitate, de talia academicianului Cimpoi, este convinsă că pentru toți ar trebui să conteze faptele lui mari, ceea ce a realizat de-a lungul timpului și ceea ce va rămâne nemuritor peste veacuri. Deși acad. Cimpoi i se confesase că a venit la Iași prin ploaie, vânt și ceață, așa cum am putea spune că i-a fost și viața, dincolo de ceață și de toate celelalte, acad. Mihai Cimpoi a văzut și soarele, iar replica acad. Cimpoi „La Iași e întotdeauna soare”,  n-a întârziat. În calitate de gazdă, Dna Ichim a mulțumit pentru bucuria de a împărtăși împreună acest frumos moment – omagierea academicianului Mihai Cimpoi, exprimând certitudinea că și de aici încolo va avea același sentiment de prețuire pentru Domnia Sa, pentru că este o mare personalitate care poate constitui un model pentru fiecare dintre noi. Dna Ichim i-a dorit omagiatului puterea de a lăsa în continuare acele urme ale scrierii sale pentru noi și generațiile viitoare. Din partea Muzeului Municipal ,,Regina Maria”, i-a oferit acad. Cimpoi apariții editoriale despre Regina Maria.

 

Poetul Daniel Corbu a avut și sarcina nobilă de a prezenta Laudatio pentru acad. Mihai Cimpoi, în care a evocat parcursul, dar mai ales, devenirea sa, parcurgând punctual întreg itinerarul intelectualului. Evocarea a inclus complexitatea personalității notorii a savantului care s-a remarcat în mod deosebit în spațiul literar și cultural românesc, începând de la calitatea de  redactor literar, eseist, eminescolog, filosof al culturii, academician, membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, timp de două decenii, preşedinte-fondator al Centrului Academic Internaţional „Mihai Eminescu” din Chişinău, fondator al Congresului Mondial al Eminescologilor și organizator a 11 ediții, preşedinte-fondator al Asociaţiei Naţionale a Oamenilor de Creaţie din Republica Moldova, deputat în Parlamentul URSS, deputat în Parlamentul Republicii Moldova între anii 1999-2001, cetățean de Onoare al Iașului, al Craiovei, mun. Târgoviște, a mai multor localități de o parte și alta Prutului, dar și Ambasador Cultural al mun. Iași.

Dr. Daniel Corbu a subliniat și faptul că eminescologul Mihai Cimpoi a reușit să dea actului critic dimensiunea esteticului. A devenit însă un diriguitor de conștiințe artistice. „În 1968 a scris prima monografie „Grigore Vieru”, ediție îmbogățită mereu, ediția finală „Grigore Vieru poetul arhetipurilor”, fiind editată în 2021, la Iași, la Editura Princeps Multimedia, director fondator Filomena CorbuA promovat generația 70, la Chișinău, l-a îndrumat, în primii pași literari, pe Nicolae Dabija, iar această generație s-a chemat și se mai cheamă, după un vers și un titlu de volum al lui Nicolae Dabija „generația ochiului al treilea”. „Critic și estetician român, o conștiință critică de reper, publica în 1979 eseul „Narcis și Hiperion”, iar în 1997 - „O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia”, o încercare de completare vădită la istoria literaturii române, pe lângă nenumăratele monografii, eseuri, studii și articole apărute în publicații literare din spațiul românesc și de peste hotare peste 3000, dar și cca 200 de studii despre literatura română, apărute în mai multe țări”, se arată în evocarea omului de cultură Daniel Corbu. Și-a încheiat frumosul excurs cu afirmația, potrivit căreia despre acest stâlp al culturii basarabene, care este Mihai Cimpoi, nu se poate vorbi decât într-un sens al admirației.

 

În continuarea gândurilor pe care le-a întregit evenimentul, legat de aniversarea unei mari personalități, prof. univ., dr. Lucia Cifor, de la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași, care colaborează de mai multă vreme cu acad. Mihai Cimpoi a venit cu câteva rânduri sub titlul  „Mihai Cimpoi și Basarabia profundă”. Profesorul Cifor a remarcat că la aniversarea celor opt decenii de viață, academicianul și profesorul Mihai Cimpoi, om de cultură și savant, ctitor de instituții și autor a peste 80 de cărți, a mii de studii și articole, prefețe și postfețe se prezintă în fața contemporanilor săi, bogat în înfăptuiri cărturărești, istorii de o viață și de neclintit pe terenul valorilor de care și pentru care a lucrat toată viața.

 

Proaspătul membru de onoare al AȘM, prof. Theodor Codreanu, care a scris captivanta și cuprinzătoarea carte „Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică”, a exprimat bucuria că la Iași se omagiază o mare personalitate a culturii românești, acad. Mihai Cimpoi. Intelectualul de la Huși a vorbit cu dragoste despre personalitatea lui Mihai Cimpoi care se înscrie într-o tradiție basarabeană, literalmente, cu realizări și în țară. Este vorba de personalități enciclopedice, precum Hasdeu, Constantin Stere, Eugeniu Coșeriu, Ștefan Lupașcu etc. Dl Codreanu a vorbit despre prietenia îndelungată a acad. Cimpoi cu acad. Eugen Simion, care nu a fost una întâmplătoare, ambii asemănându-se prin proiectele majore pe care le-au propus și realizat. „Datorită personalității sale afective și cărturărești, Mihai Cimpoi n-a întâmpinat nici o turbulență în realizarea inițiativei, mai exact, dialogurile cu eminescologi, traducători din toată lumea, publicând în acest sens două volume care includ aproape 100 de personalități, n-a întâmpinat nici o turbulență să discute pe picior de egalitate, în cultura românească și universală”, a reliefat prof. Theodor Codreanu.

 

Directorul Editurii „Junimea”, prof. univ. dr. Simona Modreanu, a relatat în intervenția sa despre privilegiul de a se ocupa de câteva din cărțile acad. Mihai Cimpoi, mărturisind că de la bun început a fost o enigmă pentru dumneaei de la acea „Cădere în sus a Luceafărului” care a intrigat-o inițial, până ce l-a descoperit personal, pentru că de la acel uriaș blajin și înțelept pe care l-a văzut născut sub semnul poveștii povestilor, a ajuns să descopere „un soi de Moromete basarabean, un vulcan, un spadasin al spiritului, luptând în dreapta cumpănire care îl caracterizează, un om îmbrăcat în românism, în europenism, într-un spirit unic”. 

 

Deși Mihai Cimpoi nu a lipsit nici de la o ediție din cele cinci ale manifestării „Unire prin literatură”, In Honorem, nici de la cele 14 ediții ale Festivalului  Internațional „Grigore Vieru”, deși are o multitudine de monografii, studii, articole etc., moderatorul Daniel Corbu și-a rezervat dreptul de a-l întreba pe președintele Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, scriitorul Cassian Maria Spiridon, de ce până în prezent Mihai Cimpoi nu este membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor? Pentru că nu a scris cerere, a fost răspunsul. Partea frumoasă și surpriza zilei, a fost scrierea, în prezența distinsului public, de către acad. Mihai Cimpoi, a cererii, dar și semnarea imediată a acesteia, de către președintele Cassian Maria Spiridon. Așadar, acad. Mihai Cimpoi este cel mai proaspăt membru al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. 

 

Cu amintiri frumoase despre cum l-a cunoscut pe acad. Mihai Cimpoi a venit  poetul și prozatorul de înaltă expresie, Ștefan Mitroi, care, după cum s-a exprimat Daniel Corbu, poartă mereu Moldova în suflet.  

 

Pentru a-i fi alături eminescologului Mihai Cimpoi în această zi, a trecut Prutul și scriitorul, m.c. Ion Hadârcă. Omul de cultură, dar și același împătimit de Eminescu, și-a intitulat omagiul „Magia verbului creator”, și asta pentru că Domnia Sa consideră că tot ceea ce face acad. Mihai Cimpoi este și o magie, o magie a criticii literare, o magie a gândirii și a retopirii imaginii, metaforei, a actului creator.

 

În cadrul manifestării a fost lansată și cartea „Esența ființei, (Mi)teme și simboluri existențiale eminesciene”, de acad. Mihai Cimpoi, apărută la Editura Princeps Multimedia. Volumul a fost prezentat de poetul, conf. univ, dr. Paul Gorban din Iași. „Despre Eminescu s-a scris și se va scrie multă vreme înainte. Ceea ce mă uimește și mă bucură este că am ocazia să citesc eseul scris de Mihai Cimpoi. Mihai Cimpoi nu este un critic la îndemâna oricui, Mihai Cimpoi este un critic care construiește, dacă vreți, un tip de gândire în ceea ce înseamnă critica literară”, a subliniat dr. Paul Gorban.

 

Publicul a avut parte de un Intermezzo muzical, absolut deosebit, din partea nepoților Petru-Mihai, care îi spunea bunelului „Domnul academitor” și Ștefan, laureat al Festivalului Internațional al Tinerilor Violonceliști de la Zagreb, veniți de la București împreună cu mama lor, fiica acad. Cimpoi - Raluca Cimpoi-Iordachi. Spre încântarea distinsului public, Ștefan a interpretat la violoncel, împreună cu mama, la pian, creații din George Enescu, Nocturna și Saltarello, pentru violoncel și pian, scrisă la 15 ani de Enescu, 1897, Ceaikovski, Constantin Dimitrescu, pentru care au fost aplaudați îndelung. 

 

În cuvântul său de gratitudine, acad. Mihai Cimpoi a prezentat un Scurt tratat despre prietenie. „Pentru că într-adevăr mă simt ca între prieteni, prieten al prietenilor ieșeni și m-am gândit să încep prin a defini ce este prietenia, nu în sensul obișnuit pe care toată lumea îl știe, mai cu seamă că fiecare are o experiență și raportează conceptul la viața cotidiană”, a spus omagiatul zilei la Iași Mihai Cimpoi, după care a făcut o trecere în revistă a celor patru proiecte magistrale – Proiectul basarabean, Proiectul târgoviștean, Proiectul ieșean, Proiectul craiovean.

Academicianul Mihai Cimpoi a mulțumit organizatorilor pentru acest In Honorem, care îl onorează, personal familiei Corbu care s-au îngrijit ca totul să fie bine pus la punct, a mulțumit gazdei pentru atmosfera caldă conferită, dar și tuturor prietenilor care au fost prezenți la manifestarea în care a fost omagiat. Mulțumiri speciale s-au îndreptat către fiica Raluca pentru ca a venit cu nepoții de la București și l-au făcut mândru, și l-au sensibilizat văzându-i și ascultându-i în Intermezzo oferit.

 

Evenimentul va fi transms pe postul local TeleMoldova Plus, care cuprinde acum toate ținuturile românești, inclusiv Republica Moldova, iar pentru că a reușit o astfel de performanță și că a venit să imortalizeze momentul, acad. Mihai Cimpoi i-a mulțumit directorului postului, dl Petru Frăsilă.

 

Doamna Filomena Corbu, sufletul manifestării culturale „Unire prin literatură”, dar și a multor altor inițiative culturale, fondatoare, împreună cu poetul Daniel Corbu, a Asociației Culturale ,,Feed Back”, a adresat pe final cuvinte de mulțumire tuturor celor care au venit să întregească acest In Honorem  - Academician Mihai Cimpoi, cel care a înscris încă o pagină luminoasă în parcursul  manifestării „Unire prin literatură”, invitând la  noi întâlniri, la noi ediții. I-a  dăruit omagiatului zilei, acad. Mihai Cimpoi, flori în culorile tricolorului, dar și vorbitorilor care au intervenit în cadrul Simpozionului aniversar.

 

Eugenia Tofan,

17 decembrie 2022,

Iași

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online