Acad. Gheorghe Ghidirim la 85 de ani: Omul care și-a făurit destinul prin voință, perseverență și talent

29.04.2024
Vizitatori unici: 920

La 26 aprilie 2024, Academia de Științe a Moldovei a organizat festivitatea de omagiere a acad. Gheorghe Ghidirim la 85 de ani, omul care și-a făurit un destin frumos împlinit prin voință, perseverență și talent. Am scris în mai multe rânduri despre remarcabile personalități științifice de la noi, majoritatea cărora provine de la sate. Aduc doar un exemplu, eroina căruia are atribuție la reflectarea acestui subiect: „Academicianul Eva Gudumac a îndeplinit visurile unor fete de la țară” (raionul Soroca) – un titlu de un crochiu. În cazul nostru, biografia acad. Eva Gudumac are mai multe afinități cu cea a acad. Gheorghe Ghidirim (raionul Ștefan Vodă): ambii sunt născuți la țară, ambii au absolvit școlile de medicină, respectiv din Soroca și Tighina, cu Diplome de excelență; ambii au finalizat Facultatea de Pediatrie a Institutului de Medicină din Chișinău cu diplome de excelență; ambii au avut doi profesori chirurgi comuni de cea mai înaltă clasă Nicolae Anestiadi și Natalia Gheorghiu, care le-au influențat destinele și cariera lor profesională de chirurg: prima – în pediatrie, cel de al doilea – în chirurgia generală și laporoscopică. Mai există și alte afinități, pentru că formarea profesională a unui specialist de înaltă calificare presupune și o cale comună – susținerea doctoratelor, pregătirea cadrelor, publicarea lucrărilor științifice etc. Cele spuse le vom completa doar cu două lucruri comune observate de noi ce le-au consemnat virtuțile profesionale și civice: alegerea lor în rândul membrilor titulari ai Academiei de Științe a Moldovei și decorarea cu cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii”.

Acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, în cuvântul său de deschidere a evenimentului consacrat aniversării a 85-a de la nașterea acad. Gheorghe Ghidirim, i-a creionat portretul savantului cu detalii sugestive din biografia sa. Un copil de la țară dintr-o familie numeroasă cu 10 copii, prin muncă, dăruire de sine și consacrare totală a atins cele mai înalte culmi ale științei medicale. A susținut cu brio tezele de doctor și doctor habilitat în științe medicale, a devenit profesor universitar, a activat mulți ani în calitate de șef al Catedrei de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi” a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Este fondatorul școlii științifice în pancreatologie, a pregătit 36 de cercetători cu grade științifice în diferite domenii ale chirurgiei: 14 doctori habilitați și 22 doctori în medicină.  

Președintele AȘM s-a referit și la activitatea civică a omagiatului Gheorghe Ghidirim. S-a implicat plenar în edificarea temeliei noului stat independent – Republica Moldova, în calitate de deputat al poporului și Ministru al Sănătății (1990–1994). A participat la elaborarea Declarației de Independență a Republicii Moldova, la adoptarea imnului, stemei și a drapelului Republicii Moldova.

În cadrul Academiei de Științe a Moldovei, a specificat acad. Ion Tighineanu, dl acad. Gheorghe Ghidirim a participat activ la fondarea Secției de Științe Medicale a AȘM, asumându-și funcția de academician-coordonator al acesteia pe parcurs de circa 11 ani (1993–1995) și (1999–2008). Savantul se bucură de respect și prețuire în mediul academic al R. Moldova și peste hotarele ei: este membru de onoare al Academiei de Științe Medicale din România, al Societății de Chirurgie din România, al Societății Internaționale de Chirurgie hepato-bilio-pancreatică și al Societății Mondiale de Chirurgie. Acum doi ani a fost distins cu „Premiul pentru întreaga activitate medicală” în cadrul Galei Elitelor Medicale și Forumului Serviciilor și Tehnologiilor Medicale.

În continuare, președintele AȘM a rostit un cuvânt de felicitare și i-a înmânat un splendid buchet de flori dlui acad. Gheorghe Ghidirim din partea Ministrului Sănătății Ala Nemerenco.

Președintele Academiei de Științe Medicale din România, prof. Mircea Beuran, a afirmat on-line că astăzi e o zi mare pentru un om mare – Academicianul Gheorghe Ghidirim, a cărui viață e aproape cât un veac. „Încununează o activitate în învățământul medical superior, contribuind la formarea de destine în mirifica lume a chirurgiei. Ca profesor și om de știință a combinat în permanență viața spitalicească cu cercetarea științifică, remarcându-se ca un rar dascăl. Prin măreția cursurilor sale a transmis urmașilor săi de a veghea puritatea și frumusețea limbii române. Este o mare onoare pentru mine personal să fiu alături de aceste momente de împlinire a energiilor mirifice date de numele său – Gheorghe, așa cum a fost menționat mai înainte, să fie întărit de sănătate și iubirea celor dragi. În numele Biroului Executiv al Academiei de Științe Medicale, dumnealui fiind membru de onoare al acestei distinse instituții, îi dorim ani mulți cu sănătate, ani de împlinire și să fie înconjurat de căldura celor dragi.

Vorbeam la început despre acele afinități din biografiile și activitatea profesională a academicienilor Gheorghe Ghidirim și Eva Gudumac, vicepreședinte al AȘM, la care dumneaei se referise în luarea sa de cuvânt. Totodată, dumneaei a  remarcat că noi trebuie să ne mândrim că în R. Moldova se nasc asemenea personalități ca Gheorghe Ghidirim. Pentru mine este o onoare de a-l avea în calitate de prieten și coleg de breaslă. Îi apreciez profesionalismul, fidelitatea și continuitatea în chirurgie, personalitatea sa expresivă și dinamică. A prezentat cu cinste chirurgia noastră din R. Moldova peste hotare. Este cunoscut de către multă lume. Esențialul: a întors în familii sănătatea, a întors zâmbetele, a întors sănătatea celor care au copii, care au nepoți, care dau generații. Și pentru această viață zbuciumată, pentru aceste nopți nedormite la patul pacientului, merită să-l salutăm și să-l prețuim”, a specificat acad. Eva Gudumac.

În continuare, au venit cu mesaje de felicitare și noi detalii la portretul omagiatului reliefat de noi astăzi acad. Aurelian Gulea, care i-a înmânat și o medalie pentru realizările din inventică; acad. Mihai Cimpoi ne-a informat că bunul său prieten, artist al cuvântului și interpretul duios de romanțe, pe vremea studenției, a condus un cenaclu literar în cadrul Institutului de Medicină din Chișinău; acad. Teodor Furdui l-a nominalizat pe colegul său Gheorghe Ghidirim drept piesă de patrimoniu științific și cultural a Republicii Moldova; m.c. Viorel Prisăcari care îl cunoaște pe protagonist de 61 de ani și-a exprimat admirația, respectul și gratitudinea pentru prietenie și susținere de care a beneficiat de-a lungul vieții din partea protagonistului; prof. univ. al USMF Nicolae Testemițanu” Gheorghe Hâncu a vorbit cu recunoștință în calitate de discipol al omagiatului; dr. Diana Manea, director al Institutului de Medicină Urgentă, unde acad. Gheorghe Ghidirim a activat circa 40 de ani, s-a referit la școala științifică creată de savant în domeniul chirurgiei generale și laporoscopice, la calitățile profesionale, dar și la cele umane ca empatia și bunătatea față de pacienți, transmisă și discipolilor săi. Din partea promoției de absolvenți a anului 1971, a luat cuvântul medicul chirurg Romeo Șcerbina cu aceleași cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru iubitul lor dascăl omagiat azi la Academie.

Emoții, frumoase amintiri, întâmplări mai vesele și mai triste a produs în Sala Azurie a AȘM luarea de cuvânt a prof. univ. Nicolae Ghidirim, fratele protagonistului. A vorbit despre familia lor mare cu 10 copii, Gheorghe Ghidirim fiind al 9-lea copil născut. A mărturisit cu tristețe că mama lor a decedat în 1943, la vârsta de 42 de ani, copiii rămânând doar cu tatăl lor. În vremea foametei a murit și sora lor Olga, lăsând în grija părintelui lor un copil de 3 luni. Viața a fost extrem de grea, tatăl nu mai zâmbea, era foarte sever și vedea salvarea copiilor săi doar în educație, școală, de aceea le urmărea rezultatele la învățătură. Nota 4 nu se admitea, doar nota 5 în sistemul de cinci baluri. Prima dată copiii și-au văzut tatăl fericit și zâmbind, când Gheorghe Ghidirim a absolvit Școala de Medicină din Bender (Tighina). Acolo, la festivitatea de absolvire, directorul a spus că Gheorghe Ghidirim a fost cel mai bun elev – posesor al Diplomei de excelență. Poveștile au continuat.  

La eveniment a fost prezentă și viceprimarul Municipiului Chișinău, dna Angela Cutasevici care i-a înmânat o Diplomă de Recunoștință acad. Gheorghe Ghidirim, semnată de primarul general Ion Ceban, pentru contribuții la dezvoltarea sistemului de sănătate din capitală, dar și pentru cele 10 mii de intervenții chirurgicale realizate pe parcursul vieții.

Academicianul Gheorghe Ghidirim a mulțumit organizatorilor acestei festivități de omagiere a sa cu prilejul respectabilei aniversări. La cei 85 de ani, de la tribuna academică, și-a amintit de părinții săi care i-au dat viață, de familia sa actuală, s-a referit la școala sa științifică cu cei 36 de doctori și doctori habilitați în științe medicale. A mărturisit cu mândrie că sunt în prag de susținere a doctoratelor noi tineri de cadre științifice medicale.

Compozitorul Constantin Rusnac, DHC al AȘM, un alt bun și vechi prieten al acad. Gheorghe Ghidirim, i-a consacrat la final un pios omagiu, prin care a trecut ca un fir roșu viața și faptele chirurgului nostru celebru, momentele sale de glorie. Punctul culminant a constituit acrostihul Gheorghe Ghidirim, recitit de autor de la tribuna academică. Ambianța de sărbătoare a creat-o și pauza muzicală, organizată de adjunctul vicepreședintelui Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a ASM, prof. univ. Aurelian Dănilă.

O viață consacrată științei și medicinei, ocrotirii sănătății publice – astfel va rămâne în memorie această sărbătoare consacrată aniversării a 85-a de la nașterea acad. Gheorghe Ghidirim.

Tatiana ROTARU

 

Evenimentul a fost reflectat în presa națională și internațională:

Academicianul Gheorghe Ghidirim a fost omagiat la AȘM la 85 de ani de la naștere

https://www.moldpres.md/news/2024/04/27/24003113

Președintele Academiei de Științe Medicale din România, profesorul Mircea Beuran: ”Academicianul Gheorghe Ghidirim, a cărui viață e aproape cât un veac”

https://news247wp.com/2024/04/28/presedintele-academiei-de-stiinte-medicale-din-romania-profesorul-mirceabeuran-academicianul-gheorgheghidirim-a-carui-viata-e-aproape-cat-un-veac/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3-kT7bhLmTC6tCNyZ0_L2paFrekQ197sdjLImwOVkCMC3R6y-a9E6Gf7E_aem_AaJvmBOjy_h48ksbwVQwfAICWLAMBXDbOAZsoXSYs-uedHjxQ20Bv_IILXszRCwzXvpafD1RJbf5c-I0F_uG6M2u

 

Postul public de televiziune despre viața academicianului Gheorghe Ghidirim, dedicată sănătății omului: https://www.youtube.com/watch?v=gglKNbW-XFM

 

 

 

 

 

Categorie:

Înregistrări online