Acad. Aurelian Gulea a fost omagiat cu ocazia aniversării a 75-a, în cadrul unei conferințe științifice, la USM

27.05.2021
Vizitatori unici: 428

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la 26 mai 2021, la Conferință stiințifică națională cu participare internațională „Materiale avansate în biomedicină și tehnică”, dedicată aniversării a 75-a de la nașterea academicianului Aurelian Gulea, eveniment organizat de Facultatea de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, în colaborare cu Academia de Științe a Moldovei.

La conferință au partcipipat rectorul USM, doctor, conferențiar universitar Igor Șarov, rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu”, dr.hab., profesor Emil Ceban, academicieni, savanți din diverse instituții științifice din țară și de peste hotare, colegi, dicipoli, studenți.

Lucrările manifestării științifice au fost moderate de dr.hab. Viorica Gladchi, decan al Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică. Dând start lucrărilor conferinţei, decanul Viorica Gladchi a menționat că întrunirea este un prilej unic pentru aprecierea rezultatelor activității academicianului Aurelian Gulea, contribuţiei acestei personalităţi notorii în dezvoltarea ştiinţei şi educaţiei universitare naționale și internaționale. În numele colegilor din cadrul facultății,  prof. Gladchi i-a urat savantului succese și în continuare în activitatea sa, menținerea aceluiași nivel de excelență în cercetare, succese în viața de zi cu zi, sănătate trainică și multe bucurii.

Președintelele AȘM, academicianul Ion Tighineanu, a adresat un mesaj de felicitare, acad. Aurelian Gulea, accentuând semnificaţia deosebită a manifestării, relevantă atât pentru comunitatea ştiinţifică a chimiștilor, cât şi pentru corpul academic. Președintele AȘM a făcut o succintă retrospectivă a activităţii meritoase a savantului, evocând personalitatea complexă a Domniei Sale, figură emblematică în domeniul chimiei care este apreciată atât în ţară, cât şi peste hotare. Cu titlu special, președintele Tighineanu a evidențiat pregătirea de excepție a academicianului Gulea, care a acumulat o vastă experiență profesională, trecând prin școli importante atât în spațiul estic, cât și în Occident. „Academicianul Gulea a învățat arta consolidării comunității științifice și Dumnealui se aseamănă cu un electron care se rotește în jurul mai multor nuclee, asigurând astfel interacțiunea dintre ele, în cazul nostru orbita academicianului Gulea cuprinde Academia de Științe, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, precum și mai multe institute de cercetare, inclusiv centre de cercetare de peste hotare”, a punctat președintele AȘM. Cu prilejul aniversar, președintele Tighineanu, prin decizia Prezidiului AȘM, i-a decernat Diploma „Meritul Academic”, clasa I.

„Domnul academician Aurelian Gulea este unul din pilonii de bază ai instituției, Universitatea de Stat din Moldova este mândră de astfel de personalități din colectivul său”, a spus rectorul USM, dr. Igor Șarov, afirmând că fenomenul Gulea aparține nu numai USM, dar și altor instituții superioare de învățământ și de cercetare din țară și peste hotare.

Prezent la eveniment, acad. Gheorghe Duca a remarcat calea parcursă în cercetare de către acad. Aurelian Gulea și succesele pe care le-a înregistrat de-a lungul carierei sale științifice. Fiind și el chimist, acad. Duca a menționat că a colaborat cu plăcere cu acad. Gulea, iar prin tot ce a realizat, prin notorietatea sa, acad. Gulea a contribuit substanțial la consolidarea familiei chimiștilor din țara noastră. I-a dorit sănătate și realizări notabile și pe viitor.

Un mesaj de felicitare a adresat și rectorul USMF „Nicolae Testemițeanu”, prof. Emil Ceban. În semn de recunoaștere a rezultatelor colaborării științifice a acad. Gulea cu colegii de la USMF, rectorul a informat că Senatul USMF a decis conferirea academicianului Aurelian Gulea titlului onorific de Doctor Honoris Cauza al USMF.

Academicianul Valeriu Rudic, care este și un bun prieten și coleg al academicianului Gulea, l-a felicitat pe omagiatului zilei, menționând rezultatele remarcabile în activitatea de inovare și raționalizare, aprecierea acestora la multiple Expoziții Internaționale în domeniu cu diverse brevete de inventive și medalii de Aur, Argint și Bronz obținute pe parcursul anilor.

Cu un mesaj de felicitare a fost prezent la eveniment un alt bun prieten și coleg al academicianului Gulea, academicianul Ion Toderaș. În luarea sa de cuvânt, acad. Toderaș a punctat cele mai relevante realizări ale acad. Gulea în domeniul chimiei și sintezei substanțelor cu proprietăți biologice active, făcând trimitere și la spectrul de calități umane, care îl fac distinct.

Mesaje emoționante au exprimat și membrii familiei sale, mai exact copii și nepoții, care i-au umplut inima de bucurie. 

Conferința și-a continuat lucrările cu cadrul sesiunii de comunicări științifice, unde au fost prezentate 11 rapoarte științifice, expuse preponderent de discipolii academicianului Aurelian Gulea, care au inclus rezultatele cercetărilor în domeniul chimiei coordinative, biofarmaceuticii și medicinii.

Acad, Gulea le-a mulțumit tuturor pentru prezență, pentru mesajele calde primite, exprimând gratitudine și recunoștință Facultatii de Chimie si Tehnologie Chimica a Universității și tuturor colegilor de la USM pentru organizarea acestui frumos eveniment care îl onorează și pentru susținerea necondiționată în toate demersurile sale științifice.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: