Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic (audieri-2024)

1

23.80015.5107.271T

Elaborarea și implementarea tehnologiei de încapsulare a compușilor bioactivi din materie primă vegetală locală  Rezumat

Iușan Larisa

IP Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

Aviz anual

Aviz final

2

23.80015.5107.267T

Soluții inovative în elaborarea și producerea nutrețurilor combinate complete și impactul acestora asupra metabolismului animalelor de laborator folosind resurse de hrană alternativă  Rezumat

Caisîn Larisa

Universitatea Tehnică a Moldovei

Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

Aviz anual

Aviz final

3

23.80015.5107.266T

Elaborarea și implementarea pe scară industrială a tehnolgogiei de producere și promovare a ambalajelor inteligente pentru stocarea și transportarea (inovativă) a mărfurilor, fructelor și legumelor  Raport

Balan Igor

ProBiosan –Plus SRL

 

Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor

Aviz anual

Aviz final

4

23.80015.5007.270T

Soluție inteligentă și autonomă de gestiune a ecranelor LED pentru panourile de schimb valutar și panourile Peco (Totem) pentru afișarea cursului valutar și a prețului la carburanți  Rezumat

Iurii Mocanu

ABC Solutions SRL

Competitivitate economică și tehnologii inovative

Aviz anual

Aviz final

5

23.80015.5007.268T

Producerea serei tip tunel și a solarului pentru grădină, inovative, cu integrarea tehnologiilor din industria 4.0  Raport final

Ciobanu Radu

„Gora Technology Group” SRL

Competitivitate economică și tehnologii inovative

Aviz anual

Aviz final

6

23.80015.5007.269T

Producerea de forme inovatoare de îngrășăminte organice pentru fertilizarea radiculară și foliară a plantelor  Rezumat

Sucman Natalia

SRL ,,Piliccik-Grup”

Competitivitate economică și tehnologii inovative

Aviz anual

Aviz final

Înregistrări online