Programul Orizont Europa - investind pentru a ne modela viitorul

Europa depune un mare efort pentru a îmbunătăți și a susține creșterea și dezvoltarea robustă a continentului, creând în același timp o calitate mai buna a vieții. Programul ”Orizont Europa” este cel mai ambițios program implementat vreodată pentru abordarea problemelor societății. În cadrul bugetului pe termen lung 2021-2027, Programul va primi 95,5 miliarde EURO.

Uniunea Europeană investește resurse substanțiale pentru a atenua problemele comune cu care se confruntă cetățenii săi: resurse umane, modernizarea industrială, infrastructura și colaborarea interregională. Europa intenționează să transforme conducerea științei în leadership global în antreprenoriat și inovare până în 2027. Planificatorii săi strategici vor utiliza o structură complexă de finanțare cu cu consorțiu de parteneriate public-private pentru a spori oportunitățile pentru toți europenii.

Programul ”Orizont Europa” se bazează pe două acte juridice: unul care stabilește structura, regulile de participare și diseminare, celălalt conținând programul specific care stabilește clustere tematice și liniile generale de acțiune pentru activitățile viitoare de cercetare și inovare.

În aprilie 2019, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la cele două acte juridice. Conform acestui acord Programul ”Orizont Europa” este structurat în trei piloni, susținute de activități care vizează extinderea participării și consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA).

  • Pilonul I. Știința excelentă va consolida conducerea științifică a UE prin Consiliul European de Cercetare (ERC), acțiunile Marie Skladowska-Curie și infrastructurile de cercetare/
  • Pilonul II. Provocările globale și completivitatea industrială europeană vor duce mai departe provocările societale și tehnologiile permițante și industriale pentru o mai bună abordare a priorităților politice ale UE și cele globale și vor accelera transformarea industrială. Pilonul II include șase ”grupuri” de activități tematice.
  • Pilonul III, Europa inovatoare, se concentrează pe stimularea, cultivarea și implementarea inovațiilor perturbatoare și de creare a pieței,  privind îmbunătățirea ecosistemelor europene favorabile inovării, inclusiv prin intermediul noului Consiliu European pentru Inovare (ECI).

Pentru mai multă informație accesati link-ul:  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

Comisia Europeană a elaborat un nou Spațiu European de Cercetare (SEC) pentru cercetare și inovare

SEC vizează instituirea unui spațiu științific și tehnologic comun pentru Uniunea Europeană, crearea unei piețe unice pentru cercetare și inovare, promovarea liberei circulații a cercetătorilor, a cunoștințelor științifice și a inovării și încurajarea unei industrii europene mai competitive.

 Aceasta implică restructurarea peisajului cercetării europene în vederea intensificării cooperării transfrontaliere, a concurenței la scară continentală, a construirii masei critice și a coordonării, precum și îmbunătățirea politicilor și sistemelor naționale de cercetare.

Următorii zece ani vor constitui decada digitală a Europei. Pandemia de COVID-19 a demonstrat importanța tehnologiilor digitale de ultimă generație, bazate pe valori europene, pentru reziliența economiei și a societății. Transformarea digitală este, de asemenea, un factor esențial al Pactului verde. Strategia industrială, Agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței, Planul de acțiune pentru educația digitală și noul Spațiu european al educației sunt strategii care vor orienta dezvoltarea și introducerea tehnologiilor digitale, precum și utilizarea competențelor digitale în UE. Europa trebuie să se concentreze, de asemenea, asupra consolidării modelului său de autonomie strategică, de securitate economică și de creare de locuri de muncă.

Mai multă informație găsiți aici.

Proiecte realizate de AȘM în cadrul programului HE:

1. GreenSCI - ‘Green Science at the Service of Healthy Society’ GA nr. 101060678

Înregistrări online