Profesorul Nicolae Testemițanu, ctitorul neîntrecut al medicinii moldave, generatorul de idei inovatoare, a fost comemorat cu ocazia marcării celor 95 de ani de la naștere

02.08.2022
Vizitatori unici: 1652

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la manifestarea comemorativă consacrată ilustrului savant și profesor Nicolae Testemițanu, fost ministru al sănătății și rector al USMF, academician și cavaler al Ordinului Republicii post-mortem, organizată la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie, la 1 august 2022, cu ocazia marcării celor 95 de ani de la naștere.

Evenimentul a avut loc în incinta Complexului Sociocultural Universitar, la care au reprezentanți ai comunității universitare, oficiali, colegi, discipoli - rectorul USMF, dr.hab., prof. Emil Ceban, legislatorul Adrian Belîi, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, dl Ion Prisăcaru, reprezentanți ai Universității, instituțiilor medico-sanitare publice, precum și membri ai familiei Testemițanu. Printre personalitățile care au reprezentat, deopotrivă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie și Academia de Științe a Moldovei s-au numărat acad. Eva Gudumac, acad. Gheorghe Gidirim, acad. Mihai Popovici, m.c. Viorel Prisăcari.

Evenimentul a început cu proiectarea unui material video despre viața și activitatea regretatului savant și profesor Nicolae Testemițanu, considerat un vizionar al științei medicale naționale, profilul căruia se face tot mai impunător odată cu scurgerea timpului, este o lacrimă a poporului, un suspin al satului, care zace în fiecare suflet pe care l-a cucerit, în fiecare colț de țară pe unde a trecut, în fiecare spirit pe care l-a animat și în fiecare pagină pe care a scris-o. Despre profesorul Nicolae Testemițanu s-a menționat că a întruchipat în sine înțelepciunea lui Hipocrate, amploarea intereselor lui Galenus, temeinicia lui Avicenna, fermitatea lui Pirogov din secolul XIX, inițiativa lui Botkin din aceeași perioadă și umanismul lui Cehov. Nicolae Testemițanu, îndrăgostit de țărani și sat, nu se îndepărtează de ei până la ultima lui suflare, de parcă ar fi fost convins că veșnicia s-a născut la sat. Acest distins cavaler al ocrotirii sănătății semnifică blazonul nobleței de unde a pornit, credința în bunătatea sufletului, sunt semnele sub care Nicolae Testemițanu a trăit și s-a măcinat. 

Un discurs amplu privind polivalența personalității lui Nicolae Testemițanu a susținut rectorul USMF, doctor habilitat, profesor universitar Emil Ceban. Rectorul Ceban a evocat întreg itinerarul marelui dispărut, invocând aspectele primordiale privind calitatea de medic, pedagog, rector, ministru, ilustru savant în domeniul sănătății publice și managementului sanitar, dar și de lider al unei generații. Prof. Emil Ceban a trecut în revistă reformele în medicină, inițiate de Nicolae Testemițanu, remarcând introducerea sistemului de medicină de ambulatoriu, multiplele concepte elaborate de ilustrul manager care rămân actuale și astăzi, mai mult ca atât, asigură un suport material și metodologic medicinii practice bine argumentat, dar și o sursă de inspirație în noile investigații  și tentative de reformare a sistemului de ocrotire a sănătății.

Rectorul USMF a menționat, cu titlu special, pledoariile ministrului Testemițanu privind asigurarea sistemului de sănătate cu cadre medicale, preponderent autohtone și introducerea limbii române în procesul de instruire a studenților și medicilor, fapt ce a contribuit substanțial la formarea și dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate, dar pentru care a plătit scump, fiind demis din funcția de ministru al sănătății. Prof. Emil Ceban a remarcat că prin faptele sale Nicolae Testemițanu a intrat în legendă și în felul acesta s-a contopit cu eternitatea, iar cu trecerea la cele veșnice a profesorului Nicolae Testemițanu, ilustru savant, talentat medic, experimentat manager, mare om de stat, ctitor neîntrecut al medicinii moldave, generator de idei inovatoare și prevăzătoare, a trecut în istorie o epocă inedită, deosebit de valoroasă a științei și managementului în domeniul ocrotirii asistenței medicale acordate populației. Patriotismul și concepția, a subliniat prof. Ceban, sunt acele două aripi cu care s-a înălțat în Ceruri, rămânând pentru totdeauna în memoria colectivă.

Rectorul Ceban a specificat că numele lui Nicolae Testemițanu se află astăzi la loc de cinste în patrimoniul națiunii noastre, fiind imortalizat în medalii, premii, burse, busturi, portrete, denumiri a nenumăratelor instituții medicale, școli și edificii sociale, străzi etc. Dovadă a recunoștinței posterității servește, de asemenea, instalarea plăcii comemorative pe blocul în care a locuit Nicolae Testemițanu (1996), instituirea prin lege a distincției de stat - Medalia „Nicolae Testemițanu” (2003), instalarea bustului Nicolae Testemițanu în curtea USMF (2010), alegerea post-mortem academician al AȘM (2011), în semn de înaltă apreciere pentru contribuția remarcabilă în dezvoltarea învățământului superior medical și reformarea sistemului național de sănătate, 2017 a fost declarat de către Parlamentul RM „Anul Nicolae Testemițanu”. „Odată cu trecerea timpului, chipul lui Nicolae Testemițanu devine tot mai impunător. Prin opera sa care este apreciată de popor drept una dintre cele mai umaniste lucrări în domeniul medicinii sociale și practice medicale, Nicolae Testemițanu a devenit legendă și model demn de urmat. Neobositul militant pentru idealurile naționale, profesorul Nicolae Testemițanu a fost și a rămas un exemplu de dârzenie cetățenească și performanță profesională, de verticalitate și corectitudine morală fiind călăuzit în tot ce făcea de veritabilul sentiment al demnității naționale”, și-a încheiat discursul rectorul USMF.   

Cu ocazia comemorării distinsei personalități, academician, profesor universitar Nicoale Testemițanu, secretarul de stat la Ministerul Sănătății, Ion Prisăcaru, a transmis mesajul Ministrului Sănătății. Oficialul a remarcat că, fiind ministrul al Sănătății, Nicolae Testemițanu a elaborat strategii orientate spre consolidarea patrimoniului sistemului de sănătate, asigurarea cu cadre medicale, perfecționarea formelor și metodelor de organizare a asistenței medicale acordate populației. A pledat pentru asigurarea sistemului de sănătate cu cadre medicale, preponderent autohtone și introducerea limbii române în procesul de instruire a studenților și medicilor, care a contribuit substanțial la formarea și dezvoltarea învățământului superior medical și a sistemului național de sănătate. A contribuit esențial la atingerea exigențelor timpului a instituțiilor medicale din țară și structurilor adiacente acestora. „Domniei Sale îi datorăm crearea sistemului modern de asistență medicală primară, integrat funcțional cu medicina specializată. Iar concluziile și dovezile sale științifice servesc astăzi drept bază în activitatea medicului de familie, accentul continuând să se pună pe medicina primară”, a subliniat demnitarul.

De asemenea, secretarul de stat a relevat că în postura de profesor, prin lucrarea „Căile de ajustare a nivelurilor de asistență medicală a populației rurale și urbane”, a fost dezvoltată ideea de unificare a standardelor de prestare a serviciilor medicale a populației la sate și orașe, punând începutul unei noi etape de dezvoltare a managementului în domeniul sănătății publice, iar profesorului Nicolae Testemițanu fiindu-i asigurată faima unui savant cu renume mondial. Tânăra generație, a punctat dl Prisăcaru, are multe de învățat de la Nicolae Testemițanu, acea cumsecădenie, onestitate și atitudinea prietenoasă față de colegi, studenți, pacienți, despre care de fiecare dată își amintesc cei care au avut onoarea să-l cunoască și să activeze împreună. Iar neordinarele sale capacități manageriale, spiritul creativ-novator completate armonios cu caracterul civic și spiritual au devenit legendare și admirate de lumea culturală, opinia publică.

În cadrul evenimentului de comemorare au mai luat cuvântul acad. Gheorghe Ghidirim, m.c. Viorel Prisăcari, care au împărtășit din amintirile de neprețuit despre cel care a fost profesorul, rectorul, ministrul, dar și Omul și patriotul Nicolae Testemițanu.

Programul evenimentului a inclus și difuzarea înregistrărilor video cu contemporanii distinsului înaintaș – regretații profesori: acad. Diomid Gherman, acad. Petru Soltan și prof. Natalia Cherdivarenco.

În incinta Complexului Sociocultural Universitar a fost vernisată o expoziție de publicații cu genericul „Nicolae Testemițanu – nume devenit simbol” și o expoziție de fotografii intitulată „Viitorul prezentului izvorăşte din trecut”.

La finele evenimentului, cei prezenți, au depus flori la bustul academicianului Nicolae Testemițanu de pe Aleea savanților și medicilor iluștri. 

Amintim că Academia de Ştiinţe a Moldovei a conferit post-mortem titlul de membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei profesorului universitar Nicolae Testemiţanu, fost ministru al Sănătăţii, la 24 februarie 2011. Decizia de a conferi titlu de academician remarcabilei personalităţi, prof. Nicolae Testimiţanu, reformator al medicinii autohtone şi promotor al cadrelor naţionale a fost luată în unanimitate în cadrul Adunării Generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru recunoaşterea contribuţiilor ştiinţifice şi culturale şi a promovării valorilor naţionale. Membrii AȘM au considerat că prin luarea acestei decizii s-a restabilit un mare adevăr.

Profesorul Nicolae Testemițanu s-a născut la 1 august 1927 și s-a stins din viață la 20 septembrie 1986.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online