Prioritatea COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ŞI TEHNOLOGII INOVATIVE (audieri-2024)

 Graficul audierilor publice, Secția Științe Exacte și Inginerești 

nr/o

Cifrul proiectului

Denumirea proiectului

Organizația beneficiar

Conducătorul proiectului

Avize

 

1

20.80009.5007.01

Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică  Rezumat anual / Rezumat final

 

Universitatea de Stat din

Moldova

 

Dr.hab. Enachi Nicolae

Aviz anual

Aviz final

2

20.80009.5007.02

Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Nica Denis

Aviz anual

Aviz final

3

20.80009.5007.03

Dispozitive fotovoltaice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Acad. Arușanov Ernest

Aviz anual

Aviz final

4

 

20.80009.5007.04

Materiale noi în baza combinațiilor complexe a metalelor cu liganzi polifuncționali în calitate de polimeri poroși, catalizatori, substanțe biologice și compuși nanostructurați  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. Lozan Vasile

Aviz anual

Aviz final

5

20.80009.5007.05

Nanoparticule metalice biofuncționalizate - obținerea cu ajutorul cianobacteriilor si microalgelor  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Acad.

Rudic Valeriu

Aviz anual

Aviz final

6

20.80009.5007.06

Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Acad. Bologa Mircea

Aviz anual

Aviz final

7

20.80009.5007.07

Tehnologii cuantice hibride avansate  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab.

Macovei Mihai

Aviz anual

Aviz final

8

20.80009.5007.08

Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

     Dr. hab.

Tronciu Vasile

Aviz anual

Aviz final

9

20.80009.5007.09

Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. hab.Viorel Bostan

Aviz anual

Aviz final

10

20.80009.5007.10

Produse noi, inovative cu performa-nțeremarcabile în medicina (biofarmaceutica).Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare aleacțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficien-tizarea tratamentului unor patologii  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Acad. Gulea Aurelian

Aviz anual

Aviz final

11

20.80009.5007.11

Nanostructuri și nanomateriale funcționale pentru industrie și agricultură  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

 

Acad. Sidorenko Anatolie

Aviz anual

Aviz final

12

20.80009.5007.12

Materiale și structuri multifuncționale pentru detectarea radiațiilor electromagnetice  Rezumat anual / Rezumat final

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

Dr. Vatavu Sergiu

Aviz anual

Aviz final

13

20.80009.5007.13

Metode deterministe și stocastice de soluționare ale problemelor de optimizare și control  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab. Lozovanu Dmitrii

Aviz anual

Aviz final

14

20.80009.5007.14

Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab Iovu Mihail

Aviz anual

Aviz final

15

20.80009.5007.15

Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. Kravțov Victor

Aviz anual

Aviz final

16

20.80009.5007.16

Fotosensibilizatori pentru aplicații în terapia fotodinamică și fotovoltaică  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Potlog Tamara

Aviz anual

Aviz final

17

20.80009.5007.17

Materiale hibride funcționalizate cu grupări carboxil pe baza metaboliților vegetali cu acțiune contra patogenilor umani și agricoli  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab. prof. Macaev Fliur

Aviz anual

Aviz final

18

20.80009.5007.18

Obținerea de noi materiale micro- și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab. Dicusar Alexandr/

 responsabil Mihailov Valentin

Aviz anual

Aviz final

19

20.80009.5007.19

Noi materiale uni-,bi-, și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza materialelor de tranziție  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Acad. Culiuc Leonid

Aviz anual

Aviz final

20

20.80009.5007.20

Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară  Rezumat anual / Rezumat final

 

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Dr. Monaico Eduard

Aviz anual

Aviz final

21

20.80009.5007.21

Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea

Tehnică a Moldovei

Dr. hab.

Țiuleanu Dumitru

Aviz anual

Aviz final

22

20.80009.5007.22

Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

 

Dr.hab Gaindric Constantin

Aviz anual

Aviz final

23

20.80009.5007.23

Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile  Rezumat anual / Rezumat final

Î.S. ITA „MECAGRO”

Dr. Pasat Igor

Aviz anual

Aviz final

24

20.80009.5007.24

Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinților și extinderea ariei lor de aplicație  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Acad. Ion Bostan

Aviz anual

Aviz final

25

20.80009.5007.25

Sisteme dinamice multivoce, perturbări singulare, operatori integrali și structuri algebrice neasociative  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. Perjan Andrei

Aviz anual

Aviz final

26

20.80009.5007.26

Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber- Fizice  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Fiodorov Ion

Aviz anual

Aviz final

27

20.80009.5007.27

Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice și de mediu  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din Moldova

 

Acad. Duca Gheorghe

Aviz anual

Aviz final

28

20.80009.5007.28

Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnică și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “S” și „D” cu liganzi polidentați  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea de Stat din

Moldova

Dr. hab. Bulhac Ion

Aviz anual

Aviz final

29

20.80009.5007.29

Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri  Rezumat anual / Rezumat final

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Dr. Nuca Ilie

Aviz anual

Aviz final

 

Înregistrări online