Platforma de comunicare "Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu"

Platforma de comunicare "Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu" a fost lansată la 11 octombrie 2019. În cadrul platformei dna mem. cor. Maria Nedealcov, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM, a susținut Lecția publică „Variabilitatea spațio-temporală a riscurilor meteo-climatice”, oferind oportunităţi inedite pentru dezbateri pe teme stringente ale societăţii contemporane.

Începând cu luna martie 2021, în legătură cu trecerea în eternitate a mem. cor. Maria Nedealcov, coordonarea platformei științifice a fost preluată de dna mem. cor. Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM.

La 12 mai 2020 Academia de Științe a Moldovei a organizat Lecția publică online „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură”. Prelegerea a fost susținută de profesorul cercetător Boris Boincean, doctor habilitat în științe agricole, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, membru al Secției Științe ale Vieții a AȘM. Recomandările privind diminuarea impactului pandemiei COVID-19 și secetei asupra agriculturii și securității alimentare, elaborate în baza platformei științifice "Securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu" sunt disponibile aici.

La 3 iulie 2020 acad. Tudor Lupașcu, director al Centrului de Chimie Ecologică și Protecția Mediului Ambiant, Institutul de Chimie, a susținut la Academia de Științe Lecția publică cu genericul „Sinteza și aplicarea noilor nanomateriale pentru protecția mediului ambiant și a sănătății”.

În data de 10 iulie 2020 Academia de Ştiinţe a Moldovei în cooperare cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti” din România, au organizat Lecţia publică online cu genericul „Relaţia dintre agricultură şi gestiunea resurselor de apă”. Prelegerea a fost susţinută de acad., prof. Valeriu Tabără, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şiseşti”.

La 3 octombrie 2020 Academia de Științe a Moldovei, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a organizat Masa rotundă online „Seceta în Republica Moldova – căile de soluţionare a problemei. Utilizarea raţională a potenţialului acvatic”, cu participarea savanţilor şi specialiştilor din agricultură, agrobiologie, resurselor acvatice, reprezentanţilor agenţiilor de resort din domeniu, la întrunire fiind prezent ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului dl Ion Perju și Secretarul de stat al Ministerului dl Mihail Machedon.

În data de 12 februarie 2021 dna mem. cor. Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, șefă a  Centrului de Cercetare a Hidrobiocenozelor și Ecotoxicologiei al Institutului de Zoologie, a susținut în format online prelegerea publică „Studiul stării ecologice a ecosistemului fluviului Nistru”, prezentând valoroase informații cu referire la starea ecologică actuală a ecosistemului fluviului Nistru. Mem. cor. Elena Zubcov, în prelegerea sa, a venit cu unele rezultate ale investigațiilor celor două laboratoare, precum și cu propuneri de ameliorare a situației existente. Prelegerea publică este disponibilă aici.

La 27 mai 2021, în legătură cu marcarea la 28 mai a Zilei Râului Nistru, dna membru corespondent Elena Zubcov a fost invitată în studioul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, moderată de jurnalista Tatiana Fișer. Emisiunea este disponibilă aici.

La 11 iunie 2021, în cadrul Ședinței festive a Adunării Generale a AȘM, dedicate împlinirii a
60 de ani de la fondarea AȘM și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, dar și celei de-a 30-a aniversări de la proclamarea independenței Republicii Moldova, a fost expusă prezentarea Rezoluției solului sau „Cu privire la păstrarea bogăției supreme a Republicii Moldova” și a propunerilor pentru Summitul de la Glasgow (raportor dr. hab., prof. cerc. Boris Boincean). 

Înregistrări online