Mircea BOLOGA - 85 de ani!

31.05.2020
Vizitatori unici: 1401

Multstimate și distinse Academician Mircea BOLOGA!

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă transmit sincere felicitări și urări de bine cu prilejul aniversării celei de-a 85-a Primăveri din ziua nașterii.

Venind din depărtatul an 1935, satul Parcova (astăzi – raionul Edineţ), ați păstrat de-a lungul vieții o deosebită educație elevată și mărinimie izvorâte de părinții profesori Chiril şi Parascovia Bologa. Prin sârguința ce Vă caracterizează și o deosebită capacitate de muncă, ați ajuns un nume bine cunoscut în Republica Moldova și departe de hotarele ei, savant notoriu în domeniile intensificării transferului de căldură şi masă sub acțiunea câmpurilor electrice şi magnetice, precum şi a hidrodinamicii curgerii cavitaţionale, precum și fondator al şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi electrofizică.

Este remarcabil și demn de urmat itinerarul vieții Dvs. După absolvirea Universității de Stat din Moldova (1956) ați continuat studiile în aspirantura (doctorantura) Institutului de Energetică „G. Krjijanovski” din Moscova. În anul 1961, la vârsta de doar 26 de ani, ați susţinut teza de candidat (doctor) în ştiinţe tehnice, urmată, în anul 1973, de teza de doctor habilitat, ulterior titlul de profesor universitar (1976), membru corespondent (1978) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1993).

Dumneavoastră sunteți printre puținele persoane devotate care au muncit o viață în aceeași instituție de-a lungul carierei sale. Ați început activitatea la Academia de Științe a Moldovei, la Institutul de Energetică şi Automatică (1961), ulterior reorganizat în Institutul Probleme Electrofizice (1963) și apoi în Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (1964), unde activați cu succes până în prezent. Aici, la IFA, ați îndeplinit în diferite perioade funcția de șef de laborator (din 1964 până în prezent), director adjunct (1974–1979) și director (1979–1997) al Institutului de Fizică Aplicată, iar din 1997 timp de peste 10 ani ați condus Centrul Probleme Electrofizice al IFA.

Subliniem deosebita contribuție în pregătirea cadrelor de înaltă calificare – 50 de doctori şi doctori habilitaţi în științe, autor și coautor al cca 900 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii şi peste 300 de brevete de invenție și patente.

Fiind colaborator apropiat al academicianului Boris Lazarenko – inițiatorul fondării în anul 1965 a revistei ştiinţifico-tehnice Elektronnaya Obrabotka Materialov, ați activat de la bun început ca redactor-șef adjunct al revistei, iar din anul 1979 până în prezent – în calitate de redactor-șef. Despre înalta apreciere de către comunitatea științifică internațională vorbește faptul că, începând cu anul 1985, revista se reeditează în SUA în limba engleză sub denumirea Surface Engineering and Applied Electrochemistry.

Stimate domnule Academician Mircea Bologa, incomensurabila Dvs. activitate în serviciul societății a fost unanimrecunoscută, fiind conferite mai multe distincțiide stat: ordinele Prietenia Popoarelor (1985), Gloria Muncii (1995), titlul Om emerit (2001), Ordinul de Onoare (2009), Ordinul Republicii (2016). Contribuțiile de valoare în domeniul științific au fost apreciate prin conferirea Premiului de Stat al Republicii Moldova, Premiului Academiilor de Științe din Belarus, Moldova şi Ucraina, Premiului special al SocietățiiTermotehnicienilor din România, Premiului Academiei de Ştiințe a Moldovei„Savantul anului 2007”. Pentru merite deosebite ați fost menționat cu titlu de Cetățean de onoare al satului natal, iar gimnaziul din satul Parcova, conform deciziei primăriei, poartă numele „Mircea Bologa”.

Stimate Domnule Academician Mircea Bologa!

În ultima zi de primăvară, 31 mai, după care vine o întreagă paletă deculori, emoții și optimism, Vă dorim tradiționalul La Mulți Ani cu ocazia acestui popas aniversar! Vă dorim multă sănătate, energie și vigoare creativă, frumoase realizări în activitatea Dumneavoastră nobilă, precum și multe bucurii și reușite alături de cei dragi.

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Secția de Științe Exacte și Inginerești

Institutul de Fizică Aplicată

Categorie:

Înregistrări online