Mesaj de felicitare adresat acad. Ion TIGHINEANU, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

22.03.2020
Vizitatori unici: 1525
Ion Tighineanu

Stimate Domnule Președinte academician Ion Tighineanu,

Prezidiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, colaboratorii AȘM, Vă exprimă cele mai sincere felicitări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 65 de ani.

Savant notoriu, reprezentant de elită al comunității științifice din țara noastră, înalt apreciat de colegii de breaslă din țară și de peste hotare, Dumneavoastră, domnule Președinte, ați acumulat ample capacităţi manageriale, venind la conducerea Academiei de Științe la 9 aprilie 2019, anterior activând în calitate de prim-vicepreședinte și vicepreședinte al AȘM, prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei, coordonator ştiinţific al Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor, al cărui director fondator sunteți, din anul 2001.

Aria tematică a cercetărilor Dvs în ultimele două decenii este axată pe nanotehnologii și nanomateriale, domeniu în care ați obținut rezultate impresionante, publicate în reviste de prestigiu și reflectate pe copertele lor. Împreună cu colegii Dvs, ați elaborat noi nanotehnologii – litografia cu sarcină de suprafață și electrodepunerea prin salturi, ați inventat aerogalnitul – primul material artificial cu proprietăți duale hidrofile/hidrofobe, precum și alte nanomateriale și dispozitive originale în baza lor. Succesele în cercetare v-au adus importante granturi internaționale, inclusiv grantul european NanoMedTwin în valoare de un milion de Euro, la realizarea proiectului fiind antrenate multe zeci de studenți și tineri cercetători.

Academician, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, membru cu merite deosebite al Societăţii Internaţionale pentru Optică şi Fotonică (SPIE), membru de onoare al Academiei Române, profesor de onoare al Universității din Shizuoka (Japonia), doctor honoris causa al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, doctor de onoare al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (Federația Rusă), rezultatele cercetărilor și activității Dvs sunt înalt apreciate de către mediul academic. Sunteți autor al peste 700 de publicații ştiinţifice, inclusiv peste 400 de articole incluse în bazele de date SCOPUS; 52 brevete de invenţie, organizator al numeroase conferințe în domeniile științifice de interes cu peste 120 de referate științifice prezentate la universităţi şi centre de cercetare din zeci de țări ale lumii, conducător al 18 doctori în științe și 2 doctori habilitați.

Stimate domnule Președinte, la acest frumos popas aniversar, deși umbrit de problemele prin care trece nu doar societatea noastră, dar întreaga omenire, suntem onorați să Vă transmitem cele mai sincere urări de sănătate, mai mult ca niciodată valabile la ziua de azi, pace în suflet și armonie, bucurie și fericire alături de cei dragi, dorindu-Vă, totodată, vigoare și perseverență pentru a reuși readucerea lucrurilor la normalitate în domeniul cercetării și inovării!

La Mulţi Ani, mult stimate Domnule Președinte, Academician Ion TIGHINEANU!

Categorie:

Înregistrări online