In Memoriam prof. Ion Petrescu

24.11.2020
Vizitatori unici: 1297
Petrescu

Ion PETRESCU
(04.02.1928 – 21.11.2020)

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate

a Membrului de Onoare al AȘM, profesorul universitar Ion Petrescu

Ion Petrescu a făcut parte din categoria iluștrilor noștri contemporani, activitatea cărora a avut și continuă să exercite un impact relevant asupra dezvoltării științei naționale. Numele Domniei sale a devenit cunoscut și apreciat în România și dincolo de hotarele ei. Prin ceea ce a realizat pe parcursul anilor, prin activitatea multilaterală, prin participarea directă la procesul de făurire a noilor generații de cetățeni, prof. Ion Petrescu și-a câștigat un nume de rezonanță, iar efortul său, multiplicat înmiit prin acțiunea conjugată a discipolilor, colegilor de breaslă, prietenilor, pentru care reprezintă un model de slujire cauzei alese, a dobândit o cunoaștere și prețuire binemeritată.

Contribuția adusă de prof. Ion Petrescu la afirmarea rolului științei economice în societate, la relevarea principiilor managementului contemporan, la consolidarea relațiilor de colaborare dintre România şi Republica Moldova, prin susținerea și îndrumarea multor profesori și cercetători, a avut un amplu ecou în societate. De menționat faptul că și la Chișinău a fost înalt apreciată activitatea Domniei sale. Două centre universitar-academice de prestigiu i-au remarcat meritele: Academia de Științe a Moldovei i-a conferit calitatea de Membru de Onoare, iar Academia de Studii Economice a Moldovei i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa, în acest fel comunitatea științifică chișinăuiană apreciind notorietatea și autoritatea incontestabilă a prof. I. Petrescu. Această rezonanță majoră reprezintă o expresie a marelui respect pe care l-au manifestat discipolii și colegii de la Chișinău pentru dascălul lor.

Ion Petrescu s-a născut la 4 februarie 1928, în Râmnicu Sărat. La vârsta de 16 ani s-a înrolat în Armata Română, ajungând pe parcursul anilor la gradul de general cu două stele. Militar de carieră, a reușit să se impună, din anii șaptezeci ai secolului trecut, în activitatea de cercetare, fiind în același timp și întemeietor de instituții fundamentale, științifice și de învățământ. Activitatea științifică a prof. Ion Petrescu a fost recunoscută pe larg, fiind ales membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și vicepreședinte al Filialei Brașov, Doctor Honoris Causa al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Numele și opera sa vor rămâne înscrise în memoria noastră.

Prof. Ion Petrescu a avut parte de un destin merituos, pe care a știut să-l construiască cu perseverență și înțelepciune de-a lungul anilor, în conformitate cu firea sa energică, responsabilă, pe potriva vocației sale umane. Muncind cu sârg și dragoste, a știut să valorifice efectiv talentul şi să tragă o brazdă adâncă atât pe ogorul științei, cât și al învățământului superior, cărora le-a consacrat energia, aspirațiile și realizările. Un amplu diapazon de interese i-a permis să se afirme în toate sectoarele în care a activat (dovadă sunt mai multe premii de prestigiu la nivel universitar și academic, prin care l-a răsplătit comunitatea științifică).

Așa cum îi stă bine unui adevărat om de știință – deschizător de drumuri și promotor al căilor inovaționale, deținător a patru diplome de licență și a două diplome de doctor – în economie și în psihologie – a reușit să valorizeze domeniul căruia s-a consacrat – managementul cu multiplele sale dimensiuni, detectând aspectele majore ale disciplinei și prevăzând făgașul dezvoltării de perspectivă a acestei sfere a cunoașterii și acțiunii, implicându-se și dând dovadă de atitudine responsabilă și participare activă. Subliniem amploarea ariei tematice a cercetărilor ştiinţifice în care s-a implicat, unde se regăsesc succesiv problemele globale ale economicului şi socialului, managementul strategic, managementul structural şi de logistică, managementul social, al timpului ori al reputației, pe care le-a dezvoltat și în colaborare cu colegii din Chișinău. Cele peste 120 de monografii, studiile, articolele, prelegerile de suflet, ținute și în fața studenților și doctoranzilor de la Chișinău, constituie și vor alcătui acel patrimoniu de care avem nevoie mereu. Prof. I. Petrescu a reușit să facă atât de multe, încât este dificil a cuprinde în câteva cuvinte întreaga gamă de preocupări şi realizări.
 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Categorie:

Înregistrări online