In Memoriam membru corespondent Sergiu Dimitrachi

08.05.2020
Vizitatori unici: 1310
S. Dumitrachi

2020-05-07

A încetat să bată inima celui care a fost membru corespondent Sergiu Dimitrachi, personalitate marcantă a științei inginerești din Republica Moldova, ilustru savant, profesor universitar la Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei. Ne-a părăsit în ziua de 7 mai 2020, având încă multe planuri de realizat.

Sergiu Dimitrachi s-a născut la 7 martie 1933 în orașul Ungheni. După absolvirea în anul 1958 a Facultății de Radiotehnică a Universității de Telecomunicaţii şi Informatică din or. Novosibirsk, Rusia, a activat ca inginer electronist la o instituție de proiectări cu destinaţie specială din or. Omsk, Rusia, apoi ca cercetător ştiinţific, conducător de echipă de cercetare ştiinţifică în radioelectronică la Institutul de Cercetări Știinţifice în domeniul Proiectării și Construcției Aparatelor Electrice şi Electronice de Măsurare din Chișinău. În anul 1967 a susținut teza de doctor în știinţe tehnice la specialitatea „Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic”.

Din anul 1968 a activat la Universitatea Tehnică din Moldova în calitate de lector superior, conferenţiar, şef catedră, iar din anul 1989 – profesor universitar la catedra Telecomunicaţii, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. A inițiat cercetări într-o direcție nouă privind măsurările mărimilor electrice și fizice, a elaborat un șir de metode noi, inclusiv măsurarea fără contact a parametrilor electrici, fizici și biologici ai obiectelor ce nu acceptă legătură galvanică cu măsurătorul. A elaborat bazele teoretice ale acestor metode de măsurare. A susținut teza de doctor habilitat în ştiinţe tehnice în anul 1989 și i s-a conferit titlul de profesor universitar la specialitatea „Sisteme de Telecomunicaţii” în anul 1991.

Talentul, calificarea înaltă, orizontul larg de cunoştinţe şi abnegaţia în cercetări teoretice şi experimentale au fost chezășia obţinerii rezultatelor ştiinţifice de valoare în domeniul tehnologiilor de fabricare a microfirelor și microcablurilor pentru aplicații electronice și telecomunicații.

Profesorul Sergiu Dimitrachi și-a consacrat toată viața procesului de pregătire a cadrelor de înaltă calificare. A ținut cursuri la disciplinele „Radiotehnica”, „Radioreceptoare” „Electronica Industrială”, „Transmiterea informaţiei discrete”, „Circuite electronice” etc. A editat numeroase lucrări metodice și științifico-didactice. A fost conducător la sute de teze de licenţă și masterat la specialităţile: „Dispozitive semiconductoare şi microelectronice”, „Automatică şi telemecanică”, „Construcţia şi producerea aparatajului radio”, „Telecomunicaţii”. Sub conducerea științifică a dumnealui au fost susținute 7 teze de doctor în științe tehnice. Activitatea didactică și de cercetare științifică a domnului Sergiu Dimitrachi a fost recunoscută și înalt apreciată, în anul 1994 fiind ales în calitate de membru corespondent al AȘM.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în peste 130 de lucrări științifice, 43 brevete de invenţie, 16 patente internaţionale în SUA, Japonia, Franţa, Germania, Rusia, Ungaria şi România. O parte din rezultatele ştiinţifice au fost implementate la 6 uzine cu destinaţie specială din oraşele Sankt Petersburg, Penza, Nijnii-Novgorod (Federația Rusă), Minsk (Republica Belarus), Tbilisi (Georgia), Chişinău (Republica Moldova).

Meritele membrului corespondent Sergiu Dimitrachi în dezvoltarea tehnologiilor, dispozitivelor și pregătirea specialiștilor de înaltă calificare au fost apreciate cu valoroase distincții de Stat și academice: Eminent URSS în construcţia aparatelor de măsură şi control (1967); Laureat al Premiului de Stat al RSSM (1974); Titlu onorific de inventator emerit al RSSM (1983); medalia „Dimitrie Cantemir” (2013) și Medalia „Meritul Științific” clasa a II-a (2017) a Academiei de Științe a Moldovei.

Plecarea din viață a inginerului și savantului membru corespondent Sergiu DIMITRACHI este o pierdere enormă pentru comunitatea științifică și societatea din Republica Moldova. Suntem alături de familia îndoliată, rudele și prietenii savantului.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i deschidă porţile Cerului spre Templul Veşniciei.

I. Tighineanu, S. Cojocaru, B. Gaina, V. Moraru, L. Condraticova, V. Arnautov, N. Andronati, E. Aruşanov, I. Bersuker, M. Bologa, I. Bostan, M. Cioban, L. Culiuc, Gh. Duca, T. Furdui, A. Gulea, T. Lupaşcu, Gh. Mişcoi, S. Moscalenco, A. Sidorenko, A. Simaşchevici, A. Dicusar, C. Gaindric, I. Geru, V. Musteaţă, D. Ţiuleanu, B. Țucherblat, N. Vulpe, V. Bostan, S. Andronic, M. Bernic, A. Casian, A. Chiciuc, V. Dulgheru, M. Macovei, L. Nistor-Lopatenco, V. Șontea, N. Sîrbu, P. Topală, V. Ursachi

Categorie:

Înregistrări online