Samoilă Alexandr Membru de onoare Data nașterii: Specialitatea: 1950-10-30 Studiul artelor
Secția de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte