Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2024

 

Informații despre deplasare

(scopul, țara/orașul, perioada)

Actul de delegare în deplasare 

(nr.dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele delegate)

Costul deplasării

 

 

 

bugetul autorității/instituției

finanțare externă

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrări online