Hotărârile Prezidiului AŞM în anul 2021-2

Data

Nr. actului

Denumirea actului administrativ

Anexe

       

2021-12-27

475

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Ion SURUCEANU, Artist al Poporului  Descarcă

 

2021-12-27

474

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Valeriu MATEI director al Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău  Descarcă

 

2021-12-27

473

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Victor GHILAȘ doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător  Descarcă

 

2021-12-27

472

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Anatol PETRENCU, dr. hab. în istorie, profesor universitar  Descarcă

 
       

2021-12-22

470

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului doctor Sergiu PARII  Descarcă

 

2021-12-22

469

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM domnului doctor habilitat Igor MIŞIN  Descarcă

 

2021-12-22

468

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM Doamnei doctor Ala CURTEANU  Descarcă

 

2021-12-22

467

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor habilitat Svetlana ŞCIUCA  Descarcă

 

2021-12-22

466

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor Daniela GALEA-ABDUŞA  Descarcă

 

2021-12-22

465

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui dr. Tudor COSTRU  Descarcă

 

2021-12-22

464

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor Ala BAJUREA  Descarcă

 

2021-12-22

463

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei doctro Aliona PISARENCO  Descarcă

 

2021-12-22

462

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor Tatiana PASICOVSHI  Descarcă

 

2021-12-22

461

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor habilitat Neli MĂTRĂGUNA  Descarcă

 

2021-12-22

460

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei doctor Natalia UŞURELU  Descarcă

 

2021-12-22

459

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului doctor Valentin BENDELIC  Descarcă

 

2021-12-22

458

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului doctor habilitat Vladimir CAZACOV  Descarcă

 

2021-12-22

457

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” doamnei doctor habilitat Ninel REVENCO  Descarcă

 

2021-12-22

456

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului Victor ROLLER  Descarcă

 

2021-12-22

455

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” doamnei doctor habilitat Liliana GROPPA  Descarcă

 

2021-12-22

454

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului doctor Valentina ROTARU  Descarcă

 

2021-12-22

453

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului doctor Veniamin GOLUB  Descarcă

 

2021-12-22

452

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Nicolae Milescu Spătarul” domnului doctor Vergil PETROVICI  Descarcă

 

2021-12-22

451

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Dumitru PATRAŞCU, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău  Descarcă

 

2021-12-22

450

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” dlui Vasile COJOCARU, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău  Descarcă

 

2021-12-22

449

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Constantin ȘCHIOPU doctor habilitat în ştiinţe ale educaţiei, prof. univ. membru al colegiului de redacție al revistei „Limba Română”  Descarcă

 

2021-12-22

448

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Nicolae MĂTCAȘ doctor în filologie, prof. univ. Descarcă

 

2021-12-22

447

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM dnei Jana CIOLPAN redactor al revistei „Limba Română”  Descarcă

 

2021-12-22

446

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Ana BANTOȘ doctor habilitat în filologie, prof. univ., critic și istoric literar, redactor-șef adjunct al revistei „Limba română”  Descarcă

 

2021-12-22

445

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Gheorghe COLȚUN dr. hab. în filologie, prof. univ., Universitatea de Studii Europene din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

444

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Vladimir GUȚU doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

443

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana TOLSTAIA doctor în psihologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

442

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Angela POTÂNG doctor în psihologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

441

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Cristina DOLGHI doctor în economie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

440

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Raisa CREŢU şef oficiu „Managementul activității de cercetare și protecția elaborărilor științifice”, Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

439

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM dlui Pavel COCÂRLĂ doctor habilitat în istorie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

438

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Tatiana CIOCOI doctor habilitat în filologie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

437

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Maria COJOCARU doctor în științe economice, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova   Descarcă

 

2021-12-22

436

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Svetlana CEBOTARI doctor habilitat în științe politice, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

435

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Tatiana BULIMAGA Șef secție Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova  Descarcă

 

2021-12-22

434

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Victor CRAVȚOV doctorului  în științe fizico-matematice  Descarcă

 

2021-12-22

433

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătaru” a AȘM dlui Vladimir Țurcan doctorului habilitat în științe fizico-matematice  Descarcă

 

2021-12-22

432

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul”dnei Galina DICUSAR dr. în chimie, profesor universitar  Descarcă

 

2021-12-22

431

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘMdlui Pavel TATAROV dr .hab. în tehnică, profesor universitar  Descarcă

 

2021-12-22

430

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘMdlui Mihail CARAMAN dr. hab. în științe fizico-matematice, profesor universitar  Descarcă

 

2021-12-22

429

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘMDoamnei Galina RUSU doctor în științe fizico-matematice  Descarcă

 

2021-12-22

428

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM domnului Sergiu DOBROJAN  Descarcă

 

2021-12-22

427

Cu privire la conferirea Diplomei Meritul Academic a AȘM 
domnului Victor GORBAN  
Descarcă

 

2021-12-22

426

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Vasile VOINEAC  
Descarcă

 
       

2021-12-07

418

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Oxana PALADI doctor în psihologie Descarcă

 
       

2021-12-07

417

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Angela CUCER doctor în psihologie Descarcă

 

2021-12-07

416

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Vera BÂLICI doctor în pedagogie Descarcă

 

2021-12-07

415

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Ludmila FRANȚUZAN dr. în pedagogie Descarcă

 

2021-12-07

414

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” dnei Maria HADÎRCĂ dr., conferențiar Descarcă

 

2021-12-07

413

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” dnei Aglaida BOLBOCEANU dr. hab., profesor Descarcă

 

2021-12-07

412

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” Institutului de Științe ale Educației Descarcă

 
       

2021-11-17

401

Cu privire la participarea Academiei de Științe a Moldovei la Expoziția Internațională Specializată „INFOINVENT” (17-20 noiembrie 2021) Descarcă

 

2021-11-04

400

Cu privire la conferirea Medaliei AŞM „Dimitrie Cantemir” dlui doctor habilitat Gheorghe Baciu  Descarcă

 

2021-11-04

399

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Eulita Jalbă, doctor în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

398

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Alexandru Ferdohleb, doctor habilitat în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

397

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Andrei Uncuţa, dr. în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

396

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Victoria SACARĂ, doctor habilitat în științe biologice  Descarcă

 

2021-11-04

395

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Stanislav Babuci, dr. hab. în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

394

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Vasile Sofronie, doctor în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

393

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM
dlui Alexandru Botizatu, dr. în ştiinţe medicale  
Descarcă

 

2021-11-04

392

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Jana Bernic, doctor habilitat în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

391

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM
dnei Stela Adauji, dr. în științe medicale  
Descarcă

 
       

2021-11-04

386

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM echipei de tineri  Descarcă

 

2021-11-04

385

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Victor Zalamai, dr. în științe fizico-matematice  Descarcă

 

2021-11-04

384

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Serghei Railean, doctor în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

383

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Ilie Nuca, dr. în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

382

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Sergiu Zaporojan, dr. în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

381

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Vasile Tronciu, dr. hab. în științe fizico-matematice  Descarcă

 

2021-11-04

380

Cu privire la conferirea Diplomei AȘM domnului Victor Jeleapov  Descarcă

 

2021-11-04

379

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Vitalie BOTNARU  Descarcă

 

2021-11-04

378

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Efim ZASAVIȚCHI, doctor în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

377

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dlui Victor Cojocaru, dr. în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

376

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Natalia Sucman, doctor în chimie  Descarcă

 

2021-11-04

375

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dlui Dmitrii Zaițev, doctor în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

374

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei Rodica Cujba, dr. în economie  Descarcă

 

2021-11-04

373

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Tudor Braniște, dr. în științe tehnice  Descarcă

 

2021-11-04

372

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dnei Irina Cojocaru  Descarcă

 

2021-11-04

371

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM domnului Igor Cojocaru, dr. în informatică  Descarcă

 

2021-11-04

370

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Victor Cojocaru, doctor habilitat în ştiinţe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

369

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM doamnei Vera PROCOP, Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii  Descarcă

 

2021-11-04

368

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Ludmila MANIC, dr. în științe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

367

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Stela CORNILOVA  Descarcă

 

2021-11-04

366

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM doamnei Galina RUSU, dr. în științe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

365

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Ludmila BÎRCA, dr. în științe medicale  Descarcă

 

2021-11-04

364

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii  Descarcă

 
       

2021-10-25

359

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM
dlui Cătălin Bordeianu, dr., profesor Descarcă

 

2021-10-11

358

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
Institutului Național de Cercetări Economice 
Descarcă

 
       

2021-10-05

356

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a Academiei de Științe a Moldovei dnei Liliana CONDRATICOVA dr. hab. Descarcă

 

2021-10-05

355

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM domnului Dumitru CIORBĂ dr. în științe tehnice Descarcă

 

2021-10-05

354

Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a AȘM dnei Mariana CRÎȘMARU cercetător științific Descarcă

 

2021-10-05

353

Cu privire la conferirea Diplomei de Recunoștință a AȘM dnei Olga TIMOFEI dr. în științe economice Descarcă

 

2021-10-05

352

Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Științe a Moldovei dlui Mihail CIOBANU cercetător științific Descarcă

 

2021-10-05

351

Cu privire la conferirea Diplomei Academiei de Științe a Moldovei dlui Alexandru CEBAN cercetător științific Descarcă

 

2021-10-05

350

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Diana DECUSEARĂ actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

349

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Iurie NEGOIȚĂ actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

348

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Nicolae DARIE actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

347

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Dina COCEA actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

346

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Angela CIOBANU actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

345

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dlui Alexandru COZUB director artistic al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-10-05

344

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Ninela CARANFIL actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu” Descarcă

 

2021-10-05

343

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Larisa TUREA, critic de artă Descarcă

 

2021-10-05

342

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dlui Petru HADÂRCĂ director al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-09-29

341

Cu privire la conferirea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a AȘM dnei Larisa CUZNEŢOV, dr. hab. în pedagogie, prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Descarcă

 

2021-09-29

340

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău Descarcă

 

2021-09-29

339

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM dnei Alexandra BARBĂNEAGRĂ, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău Descarcă

 

2021-09-29

338

Cu privire la distribuirea gratuită a revistei ACADEMOS, nr. 3 (62), 2021 Descarcă

 
       

2021-09-24

336

Cu privire la conferirea Diplomei „Meritul Academic” a AȘM
Academiei de Studii Economice a Moldovei  
Descarcă

 
       

2021-09-14

331

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM
domnului Vladimir COLOS  
Descarcă

 

2021-08-25

330

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui dr. Marius-Adrian NICOARĂ, director al Institutului European pentru Cercetări
Multidisciplinare, municipiul Buzău,
România  
Descarcă

 

2021-08-25

329

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Constantin TOMA, primar al municipiului Buzău și Primăriei Buzău,
România  
Descarcă

 

2021-08-25

328

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Valeriu MATEI, director al Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău  Descarcă

 

2021-08-25

327

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui acad. Bogdan C. SIMIONESCU, Vicepreședinte al Academiei Române  Descarcă

 

2021-08-25

326

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Mihai CHIRIAC, secretar al Primăriei comunei Dumbrăveni, județul Suceava   Descarcă

 

2021-08-25

325

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui Ioan PAVĂL, primar al comunei Dumbrăveni, județul Suceava  Descarcă

 

2021-08-25

324

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM Primăriei comunei Dumbrăveni, județul Suceava Descarcă

 

2021-08-25

323

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM dlui acad. Ioan Aurel POP, Președinte al Academiei Române Descarcă

 
       

2021-08-25

311

Cu privire la conferirea Diplomei aniversare de gratitudine a AȘM Excelenței Sale dlui Daniel IONIȚĂ, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova  Descarcă

 
       

2021-08-06

302

Cu privire la conferirea Medaliei „Dimitrie Cantemir” a AȘM  dlui academician Boris GAINA  Descarcă

 
       

2021-08-03

300

Cu privire  la anunţarea concursului pentru decernarea  premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei  pentru anii 2019–2020 Descarcă

Anexa-1

Anexa-3
Anexa-4

       

Înregistrări online