Graficul audierilor publice pentru 2 decembrie 2021 ale rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor (etapa anului 2021) finanțate de la bugetul de stat

Vizitatori unici: 1563
Data:
-
Locul desfasurarii:
ASM
Categoria:

 

În perioada 2 decembrie – 10 decembrie 2021 vor continua audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale în ședințele comune ale Senatelor/ Consiliilor științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, cu invitarea reprezentanților ANCD și ai ministerelor fondatoare ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

AȘM de comun acord cu Senatele/ Consiliile științifice ale organizațiilor din domeniile cercetării și inovării a elaborat graficul audierilor publice.

 

În condițiile epidemiologice existente, ședințele comune ale senatelor/consiliilor științifice și ale Adunărilor generale a Secțiilor de științe ale AȘM se vor desfășura exclusiv în format ONLINE, pe platforma ZOOM. Datele de acces sunt indicate în tabel.

La audieri publice sunt invitați directorii de proiecte, directorii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării în cadrul cărora s-au desfășurat proiectele, șefii de laboratoare științifice, cercetătorii științifici, reprezentanți ai ANCD și ai ministerului fondator.

 

REGULAMENT:

1. Raportul rezultatelor ştiinţifice conform modelului AȘM.

2. Întrebări și discuții, avizul consultativ al experților și al Biroului secției de științe.

 

 

Lista proiectelor din Programele de stat (2020–2023), etapa anului 2021

 

PRIORITATEA II: AGRICULTURĂ DURABILĂ, SECURITATE ALIMENTARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

PRIORITATEA III: MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 

02 decembrie 2021, ora 09.00

https://youtu.be/yXoTe80KXmo

 

 1. 20.80009.5007.05           Nanoparticule metalice biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor     Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie   Acad. Rudic Valeriu
 2. 20.80009.7007.03           Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie           Dr. Corcimaru Serghei
 3. 20.80009.5107.16           Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic           Institutul de Microbiologie și Biotehnologie        Dr. Chiselița Oleg
 4. 20.80009.7007.09           Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei.        Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie   Dr. Sîrbu Tamara
 5. 20.80009.5107.08           Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice             Institutul de Microbiologie și Biotehnologie        Dr. hab. Frunze Nina
 6. 20.80009.5107.14           Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaelor și culturilor bacifere, cu potențial biologic sporit               IP Institutul Științifico-practic de horticultură de tehnologie alimentară    Dr. Cozmic Radu
 7. 20.80009.5107.22           Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice             IP Institutul Științifico-practic de horticultură de tehnologie alimentară         Dr.  Grosu Ion
 8. 20.80009.5107.05           Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale   IP Institutul Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară   Dr. hab.  Taran Nicolae
 9. 20.80009.5107.17           Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă    IP Institutul Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară             Dr. Cazac Tudor
 10. 20.80009.5107.26           Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile      IP Institutul Științifico-practic de Horticultură de tehnologie alimentară              Dr.hab. Iliev Petru
 11. 20.80009.5107.25           Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă            Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecția Solului N. Dimo          Dr.  Lungu Vasile
 12. 20.80009.7007.17           Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de agrogeneză, perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, elaborarea cadrului metodologic-informaţional de monitorizare şi reproducere lărgită a fertilităţii.           IP Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a solului N. Dimo             Dr.  Rozloga Iurii
 13. 20.80009.7007.11           Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.   Institutul de Ecologie și Geografie           Dr.hab. Bulimaga Constantin
 14. 20.80009.7007.08           Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.      Institutul de Ecologie și Geografie              Dr.  Bejan Iurii
 15. 20.80009.7007.24           Modificări şi tendinţe spaţio- temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic.            Universitate de Stat din Tiraspol Dr.  Puţuntică Anatolie

 

 

PRIORITATEA IV: PROVOCĂRI SOCIETALE

 

2 decembrie, ora 10.00

https://meet.google.com/rvz-gokk-pay

 

 1. 20.80009.1606.10           Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane      Institutul de Științe ale Educației              dr. Paladi Oxana
 2. 20.80009.0807.27           Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale              Institutul de Științe ale Educației  dr. Franțuzan Ludmila
 3. 20.80009.0807.45           Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale      Institutul de Științe ale Educației                    dr. Vicol Nelu

 

2 decembrie, ora 14.00

https://youtu.be/KZxwqlHXPfc

 1. 20.80009.0807.24           Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale   Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală      dr. Prohin Andrei

 

2 decembrie, ora 15.00

https://youtu.be/KZxwqlHXPfc

 

 1. 20.80009.0807.20           Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM)              Universitatea de Stat din Tiraspol            dr. hab. Chiriac Liubomir
 2. 20.80009.0807.32           Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspective paradigmei competențelor              Universitatea de Stat din Tiraspol            dr. Golubițchi Silvia

 

PRIORITATEA V: COMPETITIVITATE ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE

 

2 decembrie, ora 10.00

https://youtu.be/hljScPkK1zU

 

 1. 20.80009.5007.03           Dispozitive fotovoltaice și fotonice cu elemente active din noi materiale calcogenice obținute prin tehnologii economic accesibile           Institutul de Fizică Aplicată         acad. Arușanov Ernest
 2. 20.80009.5007.06           Intensificarea proceselor de transfer și procesare în câmpuri electrice, electromagnetice, cavitaționale; aplicativitatea              Institutul de Fizică Aplicată         acad. Bologa Mircea
 3. 20.80009.5007.19           Noi materiale uni-, bi- și tridimensionale cu proprietăți magnetice, optice și dielectrice dirijate pe baza metalelor de tranziție              Institutul de Fizică Aplicată         acad. Culiuc Leonid
 4. 20.80009.5007.18           Obţinerea de noi materiale micro-şi nano-structurate prin metode fizico-chimice şi elaborarea tehnologiilor pe baza acestora             Institutul de Fizică Aplicată         m. c. Dicusar Alexanr
 5. 20.80009.5007.01           Cooperativitate cuantică între emițători (nuclee, atomi, puncte cuantice, molecule, biomolecule, metamateriale) și aplicarea acesteia în informatică, bio- fotonică avansată optogenetică              Institutul de Fizică Aplicată         dr. hab. Enachi Nicolae
 6. 20.80009.5007.14           Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și semiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicine Institutul de Fizică Aplicată              dr. hab. Iovu Mihail
 7. 20.80009.5007.15           Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietăți avansate fizice și biologic active funcționale        Institutul de Fizică Aplicată         dr. Kravțov Victor
 8. 20.80009.5007.03           Tehnologii cuantice hibride avansate     Institutul de Fizică Aplicată, dr. hab. Macovei Mihai
 9. 21.80013.5007.1M         Elemente optice difracționale polarizate în nanostructuri din filme subțiri din sticle calcogenice și azopolimeri: modelare și implementare         Institutul de Fizică Aplicată dr.hab. Achimova Elena

Înregistrări online