In Memoriam membru corespondent Nicolae BILEȚCHI

31.07.2021
Unique visitors: 2268

 

Biletchi

Membru corespondent Nicolae BILEȚCHI

(12.03.1937 – 30.07.2021)

Cu adânc regret, Prezidiul AȘM, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Nicolae BILEȚCHI, critic și istoric literar, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, personalitate de excepție a științei și culturii contemporane.

Nicolae Bilețchi a dedicat întreaga viață cercetării filologice. S-a afirmat în mediul științific ca un cercetător pertinent al procesului literar contemporan, fiind unul dintre pilonii studiului literaturii naționale, autor al unor cercetări valoroase ale celor mai actuale probleme ale literaturii, un veritabil deschizător de drumuri și fondator de noi direcții științifice. A fost un apărător fidel al adevărului științific privind limba și literatura română, a susținut tranșant cauza națională, realizările sale de-a lungul anilor au demonstrat calitatea unei atitudini investigative ferme, competente, vizionare. Numele membrului corespondent Nicolae Bilețchi se asociază cu ideea constituirii genului românesc în literatura noastră.

Nicolae Bilețchi s-a născut la 12 martie 1937, în satul Oprişeni, jud. Rădăuţi (azi regiunea Cernăuţi, raionul Hliboca). A absolvit Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi, secţia limba şi literatura română. A susținut doctoratul la Moscova, la Institutul de Literatură Universală „A. M. Gorki” al Academiei de Ştiințe a URSS. În anul 1987 a susținut teza de doctor habilitat în filologie, iar în anul 1992 a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A urcat treptele ascensiunii în domeniul cercetării de la cercetător științific inferior până la consultant științific.

Membrul corespondent Nicolae Bilețchi a fost un apreciat cadru didactic universitar, activând în calitate de profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. A îndrumat mai mulți doctoranzi în filologie.

Opera științifică a cercetătorului Nicolae Bilețchi cuprinde peste 380 de studii şi articole, inclusiv două monografii, în care au fost abordate cu consecvență, pasiune științifică și tenacitate problemele literaturii din spațiul basarabean. A debutat editorial în anul 1972 cu studiul monografic Elementele epic și liric în dramaturgia sovietică moldovenească. În volumele Consemnări critice (1976) și Considerări și reconsiderări literare (1983), Romanul și contemporaneitatea (1984), Analize și sinteze critice (2007), Nicolae Bilețchi s-a manifestat ca un cercetător perseverent al dramaturgiei și prozei contemporane. A realizat exegeze ample, cu atenția sporită asupra analizei psihologice a personajelor și a procedeelor artistice în proză și dramaturgie. A redactat 35 de profiluri ale scriitorilor din spaţiul basarabean pentru Dicţionarul general al literaturii române, editat la Bucureşti.

Lucrările lui Nicolae Bilețchi s-au axat pe probleme de istorie şi teorie literară, pe cercetarea procesului literar contemporan din Republica Moldova. Fiind exeget al unor genuri în devenire, cum erau în perioada sovietică drama şi romanul, N. Bileţchi este considerat un istoric literar „de frontieră” (M. Cimpoi), de o „creativitate perpetuă” (Ion Ciocanu). Cărțile sale au etalat „reabilitarea spiritului combativ, decelarea adevărului de minciună” (A. Burlacu), au contribuit, de fapt, la conturarea unei panorame a literaturii basarabene postbelice, prin analiza lucidă și în toată complexitatea lor a scrierilor lui Ion Druţă, Vladimir Beşleagă, Vasile Vasilache, Aureliu Busuioc, Ion C. Ciobanu, George Meniuc, Serafim Saka, Mihail G. Ciubotaru, Nicolai Costenco, Gheorghe Malarciuc, Alexei Marinat, Vera Malev, Dumitru Matcovschi, Nicolae Esinencu ș.a.

Lucrările științifice și literare ale membrului corespondent Nicolae Bilețchi s-au bucurat de o largă recunoaștere națională și internațională, cercetătorul aducându-și, alături de colegii de generație, contribuția semnificativă la dezvoltarea filologiei din Basarabia. A fost laureat al Premiului Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei (1989), a fost distins cu Medalia „Meritul Civic” (1996), Medalia jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor instituţii academice din Republica Moldova” (2006), Medalia „Dimitrie Cantemir” (2007), Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” (2017) ș.a.

Modul în care a receptat şi interpretat cercetătorul fenomenul literar basarabean şi cum au fost evaluate contribuţiile sale de colegii de breaslă se regăseşte în cartea „Nicolae Bileţchi la ora reconsiderărilor” (2012), editată de Institutul de Filologie, în cadrul mai multor lucrări și evenimente fiind remarcate meritele deosebite ale cercetătorului în dezvoltarea ştiinţei literare.

Exprimându-ne profundul regret în legătura cu pierderea irecuperabilă suferită de știința noastră, transmitem sincere condoleanțe rudelor, prietenilor, colegilor membrului corespondent Nicolae Bilețchi și manifestăm convingerea că personalitatea și opera sa vor dăinui peste timpuri.

Dumnezeusă-l odihnească în pace!

Ion Tighineanu, Mihai Cimpoi, Boris Gaina, Svetlana Cojocaru, Victor Moraru, Liliana Condraticova, Grigore Belostecinic, Eugen Doga, Ion Druță, Andrei Eșanu, Ion Guceac, Gheorghe Mustea, Valeriu Pasat, Alexandru Roșca, Gheorghe Rusnac, Sergiu Certan, Demir Dragnev, Ion Hadârcă, Mariana Șlapac, Alexandru Stratan, Aurelian Dănilă, Vadim Cheibaș, Dragoș Cimpoieș, Ludmila Cojocari, Valeriu Cușnir, Ion Eremia, Olga Gagauz, Victor Juc, Constantin Manolache, Vasile Pavel, Natalia Procop, Larisa Sadovei, Georgeta Stepanov, Andrei Țurcanu, Nina Corcinschi.

 

Sicriul cu corpul neînsuflețit al membrului corespondent Nicolae Bilețchi va fi depus sâmbătă, 31 iulie, la ora 18:00, la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla.

Savantul va fi înmormântat duminica, 1 august, la Cimitirul Central din Chișinău, pornirea la ora 10:00 de la biserica Sf. Teodora de la Sihla.

Categorie:

Înregistrări online