La mulți ani, domnule membru corespondent Demir DRAGNEV!

27.07.2021
Unique visitors: 2160

Distinse domnule profesor, membru corespondent Demir DRAGNEV

D. Dragnev

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM aduc sincere felicitări și urări de bine membrului corespondent Demir Dragnev cu prilejul celei de-a 85-a aniversări din ziua nașterii!

Stimate Domnule profesor, Vă exprimăm înalta recunoștință pentru efortul depus în susținerea și promovarea domeniului cercetărilor istorice. Dumneavoastră ați fost și rămâneți în continuare pentru întreaga comunitate științifică modelul verticalității savantului, exemplu elocvent de înalt sacrificiu pentru idealurile nobile. V-ați consacrat plenar activității de cercetare, obținând rezultate remarcabile. Munca asiduă care Vă caracterizează este un exemplu demn de urmat pentru generațiile tinere. Activitatea Dumneavoastră de cercetare a subiectelor ce țin de Moldova în epoca feudalismului, Moldova în epoca Luminilor, Domnii Țării Moldovei ș.a. este apreciată de colegii de breaslă și de comunitatea științifică din spațiul românesc. Activitatea didactică pe care o desfășurați este de o deosebită importanță în educarea și formarea tinerii generații, cursul de paleografie bucurându-se de un mare succes la studenții facultăților de istorie. De o semnificație deosebită sunt materialele didactice universitare: „Dicționar de Istorie”, „Paleografia slavo-română și româno-chirilică”, precum și o serie de manuale pentru învățământul liceal – „Istorie. Istoria universală și a românilor. Epoca antică și medievală”. Manual pentru clasa a X-a, „Atlas de Istorie Universală şi a Românilor” ș.a.

Comunitatea academică exprimă înalta gratitudine pentru contribuția adusă în cercetarea istoriei științei, în special cu ocazia editării albumului enciclopedic de excepție – Academia de Ştiințe a Moldovei: evoluție, instituționalizare, personalități (1946–1961–2021) (Chișinău, 2021, 148 p.), lansată în cadrul „Săptămânii Științei”, organizată în premieră de AȘM în zilele de 7–12 iunie curent, lucrare ce reprezintă o radiografie complexă a evoluției Academiei de Științe a Moldovei.

Cu frumosul prilej aniversar pe care îl marcați azi, Vă urăm tradiționalul La Mulți Ani și Vă dorim multă sănătate, energie și putere de muncă creatoare, noi realizări în activitatea Dumneavoastră și multe bucurii și împliniri alături și împreună cu cei dragi!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei

Membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Categorie:

Înregistrări online