In Memoriam membru corespondent Andrei PALII

26.02.2021
Unique visitors: 2267

 

(01.05.1940 – 25.02.2021)

 

            La 25 februarie 2021 a încetat să mai bată inima colegului nostru, membru corespondent Andrei PALII, doctor habilitat în biologie, profesor  universitar, vicepreședinte al Societății Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica  Moldova. Cu trecerea în neființă a distinsului savant comunitatea ştiinţifică din ţară şi de peste hotare, învăţământul superior, a suferit o pierdere irecuperabilă.

            Andrei Palii s-a născut la 1 mai 1940, în s. Scorţeni, r-nul Teleneşti. În perioada 1954-1958 a învățat la Colegiul Agricol din s. Cucuruzeni, r-nul Orhei; 1958-1959 a lucrat în calitate de  agronom în colhozul „Kalinin” din satul natal. Și-a continuat studiile în anii 1959-1964 la Institutul agricol din Chişinău, Facultatea de agronomie, specialitatea „Agronomia”. În anul 1964 activează în calitate de agronom-șef în colhozul „1 Mai”, s. Mașcăuți, r-nul Dubăsari. În perioada 1964-1965 – serviciul militar; 1965-1968 – doctorand, Secţia de genetică a plantelor a AŞM; 1968-1971 - colaborator ştiinţific inferior al Secţiei de genetică a plantelor a AŞM; 1971-1974 – colaborator ştiinţific superior al Secţiei de genetică a plantelor a AŞM; 1974-1975 – şef de laborator Ameliorarea porumbului pentru calitatea bobului, AŞP „Hibrid”; 1975-1986 – conferenţiar universitar al UASM; 1984-1988 – prodecan al Facultăţii de agronomie; 1986-1989 - profesor universitar; 1989–2006 – decan al Facultăţii de agronomie; 1989-2001; 2006-2012 – şef Catedră ameliorare, genetică şi biotehnologie a culturilor agricole; 2012- 2013, şef Catedră biologie vegetală; din 2013 - profesor la Catedra biologie vegetală. 

            În anul 1970 a susţinut teza de candidat (doctor) în ştiinţe agricole în cadrul Institutului de genetică al AŞM. Teza  de doctor habilitat cu tema „Улучшение качества зерна кукурузы селекционно-генетическими методами” a susținut-o în anul 1984, la Institutul Ucrainean de Cercetări Ştiinţifice în Fitotehnie, Ameliorare şi Genetică „V. Iuriev”, Harkov.  

            De la renumitul acad. A. E. Covarschii a deprins cercetarea ca o activitate foarte responsabilă, care cere sinceritate, acuratețe, capacități de analiză și sinteză, pe care le-a demonstrat cu prisosință pe parcursul întregii sale activități.

            Membrul corespondent Andrei Palii, prin investigațiile sale de unicat, a contribuit, în mod deosebit, la dezvoltarea geneticii şi ameliorarea plantelor, îndeosebi, a culturii porumbului.

            La etapa iniţială de încadrare în lucrul ştiinţific, cercetătorul Andrei Palii a efectuat importante investigaţii cu privire la controlul genetic şi utilizarea în practică a diferitor tipuri şi surse de androsterilitate citoplasmică la porumb. Începând cu anul 1968 acordă o deosebită atenţie cercetărilor teoretice şi practice consacrate studiului şi utilizării variabilităţii genetice în procesul de ameliorare a porumbului pentru calitatea bobului. În urma cercetărilor efectuate, împreună cu colaboratorii alți colegi a creat o colecţie de circa 400 analogi (linii cosangvinizate), care se folosesc în programele de genetică şi ameliorarea calităţii bobului de porumb, atât la noi în ţară, cât şi peste hotare. Utilizarea diferitor metode genetice şi de ameliorare a permis crearea unui bogat material iniţial pe baza căruia au fost obţinute câteva variante de hibrizi speciali de porumb. Aceste cercetări s-au finalizat prin crearea şi omologarea în Republica Moldova a 6 hibrizi speciali de porumb.

            În anul 2008 mem. cor. Andrei Palii a iniţiat un program nou de cercetare a expresiei mutaţiei opaque-2 la nivel tetraploid. În urma analizei hibridologice au fost selectate forme diploide şi tetraploide biologice pure, homozigote şi heterozigote după genele opaque-2 şi floury-2. Formele diploide şi tetraploide au fost analizate la nivel biochimic după conţinutul de proteine, grăsimi, amidon, substanţe neazotoase, precum și conţinutul de lizină în substanţa uscată şi în proteină. Ca rezultat, a fost determinată valoarea nutritivă a proteinei. Colecţia de germoplasmă de porumb a fost îmbogăţită cu material nou atât la nivel diploid, cât şi tetraploid. Ca urmare a încheierii unui acord inter-instituţional privind schimbul de material iniţial cu Institutul de Fitotehnie „V. I. Iuriev” din Harkov (Ucraina), au fost obţinute 28 linii consangvinizate purtătoare a genelor o2, su2 şi wx1, care au fost incluse în experienţele de inducere a tetraploidiei, în scopul cercetării acţiunii şi interacţiunii genelor endospermale la nivel tetraploid, ceea ce a fost o abordare nouă atât în Republica Moldova, cât şi în plan mondial.

            În anul 1998, m.c.Andrei Palii a editat primul manual „Genetica”, în limba română pentru studenţii facultăţilor de biologie din republică, apreciat cu Premiul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnică (2004), iar în anul 2014 – un valoros manual în ameliorarea plantelor, apreciat cu premiul Academiei de Științe a Moldovei.

            În anul 1976  a efectuat stagiu pedagogic la Catedra de genetică, Institutul Agricol din Leningrad, iar în anul  1986 – stagiu pedagogic la Catedra de genetică, Universitatea de Stat din Leningrad.

            Rezultatele cercetărilor au fost publicate  în circa 300 lucrări științifice, inclusiv o monografie,  trei manuale și 47 de lucrări metodice.  Lucrările distinsului savant au fost publicate în editurile din Moldova, Romania, Rusia, Ucraina, Belaruși, Ungaria, SUA, Grecia, Iugoslavia, Japonia, ş.a. A participat cu rapoarte științifice la diferite congrese şi conferinţe republicane şi internaţionale.

            Un aport important membrul corespondent al AŞM Andrei Palii l-a adus în activitatea didactică, pregătind 10 doctori în ştiinţe, inclusiv 3 cetăţeni străini şi fiind consultant ştiinţific la 2 teze de doctor habilitat.

            A fost ales academician al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Ecologice şi Securitate Vitală, St. Petersburg, 1998; academician al Academiei Internaţionale în domeniul Învăţământului Agrar, Moscova,  2000; Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2007; Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași, 2012.

            În diferite perioade a activat în calitate de: membru al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; membru al Consiliului Naţional pentru decernarea Premiului Național; membru al Consiliului Naţional pentru Soiurile de Plante; membru al Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică;  președinte sau membru al Consiliului științific-specializat DH10.211.04-05 din cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,  preşedinte al Consiliului ştiinţific specializat D 25.162.02-01 din cadrul Universităţii “Dimitrie Cantemir” al AŞM; vicepreședinte al Societății Geneticienilor și Amelioratorilor din Moldova.

            Cercetătorul Andrei Palii a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o delimitării, argumentării şi recunoaşterii de noi soiuri de grâne: 8 hibrizi de porumb, 2 soiuri de grâu durum de toamnă şi 2 soiuri de soia, omologate în Republica Moldova.

            Pentru realizări științifice valoroase obținute în domeniile geneticii și ameliorării plantelor, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare a fost distins cu Medalia „Meritul Civic”, decembrie 1993; Ordinul „Gloria Muncii”, iunie 2005; Medalia „Dimitrie Cantemir”, mai 2010; Premiul Academiei de Științe a Moldovei, martie, 2015; Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de ani de la fondarea AȘM”, iunie 2016.

            Realizările  distinsului savant în pedagogie, în cercetare și inovare sunt remarcabile, recunoscute și apreciate la nivel național, dar și la scară internațională.

            Trecerea în neființă a membrului corespondent Andrei Palii, opera științifică a căruia reprezintă o parte esențială din contribuția Moldovei în biologie la scară mondială, este o pierdere irecuperabilă pentru comunitatea științifică și pentru întreaga țară.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm profundă compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

 

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

 

TIGHINEANU Ion, GAINA Boris, COJOCARU Svetlana,  FURDUI Teodor, SNEGUR Mircea, MORARU Victor, CONDRATICOVA Liliana, NEDEALCOV Maria, ABABII Ion, ANDRIEŞ Serafim, CIMPOIEŞ Gheorghe, DUCA Gheorghe, DUCA Maria, GHIDIRIM Gheorghe, GROPPA Stanislav, GUDUMAC Eva,  LACUSTA Victor, PALADI Gheorghe, POPOVICI Mihai, RUDIC Valeriu, ŞIŞCANU Gheorghe, TODERAŞ Ion, ŢÎBÎRNĂ Gheorghe, STRATAN Alexandru, BABUC Vasile, BALAUR Nicolae, CORCIMARU Ion, GHICAVÎI Victor, OPOPOL Nicolae, PRISACARI Viorel, VRONSCHIH Mihail, ZOTA Eremia, ZUBCOV Elena, TUDORACHE Gheorghe.

 

 

Corpul neînsuflețit al regretatului membru corespondent Andrei Palii va fi depus vineri, 26 februarie 2021, la Biserica Sfântul Nicolai, începând cu ora 17 :00. 

 

Mitingul de doliu va avea loc sâmbătă, 27 februarie, la Cimitirul Central, începând cu ora 10 :00.

 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online