Despre ALLEA

ALLEA este Federația Europeană a Academiilor de Științe și Umanistice, reprezentând peste 50 de academii din peste 40 de țări din UE și din afara UE. De la înființarea sa din 1994, ALLEA prezintă din  numele membrilor săi despre etapele europene și internaționale, promovează știința ca un bun public global și facilitează colaborarea științifică peste granițe și discipline.

Academiile sunt organizații independente ale oamenilor de știință distinși, reprezentanți ai domeniilor cercetării academice. Acestea conțin o resursă umană unică de excelență intelectuală, experiență și cunoștințe multidisciplinare dedicate avansării științei și burselor în Europa și în lume.

Împreună cu membrii săi, ALLEA încearcă să îmbunătățească condițiile de cercetare, să ofere cele mai bune sfaturi independente și interdisciplinare disponibile și să consolideze rolul științei în societate. În acest sens, ALLEA canalizează expertiza academiilor europene în beneficiul comunității de cercetare, al factorilor de decizie și a publicului. Rezultatele includ opinii bazate pe știință ca răspuns la subiecte relevante pentru societate, precum și activități care să încurajeze cooperarea științifică, raționamentul științific și valorile prin implicarea publică.

ALLEA este o asociație non-profit,  deplin independentă de interesele politice, religioase, comerciale sau ideologice.

 

Valori și Viziune

În centrul activității ALLEA  este  legătura puternică cu tradițiile culturale, științifice și umanistice a Iluminismului European, care a lansat concepte de demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului. În armonie cu aceste valori, ALLEA încearcă să contribuie la știința fără hotare și universale, iar viziunea ei  depășește granițele naționale și disciplinare.

Independent de interesele politice, religioase sau comerciale, ALLEA promovează și protejează excelența în cercetarea științifică, păstrând simultan standarde etice înalte și libertatea academică a tuturor celor implicați în procesul științific.

 

Misiune

Misiunea ALLEA gravitează în trei domenii principale:

Deservirea academiilor europene și consolidarea rolului științei în societate

Furnizarea unei surse de cunoștințe de încredere pentru factorii de decizie și publicul larg

Formarea condițiilor-cadru pentru știința și cercetarea în Europa

Înregistrări online