IN MEMORIAM MEMBRU CORESPONDENT ALEXANDRU DICUSAR

04.09.2023
Unique visitors: 1130

Membru corespondent Alexandru DICUSAR

28.08.1942 – 02.09.2023

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, membru corespondent, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar Alexandru DICUSAR.

Membrul corespondent Alexandru Dicusar s-a născut în familia cunoscutului  academician-agrochimist Ion Dicusar. În anul 1959  a absolvit la Moscova școala medie, iar după stabilirea familiei Dicusar cu traiul în Moldova, Alexandru Dicusar s-a înscris la facultatea de chimie a Universității de Stat din Chișinău. După absolvirea universității, în cadrul studiilor doctorale sub conducerea profesorului M.E. Kișiniovskii, a efectuat cercetări în domeniul electrochimiei, inclusiv în domeniul studiului prin metode electrochimice a straturilor turbulente de graniță. În anul 1970 apare în revista ”Электрохимия” un articol științific, unde coautor este Alexandru Dicusar - prima sa publicație științifică, unde este demonstrată ipoteza academicianului L.D. Landau despre legea atenuării pulsațiilor turbulente în substraturile vâscoase.

În anul 1971 susține teza de doctor în științe chimice și își începe cariera profesională de cercetător științific la Institutul de Fizică Aplicată. Ulterior, la acest institut este fondată școală științifică în domeniul proceselor electrochimice intensive și elaborării tehnologiei de modelare electrochimică. În cadrul acestei școli a fost elaborată teoria fenomenelor termochimice în sistemele electrochimice distanțate substanțial de la starea de echilibru termodinamic. Direcțiile științifice de cercetare ale profesorului A.Dicusar s-au încadrat în profilul școlii respective și au fost axate pe dirijarea componenței și a proprietăților straturilor obținute în urma prelucrării electrochimice.

Activând în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, a parcurs toate treptele carierei științifice - de la cercetător științific stagiar până la șef de laborator. În anul 1988 susține teza de doctor habilitat și este ales șef de laborator.  Activitatea laboratorului condus de dr.hab. Alexandru Dicusar era  orientată la prelucrarea electrochimică dimensională a materialelor la macro-, micro- și nanoscară, savantul implicându-se activ în crearea teoriei fenomenelor termochimice în sistemele electrochimice distanțate substanțial de la starea de echilibru termodinamic.

În anul 2007 a fost ales membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei la specialitatea ”Electrofizică și electrotehnologii”. A fost membru al Societății Mondiale de Electrochimie, membru al Academiei Ruse de Științe ale Naturii, laureat al Premiului Prezidiului AŞM (1984, 2006), decorat cu Medalia ”Meritul Civic” (1996), precum și Medaliile  AȘM ”Dimitrie Cantemir” (2012) și Meritul Științific” clasa a II-a (2022).

Sub conducerea lui Alexandru Dicusar şi-au susţinut tezele de doctor în ştiinţe 20 de persoane. Pe durata activităţii sale ştiinţifice, a publicat peste 325 de lucrări  (din care peste 100 sunt publicate în reviste indexate în bazele de date Web of Science și Scopus). Membrul corespondent Alexandru Dicusar a fost  autor/coautor a 12 brevete de invenţie. Este autor sau coautor a unui șir de monografii.

Dr. hab. A. Dicusar a fost redactor șef adjunct al revistei ”Электронная обработка материалов”, editată de Institutul de Fizică Aplicată.

M. cor. A. Dicusar s-a afirmat  și într-un domeniu mai puţin explorat – scientometria. Studiile dumnealui despre influenţa reciprocă a nivelului de dezvoltare a ştiinţei în societate şi a nivelului de dezvoltare socioeconomică,  identificarea tendințelor de dezvoltare a sistemului de cercetare în țara noastră au constituit subiecte de discursuri prezentate la diverse foruri științifice, precum și în mass-media. Savantul Alexandru Dicusar a fost membru al comisiei de experți a CNAA, preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea „Electrochimie”.

Trecerea în neființă a membrului corespondent al AȘM Alexandru Dicusar, opera științifică a căruia reprezintă o parte esențială din contribuția Moldovei în fizică la scară mondială, este o pierdere irecuperabilă pentru comunitatea științifică națională și internațională.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm întreaga compasiune și suntem alături de colegi, familie şi prieteni.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

I. Tighineanu, S. Cojocaru, B. Gaina, V. Moraru, L. Condraticova, V. Arnautov, N. Andronati, E. Aruşanov, I. Bersuker, M. Bologa, I. Bostan, L. Culiuc, Gh. Duca, E. Gudumac, A. Gulea,  S. Groppa, T. Lupaşcu, A. Sidorenko, A. Simaşchevici,  C. Gaindric,  I. Geru,  D. Ţiuleanu, B. Ţucherblat,  D. Lozovanu,  M. Popa, F. Macaev, N. Ungur, V. Ursachi,  N. Vulpe, A. Dodon, M. Macovei, O. Șikimaka.

Mitingul de doliu va avea loc la Cimitirul Central (din strada Armenească) pe 6 septembrie 2023, ora 11.00.

Categorie:

Înregistrări online