ȘEDINȚA FESTIVĂ COMUNĂ A ACADEMIEI ROMÂNE ȘI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI DEDICATE SĂRBĂTORII NAȚIONALE „LIMBA ROMÂNĂ” ȘI DESCHIDERII CONGRESULUI MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR (EDIȚIA A XII-A)

Unique visitors: 815
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie a AȘM

31 august 2023, ora 11.00, București, Chișinău

Aula Academiei Române, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei

Format mixt, Link la platforma ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82319016075?pwd=b1ZKS2oxV1ovY3I0ekpjc3I0R3d1UT09

(Meeting ID: 823 1901 6075;  Passcode: 310823)

 

Deschiderea ședinței:

Acad. Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române;

Acad. Ion TIGHINEANU, președinte a.i. al Academiei de Științe a Moldovei

 

Comunicări:

Acad. Ioan-Aurel POP, președinte al Academiei Române: „Limba română veche în viziunea lui Eugen Coșeriu

Acad. Mircea DUMITRU, vicepreședinte al Academiei Române: „Elogiu limbii române. La începuturile vocabularului filosofic; câteva remarci cu privire la experiența eminesciană a lecturilor kantiene

Acad. Mihai CIMPOI, președinte al Consiliului Consultativ al Academicienilor, AȘM: Limba Română – Casa Ființei Noastre

Acad. Gheorghe GHIDIRIM, AȘM: Limba română – limba noastră a tuturor

Acad. Gheorghe CHIVU, președinte al Secției de Filologie a Academiei Române: „Vitalitatea limbii române

M.c. al AȘM, membru de onoare al Academiei Române Valeriu MATEI, director al Editurii Academiei Române: „Bătălia pentru legalizarea limbii române și alfabetului latin”

Prof. dr., m.c. al Academiei Române Rodica ZAFIU: Limba română în contextul globalizării

Prof. dr. Viorel VIZUREANU, decanul Facultății de Filosofie a Universității din București, directorul Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române: Valențele culturale ale limbii române în activitatea Sf. Antim Ivireanul

Prof. dr. Liliana IONESCU-RUXĂNDOIU: „Este limba română o limbă sui-generis? Considerații istorice și comunicative

 

Deschiderea Congresului Mondial al Eminescologilor (ediția a XII-a)

„Eminescu, homo sapiens”

Cuvânt de deschidere: acad. Mihai CIMPOI

Mesaj de salut: Maria GRAPINI, Europarlamentar

 

Evocare: „Acad. Eugen Simion-90”:

Acad. Mircea MARTIN: Eugen Simion, un om providențial pentru cultura română

M.c. al AȘM Ion HADÂRCĂ: „Eugen Simion – sfidarea contingentului

Ioan PAVĂL, primarul comunei Dumbrăveni: Eugen Simion – prieten, îndrumător cultural, profesor

Lansarea cărților: Mihai Cimpoi – Eugen Simion, om al întregului cultural; Eugen Simion  - Texte despre Basarabia

Înregistrări online