La Mulți Ani, stimate Domnule academician Andrei EȘANU!

16.07.2023
Unique visitors: 1118

Stimate Domnule academician Andrei EȘANU,

Cu prilejul frumoasei vârste de 75 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe făgașul dezvoltării domeniului științific căruia V-ați consacrat – istoria, magistra vitae!

De-a lungul anilor, Dvs. ați fost și rămâneți fidel vocației cunoașterii istorice, aducând prețioase contribuții la dezvoltarea științei istorice românești, la relevarea învățămintelor istoriei – pentru binele întregii societăți!

Sunteți purtător al unui destin exemplar, construit cu dârzenie și tenacitate, marcat de performanțe remarcabile, obținute prin muncă și dăruire! Ați elaborat și publicat numeroase opere științifice, ați coordonat diverse proiecte științifice, ați desfășurat importante investigații, orientate spre cunoașterea adevărului științific. În calitate de conducător științific ați contribuit substanțial la formarea generațiilor de tineri în domeniul istoriei.

Cercetările pe care le-ați efectuat în arhivele naționale și internaționale din București, Iași, Cluj-Napoca, Suceava, Neamț, Rădăuți, Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Lvov, Odessa, Chișinău etc., s-au reflectat într-o serie de publicații de rezonanță: „Cantemiriana. Noi contribuții (Chișinău, 2021, coautor Valentina Eşanu), „Chișinăul de altădată (1436–1812). Studiu monografic, corpus de documente și alte materiale” (Chișinău, 2021), „Retrospecții istorice româno-ruse. Studii (Chișinău, 2021, coautor Valentina Eşanu) „Moştenirea culturală a Cantemireştilor. Studii” (Chişinău, 2010), „Mănăstirea Voroneţ. Istorie, Cultură. Spiritualitate” (Chişinău, 2010, coautor Valentina Eşanu), „Bogdan al II-lea şi Maria-Oltea - Părinţii lui Ştefan cel Mare” (Chişinău, 2007), „Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni destine şi fapte” (Bucureşti, 2004), „Moldova medievală. Structuri executive, militare şi ecleziastice” (Chişinău, 2001, coautor V. Eşanu), „Chişinău. File de istorie” (Chişinău, 1998, coautor Valentina Eşanu) ș. a.

Activitatea Dvs. meritorie de cercetare a fost înalt apreciată și recunoscută prin conferirea distincțiilor importante: „Ordinul Republicii”, Premiul de Stat al Republicii Moldova, Premiile Academiei Române „Titu Maiorescu” și „Dimitrie Onciul”, Premiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Premiul „Cartea anului” la cel de-al XII-lea Salon de carte naţională a Republicii Moldova ș.a.

Onorata aniversare pe care o marcați astăzi este un frumos prilej de a Vă exprima cele mai sincere sentimente de gratitudine. Vă dorim multă sănătate, prosperitate, optimism, alături de cei dragi și apropiați, alături de doamna dr. Valentina Eșanu, multă energie creatoare și noi realizări științifice valoroase întru prosperarea științei în Republica Moldova!

La Mulți Ani, stimate Domnule academician Andrei EȘANU!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Categorie:

Înregistrări online