Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a, Chișinău, 27-28 septembrie 2022

Unique visitors: 883
Data:
-
Locul desfasurarii:
Sala Azurie a AȘM şi online

La 27-28 septembrie 2022, ora 10.00, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1, Sala Azurie) va avea loc Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a (The International Scientific Conference „Cultural heritage of yesterday – contribution to the development of a sustainable society of tomorrow”, 6th edition).

 

Agenda evenimentului

27 septembrie ora 10.00, Sala azurie a AȘM, deschiderea conferinței

Moderator dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

 

Mesaje de salut

Acad. Ion TIGHINEANU, Președinte Academia de Științe a Moldovei

Dr. în istorie Igor ȘAROV, Rector Universitatea de Stat din Moldova

Dr. hab. în arte vizuale, prof. univ. Nicoleta VORNICU (director Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași; Expert Ministerul Culturii, România)

Dr. în istorie Adrian-Marius NICOARĂ (Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, director Centrul de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Buzău, România)

Dr. hab. în filologie, prof. univ. Aliona GRATI, director Program de Stat

 

ȘEDINȚA PLENARĂ. COMUNICĂRI

 

Dr. în economie Viorel MIRON (Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova), dr. în istorie Marina MIRON (Universitatea de Stat din Moldova), Turismul ca modalitate eficientă de salvgardare a patrimoniului cultural / Tourism as an efficient way of protecting cultural heritage

Dr. în istorie, Comandor Adrian-Marius NICOARĂ (Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Centrul de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, România), Salvarea patrimoniului, salvarea – identităţii – un concept actual şi necesar / Saving the heritage, saving identity – identity – a current and necessary concept

Dr. hab. în arte vizuale, prof. univ. Nicoleta VORNICU (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași; Expert Ministerul Culturii, România), Biodeteriorarea picturii muralede labiserica Adormirea Maicii Domnului, Căușeni, Republica Moldova / Biodeterioration of the mural painting at the Church of the Assumption of the Virgin Mary, Căușeni, Republic of Moldova

Dr. hab. în studiul artelor și culturologie Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei; Universitatea de Stat din Moldova), Vechile acoperișuri ale caselor – un itinerar încărcat de istorie și emoție / The old roofs of the houses – an itinerary full of history and emotion

Д-р педагогики Катерина КОЖУХАР (Інститут культурної спадщини), Вектори співпраці Сектору „Етнологія українців” Центру етнології Інституту культурної спадщини з науковими осередками України / Cooperation vectors of the Department “Ethnology of Ukrainians” of the Ethnology Center of the Institute of Cultural Heritage with scientific centers of Ukraine

Д-р истории Віктор КОЖУХАР (Інститут культурної спадщини), „Нас зустрічали, як рідних”: українські вимушені мігранти в Республіці Молдова / “We were welcomed as family”: Ukrainian forced migrants in the Republic of Moldova

Ph.D of arts Olena KOZAKEVYCH (Ethnology Institute of the National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine; Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Krakow), Hutsul folk costumes in the collection of the Seweryn Udziela Ethnografic Museum in Krakow: the history of the creation

Dr. în filologie Diana DEMENTIEVA (Universitatea de Stat din Moldova), Revitalizarea folclorului urban în procesul de constituire a unui brand de oraș / Revitalization of Urban Folklore in the Process of Establishing a City Brand

Dr. hab. în filologie, prof. univ. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), Imaginea orașului Chișinău de la 1854: mărturiile scriitorului D. C. Moruzi / The image of the city of Chisinau from 1854: the testimonies of the writer D. C. Moruzi

Lansarea filmului „Dumitru C. Moruzi: Chișinăul într-un balansoar istoric”, prelegere de dr. hab., prof. univ. Aliona Grati și dr. Diana Dementieva

Expoziția artistului plastic Mihai Mungiu „Chișinăul în pastel” (Sala Aurie a AȘM)

 

Evenimentul va avea loc în format hibrid, cu posibilitatea de a participa pe platforma Zoom. Datele de conexiune:

https://us02web.zoom.us/j/86051059117?pwd=aHpWakE2OWhXM1FkZFF3UVo0bGZkQT09Meeting ID: 860 5105 9117

Passcode: 270922

Conferința va fi transmisă de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și va fi disponibilă la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=SAX7AJDucSI

 

Organizatori și parteneri / Organizers and partners: Academia de Științe a Moldovei; Universitatea de Stat din Moldova; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice T.A.B.O.R. (Iași, România); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin, Germania; Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale / State University of Moldova; Academy of Sciences of Moldova; T.A.B.O.R. Metropolitan Center for Scientific Research (Iasi, Romania); European Institute for Multidisciplinary Research (Buzau, Romania); Freie Universität Berlin, Germany; National Library of the Republic of Moldova; Information Society Development Institute.

Manifestarea științifică desfășurată în contextul Zilelor europene ale patrimoniului cultural.

 

La 28 septembrie 2022, ora 15.00, în Sala panoramică a Muzeului de Istorie a Orașului Chișinău (str. A. Mateevici, 60A), în cadrul conferinței va avea loc o Masa rotundă cu vernisarea expoziției de documente și fotografii Circul din Chișinău: de la proiectare la renovare, curator Valeria SURUCEANU, precum și susținerea prelegerii de Valeria SURUCEANU (Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Republica Moldova), Circul din Chișinău: de la proiectare la renovare / Circus from Chisinau: from design to renovation

Masa rotundă va fi transmisă de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și va fi disponibilă la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=iUA8Obsf25M

 

 

 

Începând cu ora 14.00, conferința va continua pe secțiuni.

Secțiunea Patrimoniul artistic și arhitectural în context național şi internațional / Artistic heritage in national and international context. Moderator: dr. hab. Elena PLOȘNIȚA

Mem. cor. al AȘM, dr. hab. în studiul artelor Mariana ȘLAPAC (Universitatea de Stat din Moldova), dr. în studiul artelor și culturologie Alla CEASTINA (Universitatea de Stat din Moldova), Clădirea fostei şcoli eparhiale poloneze a bisericii romano-catolice din Chişinău. Aspecte istorico-arhitecturale / The former polish diocesan school’s building of the roman catholic church in Chisinau. Historical-architectural aspects

Dr. în studiul artelor, prof. univ. Ana SIMAC (Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Republica Moldova), Evoluția școlii naționale de tapiserie din Chișinău / The evolution of the national tapestry school in Chisinau

Dr. în istorie Cristina PĂIUȘAN-NUICĂ (Muzeul Național de Istorie a României), Nicolae Drăgulescu – Drag, un artist uitat. Documente inedite / Nicolae Drăgulescu – Drag, a forgotten artist. Unpublished documents

Dr. în inginerie aerospațială Viorel GHEORGHE (Comisia de Istorie a Orașelor din România), Din istoria patrimoniului Municipiului Buzău / From the history of the heritage of the Municipality of Buzau

Elena MUSTEAȚĂ (Universitatea de Stat din Moldova), Imagine și simbol în gravura moldovenească în adâncime din anii 1980–1990 / Image and symbol in Moldavian intaglio engraving from the 1980s–1990s

Dr. în istorie Mircea TĂNASE (Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, Buzău, România”), Palatul Primăriei din Buzău – un obiectiv de patrimoniu emblematic / Buzau Town Hall – an emblematic heritage objectiv

Dr. în studiul artelor și culturologie Natalia PROCOP (Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Științe a Moldovei), Chișinăul în pictură (secolul al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea) / Chisinau in painting (19th century – mid-20th century)

Alina OSTAPOV (Universitatea Tehnică a Moldovei), Implicarea statului în domeniul arhitecturii şi urbanismului RSSM reflectată în istoriografie / State involvement in the field of architecture and urban planning of the MSSR reflected in historiography

Anatolie POVESTCA (Casa Memorială „Alexei Șciusev”), Valentin Voițehovschi (1909–1977), arhitect, pedagog și profesor / Valentin Voițehovschij (1909–1977), architect, pedagogue and teacher

Ana GOBJILĂ (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova), Pe urmele artistei Natalia Procop / In the footsteps of the artist Natalia Procop

Dr. în arhitectură Sidonia TEODORESCU (Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București, România), Grigore P. Cerkez (1850–1927), arhitect și inginer / Grigore P. Cerkez (1850–1927), architect and engineer

Dr. hab. în istorie Elena PLOȘNIȚA (Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Patrimonializarea moștenirii culturale memoriale – realități și perspective / Heritigization of memorial cultural objects – realities and perspectives

Dr. în arhitectură Ruxanda NEMȚEANU (expert Ministerul Culturii, București, România), „Patrimoniul vulnerabil”. Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu și Parcelarea rezidențială istorică „Călărași-Hârjeu”, București / „Heritage in danger”. Children’s Hospital Dr. Victor Gomoiu and The historic residential Parceling „Călărasi-Hârjeu”, Bucharest

Elena MUSTEAȚĂ (Universitatea de Stat din Moldova), Arta monumental-decorativă în crearea imaginii estetice a Chișinăului în a doua jumătate a secolului XX / Monumental-decorative art in creating the aesthetic image of Chisinau in the second half of the 20th century

Dr. în studiul Rodica URSACHI (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova), Abordări tehnice și artistico-plastice în creația arhitectului Alexandru Bernardazzi / Technical and artistic-plastic approaches in the creation of the architect Alexandru Bernardazzi

 

 

Secțiunea Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural – experiență şi bune practice / Conservation and restoration of cultural heritage – experience and best practices. moderator dr. hab. Nicoleta VORNICU

Dr. în inginerie chimică Maria GEBA (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), expert în restaurare Oana Mihaela CĂPĂȚÎNĂ (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), expert în restaurare Ana Maria ANDREI (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, România), dr. în chimie, prof. univ., CȘ I Rodica Mariana ION (Departamentul Evaluarea şi conservarea patrimoniului cultural, București; Universitatea Valahia, Şcoala Doctorală Ştiinţe Inginereşti, Târgoviște, România), Soluții – rețete utilizate pentru îndepărtarea adezivilor degradați de pe suporturi celulozice /Solutions – recipes used to remove degraded adhesives from cellulose media

Dr. Mirela-Fernanda Zaltariov, dr. Mihaela Avadanei, dr. Cristian-Dragos Varganici, dr. Iuliana Spiridon (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni”, Iași, România), Materiale siliconice înglobând complecsi metalici de lantan. Comportamentul în condiții de îmbătrânire artificială / Silicone materials embedding lanthanum complexes. The behavior in artificial weathering conditions

Doctorand Diana SILIVESTRU (Universitatea de Stat din Moldova; Biblioteca Națională a Republicii Moldova), Conservarea digitală a patrimoniului cultural la Biblioteca Națională a Republicii Moldova / Digital preservation of cultural heritage at the National Library of the Republic of Moldova

Dr. Viorica VASILACHE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România), dr., restaurator, expert Ministerul Culturii Otilia MIRCEA (Complexul Muzeal Național Neamț), Lavinia Ana AXENTIOI (Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, România),, Tehnici de investigare și procedee de restaurare aplicate unor monede, obiecte de podoabă și accesorii vestimentare / Investigation techniques and restoration procedures applied to coins, ornaments and clothing accessories

Mihai-Alex OLTEANU (Muzeul Mitropolitan Iași, România), Însemnări pe cărți de cult din patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (II) / Notes on cult books from the heritage of the Metropolitanate of Moldavia and Bucovina (II)

Dr. în chimie Elena ARDELEAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România), masterand Ilenuța POPOVICI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România), Cercetarea, conservarea și restaurarea unei cărți de cult, Apostol, tipărită la București în 1743 / Research, Preservation and Restoration of a Cult Book, Apostol, printed in Bucharest in 1743

Restaurator Iulia Maria PASCU (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu; expert Ministerul Culturii), dr. în chimie Polixenia Georgeta POPESCU (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu; expert Ministerul Culturii), restaurator Ruxandra Ioana STROIA (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, România), Tablouri de secol 18. Intervenţii de restaurare şi conservare / The18th century paintings. Restoration and conservation interventions

Dr. hab. în arte vizuale, prof. univ. Nicoleta VORNICU, dr. în biochimie Cristina BIBIRE (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași; Expert Ministerul Culturii, România), Cercetarea în vederea restaurării a unui monument istoric tehnic „Cuptor Zimbru” din localitatea Zimbru, Arad / Research for the restoration of a historical technical monument “Zimbrublast furnace”, Zimbru village, Gurahonț commune, Arad county

Dr., restaurator, expert Ministerul Culturii Otilia MIRCEA (Complexul Muzeal Național Neamț), dr. Viorica VASILACHE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, România), Investigarea și restaurarea unei catarame de tip Sucidavadin secolele VI–VII P. Chr. / Investigation and restoration of a Sucidava type buckle from the 6th–7th centuries B. Chr.

Cristina Maria Cîmpianu (Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; expert restaurator carte, document, Muzeul Naţional al Ţăranului Român), Îndreptarea legii – exemplarul de la Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. Stare de conservare – propuneri de tratament / „Îndreptarea legii” – the copy from Vaslui „Stefan cel Mare” County Museum. State of conservation – treatment proposals

Dr. Vasile PELIN (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Alexandru COCEAN (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Cristina POSTOLACHI (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Georgiana COCEAN (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics; Rehabilitation Hospital Borsa), dr. Silvia GAROFALIDE (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Bogdanel Silvestru MUNTEANU (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Georgiana BULAI (Institute of Interdisciplinary Research, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi), dr. Iuliana MOTRESCU (Sciences Department & Research Institute for Agriculture and Environment, University of Life Sciences), dr. Nicanor CIMPOESU (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics; Faculty of Material Science and Engineering, Gheorghe Asachi Technical University of Iasi), dr. Iuliana COCEAN (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), dr. Silviu GURLUI (Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Faculty of Physics), Natural stone preservation by film coating hydrophobization. Preliminary evaluation on the rock of Repedea Hill (Iasi area – Romania)

 

Secțiunea Arheologia azi: probleme și soluții / Archeology today: problems and solutions, moderator Livia SÎRBU

Adela KOVACS (Muzeul Judeţean Botoşani, România), Carsten MISCHKA, Alissa DITTES, Aurora BOTSCH, Clemens KRUCKENBERG, Imren TASIMOVA, Magdalena SCHAFFER, Markus TRODLER, Jan-Christoph LAU (FAU Erlangen-Nuremberg, Germania), Marian LIE (Institutul de Arheologie, Academia Română – Filiala Iași, România), Trecut și prezent în cercetările de la Drăgușeni-Ostrov, jud. Botoșani. Rezultatele cercetărilor geofizice desfășurate în campania 2020 / Past and present in the research from Drăgușeni-Ostrov, Botoșani county. The results of the geophysical surveys carried out in the 2020 campaign

Eugen MISTREANU (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău), Protome de pe vasele de tip polonic/căuș din mediul Bolgrad-Aldeni (studiu de caz asupra unei piese descoperite la Vulcănești II) / Protome from ladle/dipper type vessels from the Bolgrad-Aldeni environment (case study of a piece discovered at Vulcănești II)

Sergiu-Constantin ENEA (Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu-Frumos, România), dr. Dumitru BOGHIAN (Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, România), dr. Andrei ASĂNDULESEI, dr. Felix-Adrian TENCARIU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România), Considerații preliminare despre repartizarea spațială a locuirii preistorice și protoistorice de la Costești-Cier, jud. Iași / Preliminary considerations about the spatial distribution of prehistoric and protohistoric dwellings from Costești-Cier, Iasi county

Dr. Senica ȚURCANU (Complexul Național „Moldova”, Iași, România), În căutarea simbolismului pierdut. Noi direcții în interpretarea vaselor antropomorfe preistorice / In search of lost symbolism. New directions in the interpretation of prehistoric anthropomorphic vessels

Vasile DIACONU (Complexul Muzeal Național Neamț, România), Tumulii din subcarpații Moldovei. O categorie de monumente puțin cunoscută / Mounds from the subcarpathians of Moldova. A little known category of monuments

Ciprian-Cătălin LAZANU (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”, Vaslui, România), Metalurgia bronzului la sfârșitul epocii bronzului din Podișul Bârladului. Istoricul cercetărilor / Bronze metallurgy at the end of the Bronze Age in the Bârlad Plateau. Research history

Livia SÎRBU (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău), Niveluri de locuire hallstattiană pe promontoriul de la Trinca „Izvorul lui Luca” / Hallstatt living levels on the promontory at Trinca „Izvorul lui Luca”

Dr. în istorie Aurel ZANOCI (Universitatea de Stat din Moldova), Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu / The archaeological heritage of the Iron Age in the Middle Dniester Basin

Natalia MATEEVICI (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău), Vârful de car din epoca romană (din patrimoniul MNIM) / The top of the chariot from the Roman era (from the MNIM heritage)

Dr. Vasile IARMULSCHI (Universitatea Liberă din Berlin, Germania), Considerații cu privire la data de început a culturii Zarubincy / Considerations on the date of beginning of the Zarubincy culture

Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU, Cătălin HRIBAN, Dan APARASCHIVEI (Institutul de Arheologie, Academia Română – Filiala Iași, România), Cercetare arheologică preventivă la biserica de lemn Sf. Treime din Băiceni (comuna Cucuteni, județul Iași) / Preventive archaeological research at the wooden church of the Holy Trinity in Băiceni (Cucuteni commune, Iași county)

Vasilica-Monica GROZA (Romanian Academy – Iași Branch, “Olga Necrasov” Centre of Anthropological Research), Cornel-Mădălin VǍLEANU (”Moldova” National Museum Complex of Iași), Luminiţa BEJENARU (Romanian Academy – Iași Branch, “Olga Necrasov” Centre of Anthropological Research Alexandru Ioan Cuza University of Iași, Romania), Osteopathies in a sample of human skulls from the Mausoleum Crypt of the First World War Heroes, in Iași (Iaşi County, Romania)

 

Secțiunea Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală / Ethnological heritage: from ignorance to cultural valorization, moderator dr. Marina MIRON

Dr., prof. univ. Carmen-Maria BOLOCAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iaşi, România), prof. Pavel LUNGU (Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamţ, România), Tradiţii şi obiceiuri româneşti specifice sărbătorilor (fără ţinere) închinate Maicii Domnului / Romanian Traditions and Customs for the (Minor) Feasts dedicated to the Mother of God

Elena PINTILEI (Biblioteca Națională a Republicii Moldova), Satele din sudul Basarabiei: locul păstrării identității culturale românești / The villages of southern Bessarabia: the place of preservation of the Romanian cultural identity

Dr. în istorie Diana NICOGLO (Institute of Cultural Heritage, Republica Moldova), Perception of the native language in the fiction of the Gagauz

Lector univ. Tatiana BUJOREAN (Universitatea Tehnică a Moldovei), Algoritmul de formare a costumului național în RSS Moldovenească / The algorithm for forming the national costume in the Moldavian SSR

Doctorand, lector univ. Alina TOCARCIUC (Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei), dr. hab. în studiul artelor și culturologie Liliana CONDRATICOVA (Universitatea de Stat din Moldova; Academia de Științe a Moldovei), Contribuția artiștilor plastici în producerea industrială a textilelor / The contribution of plastic artists in the industrial production of textiles

Marina CERCAȘIN (Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Republica Moldova), Evoluția costumului nupțial: studiu istoriografic / The evolution of bridal costume: historiographical study

Lector univ. Tatiana BUJOREAN (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău), Acțiuni de reactualizare a statutului costumului tradițional în Basarabia în perioada interbelică (19181940) / Actions to update the status of traditional costume in Bessarabia in the interwar period (19181940)

Doctorand Ana ISCHIMJI (Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei), Identificarea metodelor de prelucrare și obținere a pieilor și blănurilor de ovine în Republica Moldova: studiu preliminar / Identification of methods of processing and obtaining sheep skins and furs in the Republic of Moldova: preliminary study

 

Secțiunea Design interior: istorie și modernitate / Interior design: history and modernity, moderator dr. Liliana PLATON

Dr. în arhitectură, arhitect Cristina POVIAN (Universitatea Politehnica din Timișoara, România), The traditional Romanian stool and the contemporary design trends

Dr. în studiul artelor și culturologie Liliana PLATON (Universitatea Tehnică a Moldovei), Valori și tradiții în designul interior al Teatrului Național „Mihai Eminescu” / Values and traditions in the interior design of the „Mihai Eminescu” National Theater

Asist. univ. Stela PLĂMĂDEALĂ (Universitatea Tehnică a Moldovei), asist. univ. Elena ZAGAEVSCHI (Universitatea Tehnică a Moldovei), Cromatica în ansamblul spațial ambiental / Chromaticity in the ambient spatial ensemble

Dr. hab. în studiul artelor și culturologie Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei), Creația meșterului de artă decorativă Mihail Ceban (1909–1994): încă un nume salvat de uitare / The creation of the master of decorative art Mihail Ceban (1909–1994): another name saved from oblivion

Masterand Tincuța EFROS (Universitatea Tehnică a Moldovei), Scara – de la simbolism la cea mai veche și importantă structură constructivă / The staircase – from symbolism to the oldest and most important building structure

Doctorand Inga MAȚCAN-LÎSENCO (Universitatea Liberă Internațională din Moldova), Utilajul comercial, schemele de amplasare în spațiile expoziționale. Saloane, magazine de giuvaiergerie / Commercial equipment, location schemes in exhibition spaces. Salons, jewelry stores

Ludmila MALARCIUC (Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din Chișinău), Gândirea creativă în proiectarea interiorului / Creative Fhinking in interior Design

Masterand Marina CIORNÎI (Universitatea Tehnică a Moldovei),Мягкая мебель в дизайне интерьера / Unholstered furniture in interior design

Masterand Oxana ANTON (Universitatea Tehnică a Moldovei),Особенности дизайна интерьера для людей с расстройством аутистического спектра / Interior design features for people with autism spectrum disorder

 

Secțiunea Orașul Bălți: istorie, patrimoniu, memorie / The city of Balti: history, heritage, memory, Moderator dr. Ludmila D. COJOCARU

Mariana MIHALEVSCHI (muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Unele aspecte din viața social-politică și economică a municipiului Bălți pe paginile ziarului „Cuvântul Basarabiei” din anul 1936 / Some aspects of the socio-political and economic life of the municipality of Balti on the pages of the newspaper „Cuvântul Basarabiei” from 1936

Doctorand Ana MOLCOSEAN (Școala Doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Situația social-economică a orașului Bălți reflectată în ghidul lui Iosif Broitman (1938) / The socio-economic situation of the city of Balti reflected in the Iosif Broitman’s guide (1938)

Dr. în istorie, conf. univ. Lidia PĂDUREAC (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Orașul Bălți în anul 1940: ocupație, sovietizare, represiuni / The city of Balti in 1940: occupation, sovietization, repressions

Ludmila DOBROGEANU (muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Istoria steagului tricolor din patrimonial Muzeului de Istorie și Etnografie al Municipiului Bălți / The history of the tricolor flag from the patrimony of the Museum of History and Ethnography of Balti Municipality

Dr. în filologie, conf. univ. Diana VRABIE (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți), Imagologia literară a orașului Bălți / Literary imagology of the city Balti

Stela DRAGUȚAN (muzeograf, meșter popular în broderie, Muzeul de Istorie și Etnografie, Bălți), Cămașa tradițională din patrimonial Muzeului de Istorie și Etnografie al Municipiului Bălți / The traditional shirt from the patrimony of the Museum of History and Ethnography of Balti Municipality

Doctorand Victor GRIGOR (Școala Doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), Comunitățile etno-culturale românești din diaspora europeană a Republicii Moldova / The Romanian ethno-cultural communities from the European diaspora of the Republic of Moldova

Dr. în istorie, conf. univ. Ludmila D. COJOCARU (Universitatea de Stat din Moldova / Muzeul Național de Istorie a Moldovei), Instituționalizarea memoriei Gulagului în mediul academic al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (2012–2022) / Institutionalization of the Gulag memory within the academic milieu of the „Alecu Russo” State University of Balti (2012–2022)

 

Secțiunea Patrimoniul istoric și educațional / Historical and educational heritage, moderator dr. Larisa SADOVEI

Dr. în istorie Valentin ARAPU (Institutul Patrimoniului Cultural, Republica Moldova), Cauzele leprei: de la prejudecăți populare la teorii conspiraționiste (interferențe istorice și etnoculturale) / Dogs the fear of the plague: symbolic valences in the context of the personified plague and the „red plague” (historical and ethno-cultural similarities)

Dr. în științele educației Larisa SADOVEI (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Republica Moldova), Relevanța memoriei instituționale pentru managementul resurselor umane / The relevance of institutional memory for human resource management

Dr. în istorie Liliana ROTARU (Universitatea de Stat din Moldova), Profesorii și studenții Institutului de Medicină din Chișinău in lupta împotriva distrofiei. Anul 1947  / Profesorii și studenții Institutului de Medicină din Chișinău in lupta împotriva distrofiei. Anul 1947

Dr. Mihai-Cristian ȘELARU (Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, România), Maria-Cristina ȘELARU (Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Vaslui, România), Secvențe ale trecutului – imagini uitate – General I. Rășcanu / Sequences of the past forgotten images General I. Rășcanu

Doctorand Alexandru MOLCOSEAN (Institutul de Istorie, Republica Moldova), Modalități de valorificare a surselor scrise și nescrise în cadrul orelor de istorie. Tema: R.A.S.S.M. (1924–1940) / Ways to capitalize on written and unwritten sources in history classes. Theme: R.A.S.S.M. (1924–1940)

Dr. of Law Olga TATAR (Comrat State University, Republica Moldova), Concept, Forms and Types of International Commercial Agreements

Diana NICORICI (Universitatea de Stat din Moldova), Propuneri de promovare în mediul online a patrimoniului vitivinicol / Proposals for online promotion of wine heritage

Vlada POPA (Universitatea de Stat din Moldova), Modalități de promovare a muzeelor din Chișinău: tradiție și experiență europeană / Ways to promote museums in Chisinau: European tradition and experience

Mihai CHILARU (Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova), Bolșevismul în Basarabia interbelică ca factor al apariției Mișcării de extremă dreapta / Bolshevism in interwar Bessarabia as a factor in the emergence of the far-right Movemen

Preot, cerc. șt. III Liviu PETCU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași), Eloquentia et Ars Rhetorica Christiana. Paradigma activității oratorice a Fericitului Augustin în actualitate / Eloquentia et Ars Rhetorica Christiana. The paradigm of the oratory activity of Blessed Augustine today

 

Secțiunea Arta și mitopoetica orașului / The art and mythopoetics of the city, moderator dr. Diana DEMENTIEVA

Dr. hab. în filologie Aurelia HANGANU (Universitatea de Stat din Moldova), Alexandru Dîrul: aristocrat al înțelepciunii lingvistice / Alexandru Dîrul: Aristocrate of the Linguistic Wisdom

Dr., prof. unv. Carmen-Maria BOLOCAN (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, România), prof. Pavel LUNGU (Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamţ, România) / Metafora biblicǎ în poezia lui Nichifor Crainic / Biblical metaphor in the poetry of Nichifor Crainic

Dr. hab. în filologie, prof. univ. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), Dominantele imagologice ale Chișinăului din perioada sovietică / Imagological Dominants of the Chisinau from the Soviet Period

Dr. în filologie Elisaveta IOVU-MACARI (Universitatea de Stat din Moldova; I. P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni, Republica Moldova), Imaginea Orașului Cahul în Literatură: Iacob Negruzzi, Andrei Ciurunga și Leonid Nuzbroh / The image of the city of Cahul in literature (Iacob Negruzzi, Andrei Ciurunga, Leonid Nuzbroh and others)

Tatiana PROCOP (Franța), Diversité linguistique et langue française au sein de l’Union Européenne

Doctorand Mihaela ENI (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Comunicarea științifică în mediul online / Scientific Communication in Online Environment

Doctorand Irina LUPAȘCU (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Istoria literaturii postbelice prin prisma criteriilor politice / The history of post-war literature through the prism of political criteria

Doctorand Alina MANOLI (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Proza lui A.E. Baconsky între parabolă și fantastic / A.E. Baconsky’s Prose between Parable and Fantasy

Doctorand Nadejda ALBU (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Motive de basm in opera lui Cezar Baltag / Fairy Tale Motifs in the Work of Caesar Baltag

Doctorand Rodica GOTCA (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), MUD-ul ca formă a literaturii ergodice / The MUD as a form of ergodic literature

Doctorand Doina BACIU (Școala doctorală Științe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova), Tipuri de reviste literare în epoca tehnologiilor digitale / Types of Literary Magazines in the Age of Digital Technologies

Dr. în studiul artelor și culturologie Natalia PROCOP (Universitatea de Stat din Moldova), Moara cu aburi – un simbol al Chișinăului industrial / The steam mill – a symbol of industrial Chisinau

Dr. în filologie Elisaveta IOVU-MACARI (Universitatea de Stat din Moldova I. P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Strășeni, Republica Moldova), Imaginea orașului Cahul: personalități cu renume național și internațional / The image of the city of Cahul: personalities with national and international renown

Doctorand Eugenia CIUMAȘU (Școala doctorală Științe Umanistice. Universitatea de Stat din Moldova), Limbajul artistic în poezia lui Leonid Dimov / Artistic Language in Leonid Dimov’s Poetry

Dr. în filologie Diana DEMENTIEVA (Universitatea de Stat din Moldova), Legenda urbană: formă poetică de asumare a cotidianului citadin / Urban Legend: a Poetic Form of Assuming the Daily Life of the City

Doctorand Nadejda ALBU (Școala doctorală Științe Umanistice. Universitatea de Stat din Moldova), Limbajul poeziei al lui Cezar Baltag / The language of Cezar Baltag’s poetry

Livia Sîrbu (Universitatea de Stat din Moldova), Arheologia raionului Cahul: retrospective și perspective / Archeology of the Cahul district: retrospectives and prospects

Doctor of Science (DSc), professor Rano Urishevna MADJIDOVA (Uzbekistan State World Languages University, Head of department general linguistics), Anthropocentric proverbs as a focal point of the axiological properties of a language

Doctor of Science (DSc) Qunduz Otabayevna SAPAROVA (Uzbekistan State World Languages University, Professor of department general linguistics), The features of the functioning of phonovariants of words in languages of different systems

Doctor of Science (DSc) Xadicha Sobirovna MUXITDINOVA (Uzbekistan State World Languages University, Professor of department general linguistics), The basic principles of transliteration of macrotoponyms

 

Conferința științifică internațională „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a VI-a, este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.19. „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” (director de proiect dr. hab. Aliona Grati), prioritatea strategică „Provocări societale”, Universitatea de Stat din Moldova.

Contribuțiile autorilor concentrate în volumul IV „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (editor Liliana Condraticova) reprezintă un supliment al revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique” din Iași (editor-șef, profesor, dr. habil. în studiul artelor Nicoleta Vornicu).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Președinte al Comitetului Organizatoric

Înregistrări online