Lansarea cărții „Filosofia socială: curs universitar”

Unique visitors: 1420
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1)
Categoria:

11:00- 13:00

Lansarea cărții „Filosofia socială: curs universitar”. Editura Pro Universitaria, București, 2019.

Autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției Nord a AȘM." 

Contacte:

Organizatori: Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și Secția Nord a AȘM.

Înregistrări online