Arhiva pentru categoria: In memoriam

03.02.2021 |
Vizualizări: 354
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a academicianului Mitrofan CIOBANU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, președinte al Societății de Matematică din Republica Moldova, cavaler al Ordinului Republicii. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
05.01.2021 |
Vizualizări: 321
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune membrului corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, în legătură cu decesul soțului VITALIE. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
04.01.2021 |
Vizualizări: 228
Prof. Seymour Van Gundy Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate a Membrului de Onoare al AȘM, profesorului emerit de nematologie de la Universitatea California, Riverside și fost decan al Colegiului de Agricultură și Resurse Naturale, Seymour Van Gundy (SUA). Seymour Van Gundy s-a născut la 24 februarie 1931, în Toledo, Ohio. Bowling Green State University i-a oferit posibilitatea de a deveni om de știință. Dr. Edward Mosley l-a îndrumat să-și aleagă în calitate de domeniu de cercetare botanica. A urmat studiile postuniversitare la...
24.11.2020 |
Vizualizări: 182
Ion PETRESCU (04.02.1928 – 21.11.2020) Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei anunță cu profund regret trecerea în eternitate a Membrului de Onoare al AȘM, profesorul universitar Ion Petrescu Ion Petrescu a făcut parte din categoria iluștrilor noștri contemporani, activitatea cărora a avut și continuă să exercite un impact relevant asupra dezvoltării științei naționale. Numele Domniei sale a devenit cunoscut și apreciat în România și dincolo de hotarele ei. Prin ceea ce a realizat pe parcursul anilor, prin activitatea multilaterală, prin participarea directă la procesul de făurire a noilor...
16.11.2020 |
Vizualizări: 441
Un an fără academicianul Vladimir Hotineanu, savant și reputat chirurg, un specialist și un cunoscător neîntrecut al domeniului, un mentor, intelectual desăvârșit, o personalitate care a pus suflet, pasiune și competență în munca sa, salvând mii de vieți, un patriot. Este un an greu ca piatra pentru noi toți, care ne aflăm într-o lupta nedreaptă cu un nenorocit virus, un an poate și mai greu pentru comunitatea medicală, pentru medicii din prima linie care se sufocă în pânză de păianjen a covid-ului și simt, poate, mai mult ca oricând, lipsa unui coleg profesionist, dăruit meseriei. O mult prea...
13.11.2020 |
Vizualizări: 245
Cu adânc regret, Prezidiul AȘM anunță trecerea în eternitate a membrului titular al Academiei de Științe a Moldovei, cunoscutului savant în domeniul filosofiei Arcadie Ursul. Profesor universitar, doctor habilitat în filosofie, academician al AȘM, o notorietate deosebită în domeniul științelor sociale și umanistice, Arcadie Ursul s-a afirmat în mediul științific ca un pasionat cercetător al celor mai actuale probleme ale științei, ca un deschizător de drumuri, fondator de noi direcții științifice în sfera metodologiei științei, informaticii sociale, cosmonauticii și sinergeticii, ecologiei...
14.09.2020 |
Vizualizări: 478
Academician Gheorghe MIȘCOI 09.01.1944 – 12.09.2020 Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar. Cu un sentiment de adâncă tristețe comunitatea științifică din Moldova, cercetătorii din Canada, România, Rusia, Republica Belarus și...
12.09.2020 |
Vizualizări: 209
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în matematică, profesor universitar, autor al circa 300 de lucrări științifice, Om Emerit al Republicii Moldova, cavaler al Ordinului „Gloria Muncii.” Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
13.08.2020 |
Vizualizări: 321
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, Aparatul Prezidiului AȘM exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune academicianului Boris GAINA, vicepreședinte al AȘM, în legătură cu decesul, la vârsta de 63 de ani, a fratelui mai mic, STANISLAV, tată a trei copii. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de îndoliata familie și împărtășim durerea imensei și irecuperabilei pierderi. Dumnezeu să-l ierte și odihnească în pace....
12.06.2020 |
Vizualizări: 142
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune academicianului Gheorghe MIȘCOI, în legătură cu decesul mamei Ecaterina. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace....
19.05.2020 |
Vizualizări: 348
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor, colegilor, apropiaților în legătură cu decesul doctorului habilitat în științe istorice, conferențiar cercetător Oleg LEVIȚKI, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace....
16.05.2020 |
Vizualizări: 276
Membrii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM sunt profund îndurerați de decesul cunoscutului publicist, traducător și redactor de carte Vlad POHILĂ, promotor activ al limbii române și valorilor noastre spirituale. Îi datorăm multe acțiuni culturale merituoase, printre care editarea gazetei „Glasul”, predarea unor cursuri de ortografie a limbii române, susținerea permanentă a unor rubrici de cultivare a limbii în publicațiile periodice, la Radio și Televiziune, redactarea și publicarea unor dicționare, culegeri de studii...
08.05.2020 |
Vizualizări: 302
2020-05-07 A încetat să bată inima celui care a fost membru corespondent Sergiu Dimitrachi, personalitate marcantă a științei inginerești din Republica Moldova, ilustru savant, profesor universitar la Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice, Facultatea Electronică și Telecomunicații, Universitatea Tehnică a Moldovei. Ne-a părăsit în ziua de 7 mai 2020, având încă multe planuri de realizat. Sergiu Dimitrachi s-a născut la 7 martie 1933 în orașul Ungheni. După absolvirea în anul 1958 a Facultății de Radiotehnică a Universității de Telecomunicaţii şi Informatică din or. Novosibirsk...
07.05.2020 |
Vizualizări: 149
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, membru corespondent Sergiu DUMITRACHI, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, domeniul științific: radioelectronică și telecomunicații. M.c. Sergiu Dumitrachi este autor și coautor a peste 120 de lucrări științifico-didactice, peste 35 de brevete de invenție, cca 14 certificate de inovație internaționale. A fost Laureat al...
02.05.2020 |
Vizualizări: 85
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune academicianului Nicolae ANDRONATI, în legătură cu decesul soției Nina. Suntem alături de îndoliata familie și împărtășim durerea irecuperabilei pierderi. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace....
25.04.2020 |
Vizualizări: 151
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune membrului corespondent Elena ZUBCOV, şef Laborator Hidrobiologie şi Ecotoxicologi, Institutul de Zoologie, în legătură cu decesul surorii Zinaida. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească în pace....
22.04.2020 |
Vizualizări: 152
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și Aparatul Prezidiului AȘM exprimă sincere condoleanțe și sentimente de profundă compasiune președintelui AȘM, academician Ion TIGHINEANU, în legătură cu decesul fratelui Valeriu. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de îndoliata familie și împărtășim durerea imensei și irecuperabilei pierderi. Dumnezeu să-l ierte și odihnească în pace....
16.04.2020 |
Vizualizări: 509
(20.12.1929 – 15.04.2020) La 15 aprilie curent a încetat să mai bată inima colegului nostru, dr. hab., profesor universitar, academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, Laureat al Premiului URSS în domeniul pedologiei „V. R. Williams”, Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” şi „Ordinului de Onoare”. Andrei Teodor Ursu s-a născut la 20 decembrie 1929, în or. Străşeni, judeţul Lăpuşna. A absolvit Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Chișinău (1953), doctorantura și postdoctorantura la Institutul de...
15.04.2020 |
Vizualizări: 190
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, academician Andrei URSU, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, savant remarcabil în domeniul pedologiei, geografiei şi ecologiei solurilor, autor a peste 600 lucrări ştiinţifice, inclusiv 17 monografii, 30 hărţi ale solurilor republicii, academician de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, Om Emerit al Republicii Moldova, Laureat al...
26.03.2020 |
Vizualizări: 70
Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a aflat cu tristețe vestea trecerii în eternitate a scriitorului Paul Goma, autor a peste 40 de cărți, originar din Republica Moldova, stabilit din 1977, la Paris, Franța. Amintim că la 22 septembrie 2017, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM a aprobat, în unanimitate, acordarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa scriitorului Paul Goma, pentru întreaga sa creație artistică. Candidatura lui Paul Goma a fost înaintată de Consiliul Științific al Institutului de Filologie și recomandată de Biroul Secției Științe...

Înregistrări online