„Educația în societate” (coordonator mem. cor. Ion Gagim)

La 14 decembrie 2023, la Academia de Științe a Moldovei a fost lansată cea de-a șaptea platformă științifică de comunicare „Educația în societate”. Platforma este coordonată de mem. cor. al AȘM Ion Gagim, doctor habilitat în științele educației, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, profesor la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Primul eveniment în cadrul platformei a fost prelegerea publică „Regândirea educației ca imperativ al prezentului” (https://www.youtube.com/watch?v=rKOJcRXVLYc) susținută de mem. cor. Ion Gagim, care a argumentat necesitatea platformei „Educația în societate” în contextul provocărilor actuale. 

Platforma urmărește, ca obiectiv general, deschiderea societății spre fenomenul educației în vederea conștientizării esenței și a realei ei misiuni pentru viața comunității, promovarea domeniului în mediul social pentru a face mai aproape de interesul și de înțelegerea fiecăruia a misiunii și a caracteristicile lui fundamentale.

Educația nu este doar una din preocupările societății, ea constituie temelia devenirii și existenței unei națiuni în cadrul prezentului și al previziunii viitorului. Circumstanțele de diferit ordin (politic,  economic, social), generate de spiritul dinamic al vieții, au plasat educația pe un plan secund sub aspectul unui real interes și a unei reale griji pentru ea. Actualmente în societatea noastră, dar și pe plan mondial, s-a creat o stare caracterizată prin confuzii și incoerențe în conștientizarea și tratarea domeniului educației pe linia impactului asupra destinului civilizației.  

Cele expuse dictează necesitatea unui dialog național cu privire la acest fenomen prin implicarea factorilor interesați: forurile de conducere și de luare de decizii, structurile/instituțiile de diferit gen, beneficiarii - copiii și părinții, managerii în educație de diferite nivelele, corpul didactic de diferite nivele, mass media ș.a.

              În acest context, Platforma își propune abordarea următoarelor dimensiuni ale domeniului educațional:

  • constientizarea esenței educației ca factor detrminant al formării ființei umane;
  • conceptualizarea adevăratei misiuni a educației pentru edificarea societății;
  • promovarea ideii de „educație” prin explicarea originii, nivelelor și diversității ei;
  • identificarea posibilelor prognoze ale educației zilei de mâine în contextul evoluției tehnologiilor informaționale, a inteligentei artificiale, a aplicării în creștere a TIC în procesul educațional;
  • determinarea problemelor și realizărilor integrării sistemului educațional național în spațiul european și mondial;
  • identificarea problemelor păstrării și dezvoltării specificului național (tradițiilor istorice) în educație;
  • educația văzută/înțeleasă de părinți, de elevi, de cadrele didactice;
  • discutarea problemelor actuale privind cercetarea științifică în educație în raport cu realitatea educațională: impactul, realizările, prognozele de viitor ș.a.

              Platforma se integrează, conceptual, în prevederile politicii naționale cu privire la domeniul educației, în demersurile Ministerului Educației și Cercetării. Ea își propune să vină ca sprijin, ca suport și conlucrare, ca deschidere de drum întru culturalizarea pedagogică a societății - lucru dictat de spiritul timpului.

Beneficiari ai noii platforme științifice de dialog sunt copiii și părinții, managerii în educație de diferite nivelele, cadrele didactice, tinerii ce au ales o carieră în educație, societatea civilă ș.a.

Înregistrări online