Conferința națională științifico-practică cu participare internațională „Imunodeficiențele primare, comorbidități respiratorii și infecția COVID-19 la copii”

Vizitatori unici: 1353
Data:
Locul desfasurarii:
AŞM

Joi, 1 iulie 2021, ora 12:00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc Conferința națională științifico-practică online cu participare internațională

„Imunodeficiențele primare, comorbidități respiratorii și infecția COVID-19 la copii”.

PROGRAM

Cuvânt de salut

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Academia de Științe a Moldovei

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Moderatori

Eva GUDUMAC, academician, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Om Emerit

Svetlana SCIUCA, profesor universitar, dr. hab. șt. med., șef Clinică Pneumologie, Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu ”

Анастасия БОНДАРЕНКО – профессор кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального Университета Охраны Здоровья Украины им. П.Л.Шупика

Сomunicări

1.Infecțiile pulmonare în imunodeficiențele primare la copii - Svetlana Çciuca, profesor universitar, dr.hab.șt.med., șef Clinică Pneumologie Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu.

2.Infecția SARS-CoV-2 la copii cu imunodeficiențe primare - Rodica Selevestru, asistent universitar, dr.șt.med., Svetlana Șciuca, profesor universitar, dr.hab.șt.med., șef Clinică Pneumologie Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu”.

3.Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova (realități, perspective)– Victoria Sacară, dr.hab.șt.med., Șef Laborator Genetică Moleculară Umană, Institutul Mamei și Copilului.

4.Первичные иммунодефициты в Украине (данные регистра пациентов). Анастасия Бондаренко – профессор кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ Украины им. П.Л.Шупика (Киев, Украина).

5.Регистры первичных иммунодефицитов. Опыт ESID регистра. Светлана Шарапова – к.м.н., ведущий научный сотрудник Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Минск, Беларусь).

6.Бронхолёгочная патология при первичных иммунодефицитaх. Алла Волоха - профессор, зав. кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ Украины им. П.Л.Шупика (Киев, Украина).

7.Кожные манифестации первичных иммунодефицитов. Анастасия Бондаренко – профессор кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ Украины им. П.Л.Шупика (Киев, Украина).

8.Синдром гипергаммаглобулинемии Е, обусловленный дефицитом DOCK8. Анна Гильфанова – к. м.н., ассистент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ Украины им. П.Л.Шупика (Киев, Украина).

9.Аутовоспалительные синдромы как проявление первичных иммунодефицитов. Юрий Степановский – к. м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ Украины им. П.Л.Шупика (Киев, Украина).

10.Sindromul DeGeorge la copii – particularități diagnostice – Alexandr Dorif, colaborator științific, Laborator Genetică Moleculară Umană, Institutul Mamei și Copilului.

11.Complicații purulente la copii cu imunodeficiențe umorale - Cristina Tomacinschi, doctorand Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu ”, pediatru Clinica Pneumologie, IMC.

12.Infecția cu Pneumocystis la copii cu imunodeficiențe primare - Rodica Selevestru, asistent universitar, dr.șt.med., Departamentul Pediatrie USMF „Nicolae Testemițanu”.

Discuții, întrebări, răspunsuri.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Înregistrări online