Condoleanțe

16.05.2020
Vizitatori unici: 1127

Membrii Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei și Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM sunt profund îndurerați de decesul cunoscutului publicist, traducător și redactor de carte Vlad POHILĂ, promotor activ al limbii române și valorilor noastre spirituale.

Îi datorăm multe acțiuni culturale merituoase, printre care editarea gazetei „Glasul”, predarea unor cursuri de ortografie a limbii române, susținerea permanentă a unor rubrici de cultivare a limbii în publicațiile periodice, la Radio și Televiziune, redactarea și publicarea unor dicționare, culegeri de studii, texte literare, monografii.

Au fost înalt apreciate lucrările sale Să citim, să scriem cu litere latine, Grafia latină pentru toți, Dicționarul de greșeli.

Cunoscând mai multe limbi, a tradus din original scrieri ale unor autori polonezi, bulgari, ruși, lituanieni și estoni. Intelectualul Vlad Pohilă rămâne pentru noi un model de slujire a culturii naționale.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Categorie:

Înregistrări online