Condoleanțe

07.05.2020
Vizitatori unici: 1029

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, colegilor, rudelor și apropiaților, în legătură cu plecarea la cele veșnice a distinsului om de știință, membru corespondent Sergiu DUMITRACHI, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, domeniul științific: radioelectronică și telecomunicații.

M.c. Sergiu Dumitrachi este autor și coautor a peste 120 de lucrări științifico-didactice, peste 35 de brevete de invenție, cca 14 certificate de inovație internaționale. A fost Laureat al Premiului de Stat, Inventator Emerit al Republicii Moldova.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.

Categorie:

Înregistrări online