AUDIERI PUBLICE, SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

Vizitatori unici: 356
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

28 februarie 2024, ora 13.00, Sala Azurie

Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/82880691051?pwd=TUdDSktCcFlrVFJOdWRJSkN0RjdGQT09

Meeting ID: 4085966412 Passcode: 593780

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=X6JjDPutsrA

1. Inovarea sistemului național de evaluare a rezultatelor școlare din perspectiva paradigmei competențelor

2. Cercetarea și valorificarea patrimoniului arheologic medieval din Republica Moldova

3. Reconfigurarea procesului de învățare din învățământul general în contextul provocărilor societale

4. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din perspectiva conceptului Clasa Viitorului

5. Alfabetizarea terminologică a elevilor de gimnaziu

6. Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar

7. Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii

8. Metodologia implementării TIC în procesul de studiere a științelor reale în sistemul de educație din Republica Moldova din perspectiva inter/transdisciplinarității (concept TEAM)

9. Bazele teoretice și metodologice ale asigurării activității psihologice în sistemul de învățământ general din perspectiva abordărilor societale contemporane

10. Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale

Înregistrări online