AUDIERI PUBLICE, SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

Vizitatori unici: 324
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică

 

26 februarie2024, ora 10.00, Sala mică

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83724624024?pwd=NGlqRmxwZ0ZiKzRWYU5QMzNoUzBzUT09  

Meeting ID: 837 2462 4024    Passcode: 847743

YOUTUBE:  https://www.youtube.com/watch?v=nPh7-NTe1Ew

1. Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale

2. Patrimoniul muzeal și memoria istorică: cercetare, interpretare, prezentare

3. Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CAJDPM)

4. Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană

5. Evoluția istorică a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul cultivizației europene. Basarabia în cadrul imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I.

6. Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene

7. Contextele socio-culturale autohtone și interconexiuni europene în creația populară și literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent)

8. Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

9. Cercetări enciclopedice de economie și drept economic

Înregistrări online