AUDIERI PUBLICE, SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

Vizitatori unici: 407
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică

16 februarie 2024, ora 9.30 – 13.00, Sala mică

Institutul Patrimoniului Cultural

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83231499535?pwd=OW84RStCeU5QdXE0a0lQUWlsZ1Q4Zz09 

Meeting ID: 832 3149 9535     Passcode: 152154

YOUTUBE:  https://www.youtube.com/watch?v=B7mQqR0APzw

1. Evoluția tradițiilor și procesele etnice în Republica Moldova: suport teoretic și aplicativ în promovarea valorilor etnoculturale și coeziunii sociale

2. Dimensiunea identitară a artelor din Republica Moldova ca factor activ al dezvoltării durabile a societății în contextul dialogului intercultural european

3. Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene

4. Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova

5. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova

6. Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri

7. Adaptarea sistemului de educație – cercetare cu profil agrar din Republica Moldova la condițiile societății contemporane

 

Înregistrări online