Audieri Publice, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

Vizitatori unici: 473
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

16 FEBRUARIE 2024, ORA 12.00, SALA AZURIE A AȘM

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/87400338374?pwd=unhVQW9NFWhQnVsLnc3aqy4tDbhcil.1 

Meeting ID: 874 0033 8374    Passcode: 6QsPJ8

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Pb7OnFIfrK4

 

1. Nanoparticule metalice biofuncționalizate – obținerea cu ajutorul cianobacteriilor și microalgelor

2. Potenţialul microbiologic în degradarea deşeurilor de plastic nereciclabil.

3. Preparate microbiene biologic active noi pentru majorarea potențialului reproductiv și productiv al animalelor de interes zootehnic

4. Conservarea şi valorificarea biodiversităţii microbiene în calitate de suport pentru dezvoltarea tehnologiilor şi agriculturii durabile, integrarea ştiinţei şi educaţiei.

5. Eficientizarea utilizării resurselor de sol și a diversității microbiene prin aplicarea elementelor agriculturii biologice organice

6. Adaptarea tehnologiilor durabile și ecologice de producere a fructelor sub aspect cantitativ și calitativ în funcție de integritatea sistemei de cultură și schimbărilor climatice

7. Elaborarea tehnologiei de producere a cătinii albe în sistem ecologic și a prelucrării fructelor și biomasei

8. Crearea catalogului de pașapoarte electroforetice ale formelor parentale și hibrizilor de porumb omologați în R. Moldova și destinați pentru export

9. Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară

10. Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea

11. Detecting Minute Spoilage in Wine Through a Handheld Device in the Field

12. Sustainable Nutrient-Rich New Generation Food Products Development: evaluating the relationship between ingredients, processing methods used, and techno-and bio-functional properties

Înregistrări online