Audieri Publice, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

Vizitatori unici: 442
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

26 FEBRUARIE 2024, ORA 12.00, SALA AZURIE

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/82713026874?pwd=UQB3BahmRCGbobNoSE5TO4gRlCexYD.1

Meeting ID: 827 1302 6874      Passcode: 5IHDE9

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j4JPPVUQgsA

 

1. Diversitatea artropodelor hematofage, a zoo şi fitohelminţilor, vulnerabilitatea, strategiile de tolerare a factorilor climatici şi elaborarea procedeelor inovative de control integrat al speciilor de interes socio-economic.

2. Schimbări evolutive ale faunei terestre economic importante, ale speciilor rare şi protejate în condiţiile modificărilor antropice şi climatice.

3. Determinarea schimbărilor mediului acvatic, evaluarea migraţiei şi impactul poluanţilor, stabilirea legităţilor funcţionării hidrobiocenozelor şi prevenirea consecinţelor nefaste asupra ecosistemelor.

4. Evaluarea stabilităţii ecosistemelor urbane şi rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile.

5. Modelarea spaţio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilităţii ecologice a peisajelor.

6. Modificări şi tendinţe spaţio- temporale ale componentelor de mediu din bazinul hidrografic Bâc sub impactul antropic.

7. Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară.

Înregistrări online