Audieri Publice, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

Vizitatori unici: 458
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

19 FEBRUARIE 2024, ORA 12.00, SALA AZURIE A AȘM

ZOOM: https://us06web.zoom.us/j/81787552738?pwd=QoagaRUYajGoS9xS7aTHnDrFzGgFX2.1

Meeting ID: 817 8755 2738    Passcode: 6RT1LZ

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=I1ggeNWS8Ls

1. Studii integrale privind utilizarea resurselor genetice la porumb pentru crearea și implementarea hibrizilor competitivi și elaborarea elementelor tehnologice noi în contextul schimbărilor climaterice

2. Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din Republica Moldova

3. Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaelor și culturilor bacifere, cu potențial biologic sporit

4. Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice

5. Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele internaționale

6. Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă

7. Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile

8. Evaluarea și optimizarea bilanțului elementelor nutritive și materiei organice pentru perfecționarea sistemului de fertilizare a culturilor agricole prin eficientizarea utilizării îngrășămintelor și sporirii fertilității solului în agricultura durabilă

9. Evaluarea stării solurilor Republicii Moldova. în condiţii de agrogeneză, perfecţionarea clasificatorului şi sistemului de bonitare, elaborareacadrului metodologic-informaţional de monitorizare şi reproducere lărgită a fertilităţii.

10. Managementul potențialului genetic și a producțiilor animalelor de rasă reproduse și exploatate în condițiile pedoclimaterice ale Republica Moldova

11. Fortificarea lanțului “hrană- animală-producție” prin utilizarea resurselor furajere noi, metodelor și schemelor innovative de asanare

12. Mijloace tehnice competitive pentru tehnologii agricole durabile

13. Gestionarea resurselor piscicole și fondului genetic de acvacultură în conformitate cu principiile dezvoltării sustenabile, destinate utilizării potențialului biologic acvatic pe termen lung

14. Elaborarea metodelor biotehnologice (in vitro şi in vivo) de asanare a zmeurului de către virusul piticirii tufoase cu scopul majorării productivităţii plantaţiilor industriale a zmeurului 2022-2023

Înregistrări online