AȘM a instituit premiile AŞM pe domenii

  1. În temeiul art. 64 lit. i), art. 67 lit. f), art. 72 lit. c) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), pct. 7, subpct. 17) al Statutului Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a AŞM nr. I/2 din 24 ianuarie 2019, Prezidiul AȘM a aprobat Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei în redacţie nouă (Hotărârea nr. 98 din 13 august 2019).

          AȘM a instituit premiile AŞM în următoarele domenii:

           1) biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

           2) chimie „Nicolae Gărbălău”

           3) medicină „Constantin Țîbîrnă”

            4) agricultură „Ilie Untilă”

            5) inginerie „Ion Hăbăşescu”

            6) fizică „Vsevolod Moscalenco”

            7) matematică și informatică „Constantin Sibirschi”

            8) limba română „Eugeniu Coşeriu”

            9) literatură „Grigore Vieru”

            10) istorie și filosofie „Alexandru Boldur”

            11) ştiinţe sociale și economice „Paul Bran”

            12) drept şi științe politice „Constantin Stere”

            13) studiul artelor „Maria Bieşu”

             14) pentru tineri cercetători „Boris Melnic”

             15) pentru promovarea ştiinţei în mass-media „Pârghia lui Arhimede”.

AȘM organizează anual Concursul Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru rezultate marcante obţinute în ultimii doi ani precedenți decernării în conformitate cu Regulamentul cu privire la decernarea premiilor Academiei de Științe a Moldovei

Înregistrări online